De krant die je leest van A tot Z
Maandag 20 Maart, 2023

dinsdag 21 juni 2022

Nieuws:

Kogel is door de kerk: Rijkswaterstaat sluit voetpad tussen A28 en fietssnelweg af vanwege homo-ontmoetingsplaats

Door: Redactie

Het staat 20 juni in de Staatscourant, dus is het waar en onomkeerbaar. Officieel en met instemming van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is het voetpad tussen de parkeerplaats Witte Molen (A28 richting Assen) en de daarachter gelegen kade van het Noordwillemskanaal gesloten. Met name homoseksuele mannen, die hier contact hadden met gelijkgestemden, maakten gebruik van dit pad. Platgezegd: zij hadden seksuele ontmoetingen in de buitenlucht en dat is veel mensen een doorn in het oog.

Hans Scheffer van de Stichting Keelbos, die probeert homo-ontmoetingsplaatsen open te houden, is teleurgesteld. Hij zegt dat door Rijkswaterstaat op formele gronden een eind wordt gemaakt aan het pad (argumenten: ‘het gesloten karakter van snelwegen’ en ‘het afleiden van verkeer’). Maar in feite is het volgens hem een simpele manier om homoseksuele mannen te weren uit het openbare gebied.

Niet strafbaar
Scheffer: “In principe doen wij, als Homo Ontmoetings Plaats (HOP) niets verkeerd en bewegen wij ons steeds binnen het handelingskader “Politie op de mannenontmoetingsplaats”, “Roze in Blauw”. Het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Ook het hebben van seks in de buitenlucht, ongeacht de seksuele gerichtheid, is niet strafbaar. Wel kan schennis der eerbaarheid (art. 239 SR) strafbaar zijn, maar door het zich terugtrekken op een beschutte plaats, neemt de strafbaarheid hiervan af. Wij trekken ons steeds terug op een beschutte plaats, op advies van de politie.” Scheffer denkt dat Rijkswaterstaat nu vrijheden van iedere burger inperkt met verkeerde argumenten, slechts met het doel om de HOP onmogelijk te maken.

Artikel 5
“Het wandelen op een voetpad is normaal gebruik. Waar bemoeit Rijkswaterstaat zich mee?” zegt Scheffer. Hij vindt het ook onjuist dat vooraf een bepaalde wijze van recreëren wordt uitgesloten in openbaar gebied. Daarbij wijst hij erop dat bij strafbare feiten, zoals schennispleging, mensen gewoon de politie (zelfs 112) mogen bellen. Hij meent dat de mannen zich over het algemeen aan de regels houden. Wat hem ook stoort is dat Rijkswaterstaat artikel 5 van de Wegenverkeerswet uit de kast haalt: “Artikel 5: Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg (lees: rijbaan) wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg (lees: rijbaan) wordt gehinderd of kan worden gehinderd.“ Scheffer zegt dat dit voor iedereen geldt en dat ook niet-homoseksuele mannen gevaar kunnen veroorzaken op de openbare weg. Met andere woorden: met dit argument kun je heel veel paden en wegen sluiten voor publiek.

Witte Molen geen HOP meer

De kritiek van Hans Scheffer is een achterhoedegevecht, de Witte Molen is vanaf nu verboden gebied voor homoseksuele contacten en het paadje tussen de parkeerplaats en het achterliggende gebied is dicht.

Hieronder het bericht in de Staatscourant, waarbij het woord homoseksueel niet voorkomt.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42, eerste lid van
de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

De provincie Groningen is bezig met de uitvoering van het project Fietssnelweg Assen-Groningen, de
realisering van een snelle fietsverbinding tussen deze steden. Bij verzorgingsplaats De Witte Molen is
dit al gerealiseerd. Onder meer is het aanwezige fietspad getransformeerd tot een fietssnelweg, een
nieuwe kade aangelegd en de aanwezige sloot uitgegraven en ook verbreed. Er lag een voetpad dat
vanaf het achterliggende fietspad toegang gaf tot de verzorgingsplaats, maar dit voetpad is op verzoek
van Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden door de provincie verwijderd.

Reden voor het opheffen van het voetpad is dat het doel van een verzorgingsplaats is het bieden van
een korte rustpauze voor snelweggebruikers en de goede verzorging van mens en voertuig tijdens de
reis. Het voetpad draagt niet bij aan dit doel, maar doet juist afbreuk aan dit doel en de functionaliteit
van een verzorgingsplaats. De verkeersuitwisseling met het onderliggend lokale wegennet is geen
doel van verzorgingsplaatsen en het voetpad heeft geen enkele relatie met de publieke functie van de
rijksweg en/ of de verzorgingsplaats. Het voetpad is dan ook in strijd met het gesloten stelsel van
rijkswegen. Bovendien kan het tot verkeersonveilige situaties leiden.

1 reactie

Ans zegt:

De voorkeur is niet het punt. Het gebrek aan inlevingsvermogen is het probleem. Het is voor mij heel erg naar om geconfronteerd te worden met geslachtsdelen en mensen die seks hebben op een openbare plek. Het voelt niet veilig. “De meeste mensen houden zich aan de regels.” Dat is niet genoeg. Ik wil niet 112 hoeven bellen.

25 juni 2022 om 13:15

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Handhaving door boa's op parkeerbeleid in centrum Haren.

Ga naar het Poll archief