De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 9 december, 2023

vrijdag 26 december 2008

Nieuws:

Steenmarters bij u thuis?

Door: Redactie


Enkele jaren geleden publiceerde Haren de Krant het verhaal van Harenaars die niet meer sliepen door dance-parties van steenmarters op hun zolders. We willen graag weten of de steenmarter in Haren vaak wordt gezien of opgemerkt.Heeft u sporen van steenmarters in uw huis of tuin aangetroffen? Hoort u ze ’s nachts rommelen of krijsen? Mail de redactie. We willen graag aandacht besteden aan de opmars (of juist niet) van deze fraaie jagers.

U kunt reageren met uw ervaring via het contactformulier, links op deze pagina.

Informatie:

Een van de dieren die overlast kan veroorzaken, is de steenmarter. Was het vroeger een dier van het boerenerf, vandaag de dag is het een echte dorpsbewoner geworden, die zich ook nog explosief heeft vermeerderd. Hij wordt dus vaak gezien, al is enige nuancering wel op zijn plaats: vaak zit dezelfde steenmarter op verschillende plaatsen, want ze houden er meerdere dagrustplaatsen op na. De aandacht voor de steenmarter komt vooral voort uit de overlast die ze soms veroorzaken.

Behendig dier
Als men een steenmarter voorbij ziet schieten, heeft hij wel iets weg van een kat. Hij beweegt zich even soepel, maar staat wat lager op de poten. Opvallend is de lange pluimstaart. De vacht is vaalbruin met een witte bef, die iets doorloopt op zijn voorpoten.
De steenmarter is van alle markten thuis. Hij is een alleseter en lust vruchten, bessen, insecten, wormen, eieren, vogels en knaagdieren. Hij is handig in het vangen van ratten en muizen. HIj eet wat de omgeving biedt. De steenmarter is een goede klimmer, springer en zwemmer. Het is echt een veelzijdig dier. De steenmarter zoekt graag beschutting. Overdag slaapt hij op een van zijn dagrustplaatsen in takkenhopen, holen, boomholten, schuurtjes of woningen. ’s Nachts is hij actief op zoek naar voedsel.

Overlast en schade
Spouwmuren, kruipruimten en zolders zijn geliefde verblijfplekken van de steenmarter in woningen. De aanwezigheid van steenmarters in huis kan leiden tot overlast en schade. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is. In de zoogtijd kan men jongen horen piepen. Hun vaste uitwerpselplek kan stankoverlast geven. Schade kan zijn: het wegvreten van isolatiemateriaal, het knagen aan mastiekdaken en het doorbijten van huiskabels. Het doorknagen aan remleidingen leidt tot autoschade. Ongelukken komen niet voor, want het euvel wordt gelijk ontdekt.
In de zin van de wet is schade door marters overlast. Omdat er geen sprake is van grote bedrijfsmatige schade door steenmarters, is er dan ook geen wildschaderegeling. Mogelijk is schade aan woningen op de verzekering te verhalen.

Beschermde diersoort
De steenmarter is volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort. Vangen, verwijderen of doden is dus bij wet verboden. Volgens artikel 67 van de Flora- en faunawet kan de stand van een diersoort alleen worden beperkt om redenen van volksgezondheid, veiligheid en economische of ecologische schade. Deze redenen gelden echter niet voor de steenmarter, dus staat hij in dit artikel niet in de lijst van mogelijk te beteugelen soorten. Wel wordt de steenmarter genoemd in artikel 68. Als preventieve maatregelen niet helpen kan Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen tot beperking van schade door steenmarters. Omdat er inmiddels volop maatregelen te nemen zijn om overlast van de steenmarter te voorkomen, wordt dit artikel niet toegepast.

Overigens heeft bestrijding van de populatie stadsmarters op zich weinig zin, want wegvallende territoria worden bij voldoende aanbod van voedsel en huisvesting weer automatisch opgevuld. Hiertoe ontstaan nieuwe trekbewegingen. En heel Europa zit vol steenmarters. Er komt pas evenwicht als beperkende factoren een rol gaan spelen. Overigens leven in een gebied waar steenmarters niet verstoord worden minder steenmarters per oppervlakte-eenheid. Dit komt omdat in stabiele gebieden de territoria groter zijn.

2 reacties

Ineke Top zegt:

Hoewel dat artikel over steenmarters van tien jaar geleden is, wil ik toch melden dat ik vanochtend een steenmarter door de tuin zag lopen .maar misschien is dat nu niet bijzonder meer. Ik woon aan de Meerweg.

24 juni 2016 om 12:55
bert zegt:

als ik ’s avonds een ommetje ga maken zie ik vaak om 22:00 bij fietspad Pinksterbloemweg/ Waterhuizerweg een steenmarter.

24 juni 2016 om 19:30

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Na vijf jaar zeg ik: fusie Haren-Groningen was goed voor Haren.

Ga naar het Poll archief