De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 30 Mei, 2023

maandag 30 oktober 2006

Nieuws:

Bekende A28 parkeerplaats Glimmermade in nieuwe jas

Door: Redactie

De parkeerplaats Glimmermade staat in deze omgeving bekend als ‘de reeperbaan voor homo’s’. Maar het is ook nog steeds een reguliere rustplaats voor automobilisten. Rijkswaterstaat gaat Glimmermade nu opknappen.De opknapbeurt zal onder andere bestaan uit het aanleggen van voetpaden naast de parkeerplaatsen en het realiseren van een toilet- en speelvoorziening. Daarnaast wordt een open structuur op de parkeerplaats nagestreefd. De opknapbeurt sluit aan op een advies van Transport en Logistiek Nederland. Deze bepleiten om parkeerplaatsen langs autosnelwegen veiliger te maken.

De berm waar de toiletvoorziening geplaatst wordt is laaggelegen en drassig. Voor het realiseren van de toiletvoorziening zal de grond opgehoogd moeten worden. Om dit te kunnen bereiken gaat Rijkswaterstaat 59 bomen kappen en bosschages verwijderen. Dit zijn de bomen en bosschages gelegen in de groenstroken tussen de snelweg zelf en de parkeerplaats. Het groen aan de achterzijde van de parkeerplaats blijft behouden. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente heeft
Rijkswaterstaat heeft het voornemen de bomen eind oktober/begin november te verwijderen. Wanneer de upgrading van de parkeerplaats is voltooid zal Rijkswaterstaat overgaan tot een herplant voor de 59 gekapte bomen. In overleg met de gemeente zal de soort en grootte van de aan te planten bomen worden gekozen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

De ongemaaide wegbermen langs de Rijkstraatweg...

Ga naar het Poll archief