De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 21 augustus, 2019

woensdag 17 oktober 2018

Nieuws:

Harense Hete Hangijzers op weg naar 1 januari (stand van zaken)

Door: Redactie

Op weg naar de fusie van 1 januari a.s. worstelt Haren nog met drie lastige dossiers. Het is de vraag of deze kunnen worden afgerond, voordat Haren de sleutel inlevert op het stadhuis in Groningen. Een korte update voor wie de draad kwijtraakte.

1.Heet hangijzer: Bouwen op Haderaplein
Omwonenden vinden de bouwplannen (appartementen en winkels) op het Haderaplein/Raadhuisplein veel te massief en hoog. Ze vinden dat er niet genoeg is nagedacht over verkeers- en parkeerbeleid. Ook de raad is in meerderheid kritisch en weigert vooralsnog het bestemmingsplan goed te keuren. Pijnlijk, want Haren heeft al contracten ondertekend met ontwikkelaar Explorius. Als het feest niet doorgaat zou die met schadeclaims kunnen komen, zegt Haren. Haren had de winst van 2,1 miljoen op het project al ingeboekt in de begroting van 2019. Een besluit ging in augustus niet door en staat nu waarschijnlijk op de agenda van de raad op 29 oktober.

2.Heet hangijzer: Verhuizing van de Brinkschool
De Brinkschool past niet meer in het oude gebouw en de gemeente wil de school zo snel mogelijk verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw aan de Rummerinkhof. Daar zit ook de Peter Petersen School en die ziet de nieuwe buurman niet zitten. Niet zozeer principieel, maar om praktische redenen: veel te veel verkeer, te gevaarlijke situaties. Bovendien moet de PPS per saldo ruimte inleveren. Heftige discussies met ouders. De gemeente wil de verhuizing tóch doorzetten en belooft de kruising met de Oosterweg veiliger te maken. Verder schrapt men het plan van een snel fietspad tussen de scholen door. De raad nam in september geen besluit en wilde dat de wethouder huiswerk overmaakte. Nu staat het op de agenda van de raad van 29 oktober.

3.Heet hangijzer: 1,5 uur gratis parkeren
Begin juli nam de raad ruimhartig een motie aan, waarin het College opdracht kreeg om het parkeerbeleid aan te passen. De eerste 1,5 uur zou gratis worden. In oktober bleek dat de Provincie (die Haren controleert met het oog op de fusie) kon instemmen met deze motie. Twee dagen later herriep men dat bericht en keurde de motie af. In Haren was de raad woest. Waarschijnlijk zit Groningen achter de ommezwaai en dat ervaart de raad als ongewenste en onwettige intimiteit. Op 17 oktober 16.00 uur wordt er in de Groningse raad met spoed over gedebatteerd.

13 reacties

Klaas zegt:

@journalist
Haderaplein staat niet op de agenda in oktober!

Redactie zegt: Klopt, we zagen het niet staan, maar weten vrijwel zeker dat het in oktober wel wordt besproken. We zullen het extra checken.

17 oktober 2018 om 11:55
Harenaar zegt:

Ik ben benieuwd of de raad zich laat ompraten door de wethouder. Voorwaarde van verhuizing is een veilige verkeerssituatie, maar de gepresenteerde oplossing is alleen het verbreden van de beruchte kruising. Geen idee hoe dat bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid.
Het schrappen van het fietspad is logisch (want dat hoort toch niet tussen twee scholen door), maar zorgt er ook voor dat het op de kruising nog drukker wordt omdat de fietsers daar dan langs zullen gaan.

17 oktober 2018 om 12:17
rene valkema zegt:

@harenaar
schrappen van het fietspad is helemaal niet logisch. dan moet het fietsverkeer langs de oosterweg.
wordt het nog drukker zoals u terecht constateert.
als je nu tegen half negen langs de oosterweg via de molenweg naar de a28, ben je minuten onderweg. dit vanwege fietsende ouders met kinderen. kortom de oplossing levert alleen maar meer gevaar op.
wijkbewoners maken er nu veelvuldig gebruik van. dus handhaven s.v.p.

17 oktober 2018 om 16:16
Mark zegt:

@Harenaar: 42% van de leerlingen van de Brinkschool komt uit de nieuwbouw ten noorden van de scholen. Dat percentage zal toenemen wanneer de oudere groepen (7&8) doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Deze kinderen kunnen op de fiets binnen de wijk blijven wanneer ze naar school gaan zonder langs de kruising te moeten. Bij elke andere lokatie is dat wel het geval. Het zal eerder rustiger dan drukker worden….

17 oktober 2018 om 16:38
Emiel zegt:

Ik mis in het rijtje hete hangijzers de toekomst van welzijnsorganisatie Torion. Het feit dat de gesprekken die daar nu over plaatsvinden buiten de gemeenteraad en de publiciteit omgaan, doet niets af aan het belang van het onderwerp. We hebben het daarbij niet alleen over de beroepskrachten, maar ook over de belangeloze inzet van de vele tientallen vrijwilligers die vaak dagelijks mensen helpen die hun steun hard nodig hebben. Die vrijwilligers maken mede dat Haren leefbaar en sociaal blijft. Het is van groot belang dat zij ook onder veranderende omstandigheden hun werk willen en kunnen blijven doen.

17 oktober 2018 om 19:39
Buurtbewoner zegt:

@Mark, dat is nog geen reden om de school dan ook maar vlakbij de nieuwbouw te zetten. De buurt was indertijd fel gekant tegen de nieuwe wijk en ondervind nu dagelijks de overlast van al het verkeer dat het groeiend aantal bewoners vd Harenerholt met zich meebrengt. Het verplaatsen vd Brinkschool brengt nog meer verkeer met zich mee. Wij zijn de overlast nu allang beu. Er wordt al jaren veel te weinig rekening gehouden met de buurtbewoners. Dus nee, niet nog meer verkeer! Zoek maar een andere school verderop in Haren. Alles is op fietsafstand. De tunnel bij het station is bijna klaar. Dan ben je ook zo bij De Wissel. Ook een prima school, die wel plek heeft.

17 oktober 2018 om 22:13
Jelle Overbosch zegt:

@Buurtbewoner: leg mij dan eens uit hoe een andere locatie dan de Rummerinkhof zorgt voor minder verkeer? We zullen nog steeds onze kinderen naar school moeten brengen vanuit Harener Holt en naar bijna elke locatie in Haren zullen we via Rummerinkhof of Oosterweg moeten fietsen. Hoe lost dit de verkeersdrukte op? Sterker nog, bij het splitsen van de BS over meer locaties zal ik zelfs eerder geneigd zijn de auto te pakken. Lijkt me ook niet wenselijk.
Hoe graag u het ook anders had gewild, de nieuwbouwwijk is er nu eenmaal en gaat niet meer weg.

18 oktober 2018 om 06:48
Harenaar zegt:

Deze discussie geeft al aan dat het probleem onoplosbaar is, met als grondoorzaak het slecht plannen van de nieuwe wijk, en dan met name de ontsluiting daarvan.

@Mark: Als 42% van de leerlingen uit de nieuwe wijk komt, dan komt blijkbaar de meerderheid niet uit de nieuwe wijk. Daarbij zal die 42% sterk gaan dalen zodra de eerste kinderen naar de middelbare school gaan, zoals ook gebeurt in de wijk tussen Oosterweg en Kerklaan. Over een jaar of 10 is de topdrukte weg, terwijl de school er waarschijnlijk veel langer zal moeten blijven zitten.

@René Valkema: Het fietspad is ook bedoeld om fietsers uit Oosterhaar via de nieuwe stationstunnel richting Zernike, St. Maartens en de stad te laten fietsen. Dat zal een behoorlijke drukte geven op het moment dat de schoolkinderen naar de Brinkschool en Peter Petersen gaan. Het mengen van die twee stromen moet je eigenlijk niet willen. Maar ik ben met u eens dat het ook niet logisch is om de Oosterweg nog drukker te maken.

18 oktober 2018 om 10:44
Buurtbewoner zegt:

@Jelle Overbosch, de Brinkschool kan ook doorverwijzen naar De Wissel. Die zit aan de andere kant van het spoor. Is niet ver. Binnenkort is de fietstunnel klaar en dan kan men daar gemakkelijk vanuit de Harenerholt naar toe. Ik zeg ook niet dat ik de nieuwbouw weg wens, maar wel dat nou eens keer wél de belangen van de omwonenden worden meegewogen. We hoeven niet alles maar te slikken. Verplaats u eens in onze positie. Hoe zou u het vinden dat uw rustige buurt waar u al meer dan 20 jaar woont zo aangetast wordt door verkeersdrukte en verkeersonveiligheid. En er lijkt ook maar geen einde aan te komen. Wij zijn als buurtbewoners vanaf begin steeds bewust buitenspel gezet en geen moment serieus genomen. Het draaide bij de gemeente Haren de afgelopen jaren alleen maar om het snelle geld. Snel bouwen en zo min mogelijk investeren. En nu blijkt dat het spaak loopt. En dat komt voor geen enkele omwonende als een verrassing. Bovendien is het ook heel typerend voor de gemeente Haren dat ze wel een hele wijk uit de grond stampen voor jonge gezinnen, maar dan vervolgens verrast zijn dat die kinderen uiteindelijk ook nog ergens naar school moeten. Dat is wel tekenend voor het niveau van het geheel.

De generatie ouders van nu zijn ook wel een beetje verwend. Het liefst een drive-in school aan het einde van de straat waar ze hun kind zo vanuit de auto kunnen droppen. Niet alles wat kan moet ook mogelijk zijn. Een school die vol zit en geen alternatieve lokatie heeft moet stoppen met het aannemen van nieuwe leerlingen. Men kan ook gewoon doorverwijzen naar een vergelijkbare school binnen een redelijke afstand. En die is er gewoon. De huidige verkeersproblemen zijn niet meer op te lossen met dank aan de kortzichtigheid en domheid van de gemeente Haren in het recente en verdere verleden. Het minste dat men kan doen is kiezen voor de minst kwade van de kwade oplossingen en dat is zorgen dat er niet nóg meer verkeer bijkomt.

18 oktober 2018 om 15:53
PPS ouder elfje zegt:

De Brinkschool, de Linde en de Wissel vallen onder stichting Baasis. Gezien de Brinkschool al 2+ jaar roept tegen (nieuwe) ouders dat ze naar de rummerinkhof gaan verhuizen (zonder overleg met huidige gebruikers of gebaseerd op een raadsvoorstel!), lijkt het erop dat ze expres de Linde hebben gesloten. Terwijl zoals buurtbewoner hierboven zegt, de Brinkschool ook leerlingen naar de Linde of de Wissel had kunnen verwijzen! Er wordt steeds gezegd dat de Linde en de Brinkschool totaal verschillend waren, maar ze delen een website en ze hebben hetzelfde school registratienummer (2 verschillende personen kunnen niet eenzelfde bsn nummer hebben, 2 verschillende scholen ook niet, snapt u?!)

19 oktober 2018 om 10:38
Piet zegt:

Vanaf het station ligt tussen het spoor en de Emdaborg een groenstrook tot ver in de nieuwe woonwijk.Zou daar niet een mooie,veilige fietsroute kunnen komen? Een mooi bospad/afslag richting vm Zernike en PPS ligt al klaar;-)

19 oktober 2018 om 19:29
Cees zegt:

Piet,
Een dergelijk fietspad is in de voorstudie al bekeken en is om vele redenen niet gewenst. Mengen van verkeerssoorten bij het stationsplein, hoge natuurwaarden in de strook, te kleine afstand tot de woonhuizen met een relatief kleine tuin, gehorigheid van het gebied en sociale onveiligheid in een langgerekte strook die tussen een op te richten muur (zoals bij P+R bij het station) en de dijk zal liggen. Bovendien is langs het perron een brede waterberging gepland om regenval in en rond de tunnel te kunnen bergen.
Als je het zo bekijkt lijkt het een goed idee. Als je de situatie goed bekijkt en ter plekke bekend bent, zijn er meer bezwaren dan voordelen. Dat speelt al, als er alleen fietsers zouden komen. Hoe voorkom je ander gebruik (brommers, honden uitlaten, terugkerende feestvierders etc.).

22 oktober 2018 om 10:30
Jaap Jan Vels zegt:

Is de overdracht van de Rieshoek aan de noordlaarders al 100% gegarandeerd door de gemeente Groningen? Staat dat ergens zwart op wit?

22 oktober 2018 om 15:12

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.