De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 28 Mei, 2022

zaterdag 20 november 2021

Nieuws:

Palen des aanstoots Welk regime heeft de Onnerweg nodig?

Door: Redactie


Niet alle bewoners van de Onnerweg in Haren ervaren overlast door snelle auto’s. Dat zegt Bert Oldeman, één van hen. Een deel van hen wil nadrukkelijk dat de Onnerweg een doorgaande weg blijft zonder hinderlijke obstakels. “Een weg waar je rustig kunt doorrijden”, zegt Oldeman. “Met drempels en obstakels wordt het juist onveilig.” Niet iedereen is het met hem eens.

De gemeente plaatste onlangs verkeersremmers, omdat al jaren door aanwonenden wordt geklaagd dat er te snel wordt gereden op de Onnerweg. Woordvoerder Natascha van ‘t Hooft: “Om dat aan te pakken zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals drempels en versmallingen. Maar dat kan pas als de weg toe is aan onderhoud. Daarom hebben we nu tijdelijke maatregelen genomen.” Wat Oldeman en een groep buurtgenoten betreft baseert de gemeente zich op verkeerde informatie. Hij zegt: “Te hoge snelheid? Dat is niet de beleving van alle bewoners, maar heeft er wel toe geleid dat de gemeente obstakels op deze weg heeft geplaatst, met als gevolg veel stoppend en optrekkend verkeer en dus meer lawaai en uitstoot.”

Onveiliger
Volgens Bert Oldeman en de buurtgenoten wordt de situatie er niet veiliger op: “Ook veel fietsers rijden naast elkaar links en rechtsom om deze obstakels, waardoor het gevaar op ernstige aanrijdingen tussen auto en fietser sterk toeneemt. De Onnerweg is al sinds jaar en dag een doorgaande weg en een belangrijke verbinding voor de bewoners van de buitendorpen Onnen en Noordlaren naar het hart van ons mooie dorp. Een groot deel van de bewoners, die hier al 40 tot 50 jaar wonen vinden dat als je een huis koopt aan een doorgaande weg je niet moet klagen over verkeersdrukte. Zij willen de Onnerweg graag houden zoals hij altijd was, een mooie groene doorgaande weg zonder obstakels en geschikt voor iedere verkeersdeelnemer.”

‘Krengen’
Hilda Bastiaansen (Onnerweg) klaagt al jaren over hoge snelheden, maar vindt de paaltjes nergens op slaan: “Ik heb die obstakels ook niet gewild of geregeld al denken sommigen dat. Het zijn domme dingen, lelijk en verstorend. Het kan anders. Gewoon de hele weg herinrichten. Dat is wat de gemeente moet doen. Geen halfslachtige onzinnige handelingen. Er heeft al een oudere mijnheer bovenop een paal gezeten met zijn auto. Het is wachten op het volgende incident vooral nu het vroeg donker wordt en die krengen amper zichtbaar zijn.”

Applaus
De gemeente ziet het anders: “We hebben ervoor gekozen om ruimte beschikbaar te houden voor de fietsers, zij kunnen achter de paaltjes langs. Op deze manier willen we het fietsgebruik op de Onnerweg stimuleren en een verblijfsfunctie creëren, zoals verwacht mag worden van een 30 km/u-zone.” Volgens Natascha van ‘t Hooft oogst de gemeente applaus: “We hebben een aantal positieve reacties gehad. Bewoners hebben ons aangegeven dat er nu langzamer wordt gereden en ze zich daardoor veiliger voelen.” Bert Oldeman en buurtgenoten gaan met de gemeente in overleg.

Foto: Bert Oldeman bij een obstakel, dat hij liever snel verwijderd wil zien.
Foto: Paal des aanstoots, er staan er een stuk of vijf.

2 reacties

Rolf zegt:

De automobilisten moeten eens doorhebben wat 30 km zones zijn (dus dat bij ook alle zijwegen er ook onder vallen) en zich aan de snelheid er houden.

Politie kan pas controleren in een 30 km zone als het Openbaar Ministerie hier toestemming voor geeft. En dit gebeurt pas als er eerst een ernstig ongeluk gebeurt is

23 november 2021 om 16:55
willy zegt:

Is dit niet veel praktischer?: de spoorweg alleen toegankelijk maken voor fietsers, voetgangers,
scooters enz. en tegelijk veiliger maken. Dan hoeft de tunnel ook niet aangepast te worden.

26 november 2021 om 09:50

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.