De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 12 augustus, 2022

donderdag 04 november 2021

Nieuws:

Verkiezing: Wat is de Meest Linke Locatie voor fietsers in Haren e.o.? Kijk en kies.

Door: Redactie

In oktober vroeg Haren de Krant aandacht voor Linke Locaties voor fietsers. Daar kwamen nogal wat bruikbare suggesties uit voort en we hebben uit deze input een Top 10 van Linke Locaties samengesteld. Deze treft u hieronder aan. Tevens ziet u deze locaties vermeld in de poll (elders op deze homepage, bij mobiel lezen even naar beneden scrollen).

Vraag: Wat is de Meest Linke Locatie volgens u?

In de krant van 20 november wordt deze vraag herhaald. In Haren de Krant van december vragen wij de gemeente om een reactie op de Meest Linke Locatie volgens de lezers van Haren de Krant.
Wilt u nu direct uw stem uitbrengen? Kijk op de poll elders op deze homepage. Reageren onder dit bericht mag ook (die stemmen tellen we mee). De telling sluit op 1 december.


Linke Locatie 1: De rotonde Rijksstraatweg – Emmalaan

Leo Nederpel zegt: “Deze is als fietser iedere keer weer komende van de Emmalaan en gaande naar het dorp levensgevaarlijk. Daar de mens geen draaihals is, is enig zicht op de auto’s die vanaf de Emmalaan met voorrang rechtsaf richting Glimmen rijden onmogelijk. Dat maakt de oversteek tot een levensgevaarlijke onderneming.Terugkomende van het dorp en de Emmalaan op willen is voor fietsers onderling al gevaarlijk gezien de blokkerende meute wachtende en onzekere fietsers die de Rijksstraatweg willen vervolgen. Oplossing: fietsers voorrang zoals ooit.”

Alfred Jeronimus zegt: “De rechtsafslaande fietsers vanuit het dorp de Emmalaan in nemen vrijwel altijd voorrang en komen zodoende in conflict met rechtsafslaande auto’s.
Gevaarlijk (voor de fietsers) en hoogst ergerlijk. Oplossing: de fietsers moeten gewoon wachten vóór de haaietanden, zo simpel is het!”

Linke Locatie 2: Fietspad Raadhuisplein, kruising Rijksstraatweg
Cora Euser zegt: ”Als fietser wil ik vanaf het fietspad Raadhuisplein de Rijksstraatweg oversteken naar de Meerweg. Je hebt als fietser voorrang op het verkeer dat van links komt op de Rijksstraatweg, helaas gebeurt het vaak dat de auto’s doorrijden, ze hebben denk ik er geen erg in dat daar een fietspad loopt. Het wordt ook slecht aangegeven voor het verkeer op de Rijksstraatweg, er staat een weliswaar een bord, maar dat staat erg hoog en het valt niet op. Oplossing: Ik denk dat duidelijker moet worden aangegeven dat er een fietspad loopt en dat de fietsers ook voorrang hebben.”

Linke Locatie 3: Kruising Meerweg-Rijksstraatweg
Marjolijn Rijskamp zegt: “Ik vind de kruising op de Rijksstraatweg met de Meerweg heel onoverzichtelijk. Het is een gelijkwaardig kruispunt, maar heel veel auto’s uit de richting van de stad stoppen niet voor fietsers die van rechts (vanaf de Meerweg) komen. Het lijkt blijkbaar voor veel verkeersdeelnemers onduidelijk wie daar voorrang heeft.”

Linke Locatie 4: Kruising Esserweg-Kerklaan
Vibeke van der Bijl zegt:”Ik kom hier elke dag langs met de auto. Vooral de snelle en elektrische fietsers zijn een probleem. Volgens mij is de oplossing simpel: een spiegel op de tegenoverliggende lantaarnpaal en je kan zien of er iets aankomt.

Linke Locatie 5: Kruising Julianalaan-Rijksstraatweg
Herma de Vos zegt: “Automobilisten vanuit het zuiden vinden voorrang daar lastig (Julianalaan heeft voorrang, red). En fietsers komen voor achteropkomend verkeer “opeens” vanaf het fietspad bij bushalte de rijbaan op (dat kan niet anders, red).”


Linke Locatie 6: Kruising (in bocht) Emmalaan-Wilhelminalaan

Herma de Vos zegt: “Als je als fietser vanaf Rijksstraatweg de Emmalaan oprijdt en je wilt in de bocht linksaf richting Wilhelminalaan kan je niet genoeg zien en is er ook geen plek om af te stappen en rustig achter je te kijken voor je oversteekt. Door de nabijheid van Westerholm steken op dat punt ook veel oudere mensen over met scootmobiels en dat levert vaak linke situaties op.”

Linke Locatie 7: Fietspad steekt schuin Kerklaan over (t.h.v. De Biotoop)
Herma de Vos zegt: “Fietsers vanuit Haren moeten halverwege de Kerklaan oversteken omdat het fietspad aan de rechterkant ophoudt. Deze situatie is voor onbekende automobilisten heel onverwacht en wordt ontzettend slecht aangegeven. Zeker omdat het een drukke route is voor veel scholieren naar b.v. het Harens Lyceum is deze overgang voor hen ontzettend link.”

Linke Locatie 8: Glimmen Driesprong Hoge Hereweg-Nieuwe Schoolweg
Familie Veenstra zegt: “Fietsers rijdend op de Hoge Hereweg kunnen door de hoge begroeiing het verkeer van rechts (uit de Nieuwe Schoolweg) niet zien aankomen. En ze fietsen vaak door zonder voorrang te geven.”

Linke locatie 9: Kruisingen Dilgtweg-Kerklaan en Kloostersingel-Kerklaan
Bill Morris zegt: “Mensen die vanuit de nieuwbouw aan de Kloostersingel weg willen, moeten het snelfietspad aan de Kerklaan oversteken. Veel van hen willen naar de Dilgtweg, waar zij dus honderd meter verder opnieuw het snelfietspad moeten oversteken. Dat geldt voor forenzen die naar de A28 willen rijden. Ik heb vernomen via de Fietsersbond dat er geen enkele overleg met haar is geweest over het besluit om de nieuwe Kloostersingel via de Kerklaan te ontsluiten. Bovendien, terwijl de bezwaarperiode van het verkeersbesluit van 21-10-2021 betreffende dit plan nog loopt is de gemeente dus al bezig het plan daadwerkelijk uit te voeren. Wat eigenlijk niet mag!

Linke Locatie 10: Fietsoversteek bij Felland
Familie G.J. Abbring zegt: “Fietspad Felland naar Haren.
Als je van Onnen komt stopt het fietspad na de ingang van de lijnwerkplaats en gaat het verder als voetpad. Veel mensen fietsen dan verder over het voetpad, Dit is erg onduidelijk aangegeven. En als je van Haren naar Onnen fietst moet je net voor de ingang van de lijnwerkplaats het fietspad op, veel mensen fietsen hier rechtdoor. Wat nogal eens tot valpartijen leidt. Misschien kan hier eens naar gekeken worden.”

19 reacties

inwonervanHaren zegt:

Ik zeg ook haal die beschermde status van fietsers af.
Veel fietsers nemen ook onnodige risico’s omdat ze weten dat ze beschermd zijn.
Ik denk dat als de beschermde status ervan af is men ook beter zal zijn met hand uitsteken en meer
mensen ervoor zullen zorgen dat hun verlichting werkt

4 november 2021 om 12:23
Rolf zegt:

4 is beste oplossing gewoon stoplichten. Die voor fietsers standaard op groen staan tenzij een auto zich aanbied.

7 wil ik toch even paar dingen bijnoemen. Fietsers denken veelal voorrang te hebben op de auto’s wat dus niet juist is. Rechtdoorgaand gaat voor afslaand immers. Ook pakken veel fietsers al vroeg het midden van de weg of zelfs helemaal links. Ook pakken veel de oude oversteek. En als fietsers eens ervoor zorgen dat hun verlichting (zowel voor als achter) het doen scheelt ook al een stuk

5 november 2021 om 14:29
Hans zegt:

Alle fiets privileges afnemen. Gelijkwaardig maken in wet en regelgeving, zodat ze niet langer bescherm worden. En gewoon zelf hun schade moeten vergoeden.

De verkeerssituaties zo inrichten dat gemotoriseerd verkeer altijd voorraad heeft. Dat is toch eenduidig, niemand die ooit nog na hoeft te denken hoe het zit. En als er wat gebeurt ligt het dus aan de fietser want die heeft nooit voorrang. Simpel!

En inderdaad, die fietsers die voorsorteren en dan de binnenbocht pakken mogen van mij ook een torenhoge boete ontvangen. Gevaarlijk en belachelijk!

8 november 2021 om 10:08
voetganger zegt:

10: Laatst bijna omver gereden door een jongeman op een scooter, die ook nog eens veel te hard reed. Ik op voetpad, hij ook. Werd en passant nog even voor “kankermongool” uitgemaakt omdat hij kennelijk vond dat ik in de weg liep.

Bij het begin van het voetpad (komend vanaf het spoor richting Onnen) staat geen bord dat het een voetpad is. Het is kennelijk niet voor iedere fietser/scooterrijder duidelijk dat hier sprake is van een voetpad. Een bord plaatsen zou zeker op dit punt veel verduidelijken.

Daarnaast zou het fijn zijn als de gemeente dit voetpad eens zou aanpakken wat afwatering betreft want bij elke regenbui ga je tot je enkels door het water.

9 november 2021 om 11:35
Ernst Ploegman zegt:

Wat me in de eerste reacties opvalt is dat er vooral wordt gewezen naar de fietsers. Als fietsers rijden waar het fietspad ophoudt lijkt het snel of ze de automobilist alleen maar tot last zijn. Ze houden zich niet aan de regels en dus ze moeten ze maar stevig aangepakt worden.
We hebben het echter over een woonwijk (bebouwde kom). Een gebied waar gewoond, gewandeld, gespeeld en dus ook gefietst wordt. En waar het eigenlijk niet logisch is dat werkelijk alles is ingericht op een zo snel mogelijke doorstroom van het autoverkeer. Om toch zo veel mogelijk ernstige ongelukken te voorkomen geldt er een maximum snelheid van 30 km per uur. Helaas blijkt uit diverse onderzoeken dat op veel wegen meer dan helft van de automobilisten te snel rijdt, ook een overschrijding met meer dan 10 km/u komt vaak voor. Automobilisten die te hard rijden hebben een smaller zichtveld en de remweg is ook nog eens langer. Dit heeft tot gevolg dat aanrijdingen die bij hogere snelheden plaatsvinden krachtiger zijn (en dus is de kans op een dodelijk ongeval groter).
Ja, fietsers moeten zich aan verkeersregels houden. Automobilisten ook. Maar het zou vooral goed zijn als we eens wat meer na zouden gaan denken over de plek die auto’s hebben verworven in het gebied waar we wonen, wandelen, spelen en fietsen…

9 november 2021 om 12:18
Jelle Overbosch zegt:

Wellicht een idee inderdaad om in het verkeer waarin de weg gedeeld wordt met andere weggebruikers wat rekening met elkaar te houden in plaats van alleen gefrustreerd en verongelijkt naar de fietsers te wijzen als het grote kwaad. Wordt de wereld geen slechtere plaats van. Per slot van rekening wil iedereen veilig op plek van bestemming aankomen. Ook scholieren en mensen die met de fiets naar werk willen/gaan.

9 november 2021 om 19:20
Emiel van der Feen zegt:

Eigenlijk heeft Ernst Ploegman al alles gezegd wat er over deze kwestie te zeggen valt. Maar goed, ik kan het niet laten om hem bij te vallen. Om te beginnen beweeg ik mij in Haren (behalve lopend) zowel per fiets als per auto voort. Dat helpt om een enigszins objectief standpunt in te nemen; ik heb de indruk dat enkele van bovenstaande briefschrijvers de fiets alleen kennen als hinderlijk object in het verkeer, en niet als nuttig, dierbaar en de gezondheid bevorderend bezit. Het klopt, niet alle fietsers zijn voorbeeldige weggebruikers. Slome scholieren die gezellig met zijn drieën naast elkaar fietsen, vind ik niet het ergst. Echt gevaarlijk is de toename van tweewielers (electrische fietsen en racefietsen) waarop gewoon te hard wordt gereden in de bebouwde kom. Auto’s zie je minder makkelijk over het hoofd dan snelle fietsers. Ergerlijk is de gewoonte van veel fietsers om de haaientanden voor de rotondes te negeren.

Toch verbleekt hun gedrag bij dat van veel automobilisten. Wat is de noodzaak van een minuutje tijd winnen door met 50 langs fietsers op de Kromme Elleboog te slalommen. Als je een kilometertje of twee gedeisd houdt kun je met 100 per uur lekker opschieten op de A28. Groot verschil tussen fietsen en auto’s: auto’s kunnen mensen doodrijden, fietsers doen dat zelden. Het zou de moeite lonen om in het dorp echt 30 te rijden. Nu is de praktijk dat je je als automobilist onsterfelijk belachelijk maakt als je in een dergelijk slakkengangetje rijdt….

9 november 2021 om 22:24
Niels zegt:

Emiel, ik ben het eens met het grootste gedeelte van je verhaal, maar ik vind het bijzonder dat je in de 1e alinea wijst op fietsers de te snel zouden rijden en in de volgende alinea automobilisten verdedigt die lak hebben aan de maximumsnelheid. Je bent niet de enige hierin, het is de gedachtengang van veel automobilisten: ze houden een set regels aan voor fietsers, maar voor zichzelf zijn er blijkbaar heel andere regels.

En die manier van denken is volgens mij een belangrijke reden dat het levens voor fietsers zo gevaarlijk is: vele automobilisten vinden het normaal om een fietspad te blokkeren als ze moeten uitkijken om een kruispunt op rijden, of op een fietspad te parkeren, te hard te rijden in een woonwijk of zone 30, fietsers af te snijden zodat ze nog net even als eerste langs een wegversmalling kunnen of bij diezelfde wegversmalling fietsers gewoon geen voorrang te verlenen. Kortom, fietsers moeten maar even inschikken, de auto moet vooral lekker kunnen doorrijden. Los dat mindset probleem op en je zult zien dat de gevaarlijke punten een stuk minder gevaarlijk worden.

10 november 2021 om 10:09
annemarie van vossen zegt:

De bradetunnel is levensgevaarlijk, hier moet hoognodig een paal geplaatst worden om een dodelijk ongeluk te voorkomen door een te hard rijdende auto.

10 november 2021 om 16:26
Emiel van der Feen zegt:

Het klopt Niels, dat ik vind dat de toename van snelle fietsers, dus race- en electrische fietsen, de verkeersonveiligheid in het dorp verhogen. Sommige van hen hebben de neiging om met grote snelheid uit het niets in gaatjes te duiken, en dat levert wel eens gevaarlijke situaties op. Maar ik verwonder me over je bewering als zou ik snel rijdende auto’s verdedigen. Het zal wel aan mijn omslachtige formuleringen liggen dat je dat er in gelezen hebt. Ik vind 30 in de dorpskom meer dan genoeg!
Ik ben het overigens met de strekking van jouw bijdrage helemaal eens!

10 november 2021 om 17:57
Emiel vd Feen zegt:

Het klopt Niels, dat ik vind dat de toename van snelle fietsers, dus race- en electrische fietsen, de verkeersonveiligheid in het dorp verhogen. Sommige van hen hebben de neiging om met grote snelheid uit het niets in gaatjes te duiken, en dat levert wel eens gevaarlijke situaties op. Maar ik verwonder me over je bewering als zou ik snel rijdende auto’s verdedigen. Het zal wel aan mijn omslachtige formuleringen liggen dat je dat er in gelezen hebt. Ik vind 30 in de dorpskom meer dan genoeg!
Ik ben het overigens met de strekking van jouw bijdrage helemaal eens!

10 november 2021 om 18:00
Koen zegt:

Ik zou voor iedereen het boek “recht van de snelste” willen aanraden. Dit beschrijft o.a. hoe de auto terrein heeft gewonnen op onze openbare ruimte en hoe het komt dat we alles inrichten op auto’s. Goed voor begripvorming.

12 november 2021 om 08:21
Hans zegt:

Er is maar 1 mindset probleem en dat is bij die fietsers.

Als die snapt dat ie kwetsbaar is EN er naar zou handelen dan laten ze de auto gewoon voor gaan. Dan rijden ze niet zo plots de rotonde op. Dan knallen ze niet met drie of vier man breed over de weg.
Want daar kan je je lelijk aan bezeren inderdaad.
Als je veilig op je bestemming wilt aankomen, gedraag je daar dan naar.

12 november 2021 om 14:53
Harenaar zegt:

De gevaarlijkste automobilisten zijn zij die vinden dat de anderen mindset probleem hebben.

12 november 2021 om 19:21
Richard zegt:

Het fietspad aan de Kerklaan (kruising Dilgtweg/Kloostersingel; nr 9) is erg link. De komende jaren (m.n. volgend jaar wanneer Julianaplein ‘eruit’ ligt en ook wanneer de weg naar Zuidlaren verbeterd wordt) zal dit fietspad alleen maar drukker en drukker worden. Gemeente Groningen (samen met de bouwer in Groningen bereikbaar) zet vol in op om iedereen vanuit de auto op de fiets te krijgen. Er worden gratis E-bikes te leen beschikbaar gesteld om dit uit te proberen. De gemiddelde snelheid zal dan ook toenemen wat het alleen maar onoverzichtelijk maakt omdat fietsers elkaar meer inhalen.

Opvallend is trouwens dat het m.n. hierboven m.n. over gedrag van fietsers en ook automobilisten gaat. Het is jammer om te zien dat de afgelopen jaren men minder ‘respect’ voor elkaar heeft en dat iedereen maar haast, haast, haast heeft en elkaar niks meer gunt helaas… het lijkt bijna een beetje de randstad 😉

18 november 2021 om 09:27
Maartje zegt:

Ik stem op nr 9
Wil daar ook nog graag aan toevoegen.
Dat als je als fietser vanaf de oosterweg de kerklaan over gaat steken om het fietspad op te gaan. Je regelmatig geen voorrang krijgt van rechts.
Andersom schieten de fietsers ook regelmatig nog even snel voor de auto’s langs.
Heel Haren door fietsen is elke ochtend weer een flink avontuur. Zeker met jonge kinderen, die zelf fietsen.

18 november 2021 om 18:18
inwonervanHaren zegt:

Ik ben dat gezeur over elektrische fietsen nou een beetje zat. Er zijn nu al minimaal 5 jaar elektrische fietsen in het verkeer. Als je er zo’n last van hebt bij bv de Esserweg, zegt dat dan ook niet wat aan uw aanpassingsvermogen? Ze zijn er nou eenmaal, pas je gedrag er dan op aan. Deze kruizing is alleen veilig te maken met stoplichten (die dan voor fietsers standaard op groen staan, tenzij auto of brommer zich aanbiedt). Ook vind ik het gek dat ik iedereen over de elektrische fietsen hoor zeuren, maar ik bijna niemand hoor over de (snor)brommers die heel veel tussen de Saaksumborg en de Esserweg illegaal over het fietspad rijden (horen via Esserlaan, ook Elektrische varianten)

20 november 2021 om 16:34
Henk zegt:

Over de fietsoversteek bij Felland en fietsers die op het voetpad fietsen:
Ooit in een ver verleden was dit voetpad een wel degelijk een fietspad. Komend uit Onnen fietste je dan rechtdoor en stak haaks het Felland over, naar wat nu een bochtje voetpad is. Dat sloot dan aan op schuine stukje vanaf de Tuindorpweg. Vanuit Haren fietste iedereen via ( nou ja, dat was de bedoeling ) de linker kant en stak pas op het Felland over.

Eigenlijk heeft de gemeente Haren met de uitbreiding van het bedrijventerrein-noord een stedenbouwkundige misser gemaakt. De ambtenaar die dacht dat al het gemotoriseerd verkeer de Ebelsweg als aanrij route zou gaan kiezen heeft zich behoorlijk vergist.
Een quasi rotonde, een heuvel met grijze band, fietsers wel voorrang, fietsers geen voorrang: er is van alles langs gekomen. Misschien moet de oude situatie maar gewoon weer terug. De oversteek die je op de Onnerweg moet maken kan dan gelijk als snelheidsbegrenzende maatregel worden uitgevoerd.

21 november 2021 om 11:16
Rolf zegt:

Wat mij verbaasd is dat de Rotonde bij Molenweg/Rijksstraatweg/vondellaan het niet eens in de top 10 gehaald heetf net als de doorgang bij de rummerinkhof

23 november 2021 om 11:00

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.