De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 oktober, 2021

vrijdag 17 september 2021

Nieuws:

Medewerker ZINN genomineerd voor de Els Borst Prijs

Door: Redactie

Het beroep van Verpleegkundig Specialist (VS) maakt een opmars in de zorgwereld en daar draagt Margreeth Edzes van ZINN in Haren aan bij. Dat is de mening van de jury van de Els Borst Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door de beroepsvereniging voor de zorg V&VN. Margreeth Edzes is samen met twee anderen in Nederland genomineerd voor deze prijs.

De nominatie is een erkenning voor de langjarige inzet van Margreeth Edzes, die al meer dan vijftien jaar als Verpleegkundig Specialist werkzaam is bij ZINN. Een VS behandelt zieke mensen en kenmerkt zich door eigenschappen van zowel een verpleegkundige als een arts. Dat maakt de VS tot een behandelaar met oog voor zowel de kwaliteit van leven als de medische behandeling zelf. In steeds meer ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt de functie van VS geïntroduceerd. In de ‘begintijd’ van Margreeth Edzes (rond 2006) was het een compleet nieuw fenomeen en sindsdien is er hard gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van de functie VS. Ook was (en is) er werk aan de winkel om binnen de medische wereld erkenning te krijgen voor dit vak. Met name haar bijdrage aan dat laatste heeft Margreeth Edzes de nominatie opgeleverd.

Op 16 september werd Edzes in ZINN locatie De Burcht overvallen door een delegatie van V&VN, die haar het nieuws van haar nominatie kwam melden. Geëmotioneerd haalde zij herinneringen op aan 2006, toen zij binnen ZINN medestanders vond in de toenmalige directeur en een verpleeghuisarts, die geloofden in het concept en haar de ruimte gaven om de functie gestalte te geven. Op 7 oktober wordt bekend of Margreeth Edzes de Els Borst Prijs wint.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.