De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

donderdag 02 december 2021

Nieuws:

Wethouder streeft naar soepele overgang van welzijnswerk naar nieuwe aanbieders

Door: Redactie

De Stichting Torion houdt op te bestaan. Koepel Vlechter zag geen kans om de welzijnstaken in Haren voort te zetten. Wethouder Inge Jongman van de Gemeente Groningen heeft naar eigen zeggen daarom de bakens moeten verzetten. Waarom zonder Torion verder?

Wethouder, waarom heeft u Torion geen kans gegeven om door te gaan? Inge Jongman: “Torion heeft zelf het besluit genomen om te stoppen. Niet wij als gemeente. We hebben de afgelopen tijd met Vlechter (waar Torion onder valt, red.) besproken of Torion de taken in Haren zou kunnen blijven uitvoeren, maar daartoe zagen zij geen mogelijkheden. Daarom gaan we het nu anders organiseren. Humanitas zal een deel van de taken op zich nemen, hopelijk met zoveel mogelijk vrijwilligers van Torion. En dat geldt ook voor WIJ. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een brief gehad en we hopen dat ze hun goede werk blijven doen.” Het is volgens Jongman de bedoeling dat de overgang in januari vloeiend verloopt en dat de dienstverlening op het oude Harense niveau zal blijven.

Een oud-medewerker van Torion vindt de teloorgang droevig. De grote uitdaging gaat volgens deze persoon worden: het handhaven van het enorme netwerk van Torion, vooral het netwerk van vrijwilligers. Het is de vraag of de vrijwilligers bereid zijn hun werk voort te zetten onder de vlag van WIJ Groningen en Humanitas.


Wethouder Inge Jongman.

1 reactie

Peter Hidding zegt:

Ik ben wel benieuwd waarom de Koepel Vlechter niet door wilde met Torion. Het is in zorg- en welzijnsland ook wel een ongrijpbaar spel geworden van fusies, overnames en daarmee nieuwe namen geworden. Wie weet nog wat waar bij hoort. Zo wordt enerzijds op de site van De Vlechter genoemd dat Torion onderdeel is van Vlechter, dat Torion verbonden is met De Vlechter, en op de (verouderde) website van Torion zelf staat dat zij per 1 jan 2020 bestuurlijk gefuseerd zijn met De Vlechter. Wat is het nu? En trekt Torion de stekker er uit of De Vlechter? Te duur geworden? Waarom ziet De Vlechter er geen brood in? Of ligt het nog steeds allemaal aan de voormalige gemeente Haren? Als dat zo is, dan zou de gemeente Groningen het nu toch beter kunnen doen?

4 december 2021 om 16:56

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.