De krant die je leest van A tot Z
Zondag 9 Mei, 2021

maandag 16 november 2020

Nieuws:

Ecologische grondslag van zonneweide in Glimmen wordt zichtbaar

Door: Redactie

De afgelopen week heeft loonbedrijf Anne Elema uit Onnen (www.aelema.nl) het perceel van de zonneweide klaar gemaakt voor de ecologische inrichting. De voedselrijke toplaag van het perceel is afgegraven en afgeplagd. Dit is nodig om de grond te verarmen. Door de werkzaamheden werd een ijstijdlandschap met keileem, zwerfkeien en dekzand zichtbaar. Het zal worden ingezaaid met een zaadmengsel voor bloemrijk, schraal grasland. Dit mengsel is gebaseerd op het zogenaamde Hondsrug zaadmengsel van zadenkwekerij de Cruydthoeck uit Nijeberkoop (www.cruydthoeck.nl), dat speciaal voor de regio Groningen werd samengesteld. Er ontstaat dan een kruidenrijke vegetatie bestaande uit soorten die horen bij de Hondsrug en die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en vogels. Het is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige percelen en oevervegetaties.

Foto: Menno Visser van Zonneweide Glimmen vertelde eerder in deze krant dat de natuurwaarde van het gebied zal toenemen.

De afgegraven grond (en grond van slootoevers) wordt gebruikt voor het opwerpen van zandlichamen voor een struweel houtwal langs het zandpad en een houtsingel langs de Zuidlaarderweg. Deze houtsingel moet ook het zicht op de zonneweide vanaf de Zuidlaarderweg beperken. Aan de zuidzijde zal de houtsingel kaal zijn (aantrekkelijk voor nestelende bijen) met hier en daar nog de stobben van de bij de aanleg aanwezige, gekapte bomen. Samen met Landschapsbeheer Groningen zal de struweel houtwal en de bossingel worden beplant met inheemse, rijk bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken. Dit mede in het kader van het project “Herstel houtwallen en hagen Haren”.

De sloten rondom zijn uitgegraven. Bij de spoorsloot en de sloot aan de zuidzijde zijn bovendien oevers uitgegraven tot het schrale dekzand en soms het keileem en zijn ze geleidelijk en golvend gemaakt. Zo ontstaan er variatie in milieu (nat-droog, voedselrijk-arm) en uiteindelijk variatie in begroeiing. Ze zullen worden ingezaaid met het zaadmengsel G3 de Cruydthoeck. Het is een bloemenmengsel voor bloemrijk grasland op natte tot vochtige percelen en oevervegetaties. Dit mengsel is geschikt voor flauwe geleidelijke oevers Het is aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.

De zonneweide Glimmen is een eind op weg met de verkoop van zonnepanelen, maar er zijn nog panelen beschikbaar. Aanmelding is mogelijk tot en met 31 december 2020, zolang de voorraad strekt. Personen, verenigingen, stichtingen en kleine bedrijven kunnen panelen kopen voor € 250 per stuk. De terugverdientijd is iets meer dan 8 jaar. Het verzorgingsgebied loopt van Vries naar Peize,via Groningen-Zuid naar Kropswolde. Voor huizen met aardbevingsschade is een subsidie beschikbaar die ook voor zonnepanelen gebruikt kan worden. Meer informatie op www.zonneweideglimmen.nl.

2 reacties

Walter zegt:

Er is in een week veel werk verzet aan de Zuidlaarderweg ter hoogte van de Kastanje hoeve.
Even leek ik in Zeeland te zijn waar familie achter de derde dijk woonde die het wassende water in 1953
tegen hield op Zuid – Beveland.
Van de zonnepanelen leek niets te zien als ze stroom opwekken in maart 2021
gezien de vele tijd dat ik Zeeland verbleef en nog ieder jaar terugkeer vond ik het een oplossing en recht doen aan de verleende vergunningen.
echter des te verder de werkzaamheden vorderen vorige week kwamen al spoedig de landbouwgronden weer in beeld.
Vroeger werden er aardappelen, koren of suikerbieten geteeld, dat landschap zie je nu nog in Zeeland maar ook in Noord Groningen waar deze dijken veel voorkomen.
De verzekering is altijd gegeven dat vanaf het heel andere beeld in de toekomst, zonnepanelen niet zichtbaar zouden zijn vanaf de Zuidlaarderweg. nu wordt er een nieuwe slogan genoemd: de beplanting en de bloemen van Cruydthoek zorgen dat het zicht beperkt is op de zonnepanelen!!!
Dat is heel wat anders dan steeds genoemd is op de site en in de media.
Passanten, de inwoners van Glimmen, touringcars met toerristen op weg naar Drenthe, blijven de panelen zien.
In de wintermaanden zeker want er worden bladverliezende beplanting toegepast.
Bijna zeven maanden is er geen sprake van beperkend zicht in de winter.
Op fruitkwekerij de Bongerd, nu de Manege met de zelfde naam stonden per hectare 5 kasten met bijen. totaal maar liefst vijftig bijenvolken. Glimmen kende een bijenvereniging en bracht deze en andere volken bijen naar de koolzaadvelden, de heide, de klaver en lindebomen. De honderden vruchtbomen op 10 HA in volle bloei waren nog even voldoende. Maar als er geslingerd ging worden wat ik vaak gedaan heb, bleken genoemde andere gewassen meer opbrengst te geven.
De bijtjes en andere genoemde insecten zullen van de wilde weelde genieten. Mijn voorkeuren genoemd in eerdere reacties gaan om het feit dat voor de burgers, de zwarte zonnepanelen zichtbaar blijven omdat bijtjes en vlindertjes prioriteit hebben boven de mens! Het aanbrengen van een dijk of wal met groenblijvende bebossing is de enige optie om zo als altijd is genoemd door het bestuur van de Coöperatie de zonnepanelen niet zichtbaar te laten zijn. ik zelf ben bijna tien jaar 2e voorzitter geweest van een coöperatie. Altijd staan de wensen van de coöperatoren voorop en samen met anderen kwam men tot consensus !
Die indruk heb ik niet van Zonneweide Glimmen. Wat levert het op heeft prioriteit en dat is veel geld.
Tenslotte ik ga er niet om verhuizen, daarvoor woon ik te lang in Glimmen!

16 november 2020 om 19:33
Menno Visser zegt:

Er komt een haag langs de Zuidlaarderweg, waardoor de panelen niet zichtbaar zullen zijn.

18 november 2020 om 09:23

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.