De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 18 september, 2020

woensdag 30 december 2015

Nieuws:

Terugblik op 2015 door….Piet Bouma (kritische volger van bouwen in Haren-Noord)

Door: Redactie

Mijn jaar in het kort…

 

Het afgelopen jaar bracht Haren-Noord in februari de ontknoping van een jarenlange strijd tegen de omvang van de nieuwbouwwijk aan de Oosterweg. De teleurstelling over de afloop van de rechtsgang was alom.  Die werd niet minder toen de gemeente in verband met bouwverkeer de Oosterweg in maart afsloot met een foeilelijke Gele Muur – zonder enig overleg. Heeft het gemeentebestuur dan echt helemaal niets geleerd van DHE 5/6, vroeg ik mij af.  Het vele fietsverkeer verplaatste zich naar de Kerklaan, waar het Zernike College werd geopend. Chaos in het noord-Harense verkeer was het gevolg – een voorbode van wat ons te wachten staat als over een paar jaar de 375 nieuwe huizen bewoond zijn. Wil het gemeentebestuur de effecten van nieuwe projecten op het verkeer dan echt pas achteraf weten, dacht ik. Zal het met de gevolgen van de nieuwe buslijn door Kromme Elleboog en Oosterweg ook zo gaan, mijmerde ik. Nee, in 2016 wordt de politieke cultuur in Haren ingrijpend gewijzigd  – zullen de begrippen  bewonersparticipatie en interactieve beleidsvorming ingang vinden bij onze bestuurders. Droomde ik.

 

3 reacties

G.D.Kuipers zegt:

Dag meneer Bouwma.
Op verre afstand volgde ik uw berichten over DHE. Veel blijdschap zat daar niet in.
Jammer dat u afkerend tegen de nieuwbouw in Haren noord aankijkt.
Het is te hopen dat u nu met instemming kennis heeft genomen van de herinrichting van het kruispunt Kerklaan Kromme Elleboog. Wellicht heeft u enige gedachten over de kansen daar?
Als dat zo is, laat u dat dan weten aan de gemeente.
De verandering die u verwacht in 2016 lijkt mij voor Haren veel te hoog gegrepen.
Helpt u de gemeente maar met uw kijk op het verkeer.
G.D.Kuipers

30 december 2015 om 19:40
Simon zegt:

@G.D. Kuipers, men kijkt in Haren-Noord niet met afkeer naar nieuwbouw, maar naar de veel te grote omvang ervan en naar de meer dan schandalige wijze waarop deze er doorgedrukt is onder het mom van ‘democratisch proces’. Zelfs in Zuid-Italië zouden ze zich hier nog voor schamen. We kijken ook met afkeer naar de gevolgen die het heeft voor het landschap, maar vooral voor het woongenot van de bestaande bewoners en verkeersveiligheid. Een wijk van bijna 400 woningen bouwen zonder een verkeersparagraaf, terwijl hier al dagelijks de halve Oosterhaar voorbij jakkert, is vragen om problemen. Daar is al vanaf het begin voor gewaarschuwd, maar helaas tegen dovemansoren. We zitten zonder die wijk al met veel verkeer en dat vooral veel en veel te hard rijdt. Dat zorgt niet alleen voor onveiligheid maar ook voor overlast. Want niet alleen onze mede-Harenenaren houden zich massaal niet aan die 30 km. per uur, maar ook het zware verkeer dendert met veel herrie door onze woonstraten. We krijgen daar straks nog de auto’s van onze ‘Vinex-vrienden’ uit DHE 5-6 bij. Die nieuwbouwwijkjes worden wel volgeplempt met drempels, die de gemeente overigens tot op heden elders weigert te leggen, zodat de bewoners elkaars kinderen niet platrijden. Maar zodra ze hun wijk uit zijn rijdt men vol gas verder en zijn andermans kinderen de klos. Wij hebben niet gevraagd om dit slecht in elkaar geflanste flutplan, maar we ondervinden er straks wel dagelijks de gevolgen van. We hadden het kunnen begrijpen als alleen de Gorecht-velden bebouwd werden. Nu worden straks opgescheept met naar schatting 2000 extra verkeersbewegingen per dag en daar is recentelijk ook nog extra verkeer van het Zernike bij gekomen. Je moet wel heel naief zijn om te denken dat je dat even oplost met wat knutselen aan de kruising Kerklaan-Kromme Elleboog. Deze ingreep vindt overigens pas plaats nadat er al meerdere ongelukken in korte tijd hebben plaatsgevonden. De ingreep heeft niets te maken met voortschrijdend inzicht bij de gemeente Haren, maar met het feit dat ze hebben gegokt en misgegokt waardoor de situatie op de kruising onhoudbaar werd. We kunnen de gemeente wel helpen met onze kijk op het verkeer, maar die gemeente doet er nog steeds niets mee. Ze zijn voor geen enkele maatregel te porren. Integendeel, sinds kort jakkert hier op verzoek van de gemeente Haren ook nog eens een grote (zo goed als lege!!) bus rond tussen de fietsende scholieren. Het is nu wachten tot daar een ongeluk mee gebeurt. Er is dus alle reden tot scepsis, mijnheer/mevrouw Kuipers.

1 januari 2016 om 02:49
Herald zegt:

@Simon ik sluit mij geheel bij uw verhaal aan. @Kuipers jij hebt daar zeker een huisje gekocht of je wordt er op een andere manier beter van. En waarom zou dhr. Bouma zijn gedachten moeten wisselen met de gemeente over de verkeersveiligheid van het kruispunt? De gemeente luistert immers toch niet naar de bewoners.
Ik heb gisteren een wandeling gemaakt langs de nieuwbouw. Wat een hutje mutje bouw. Werkelijk elk gat wordt benut, zelfs tegen de spoorlijn aan. Onze bestaande infrastructuur is echt niet geschikt voor de nieuwe intense verkeersstromen. De huidige bewoners zijn in de steek gelaten door ‘ons’ Haren. Weg Harense karakter. De verantwoordelijke wethouders en raadsleden moeten zich doodschamen.

3 januari 2016 om 11:09

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.