De krant die je leest van A tot Z
Maandag 25 oktober, 2021

donderdag 08 juli 2021

Nieuws:

Omwonenden stellen nieuwbouw Brinkschool alsnog ter discussie en onderzoeken de juridische hardheid

Door: Redactie

Wat Ward Huting en Jean Paul van der Voet betreft wordt de besluitvorming over de bouw van de nieuwe Brinkschool aan de Rummerinkhof in Haren nog eens juridisch tegen het licht gehouden. “Dit is erdoor gedrukt zonder instemming van de buurt”, zeggen de twee buurtbewoners in de talkshow De Tafel van Haren.

De nieuwe Brinkschool (Integraal Kind Centrum) en de Peter Petersenschool zouden volgens de twee woordvoerders goed zijn voor vele honderden kinderen per dag die door hun ouders met de auto naar school worden gebracht. Dat kan de Rummerinkhof, die zij als een trechter zien, niet aan. Als zou blijken dat de bouw van de school onafwendbaar is, dan willen de omwonenden graag goede oplossingen voor de verkeersdrukte. “Wij denken constructief kritisch mee”, beloofde Van der Voet.

Ontsluiten Harenerholt
De sleutel naar een oplossing ligt volgens de twee in de auto-ontsluiting van de nieuwe wijk Harenerholt. Die wijk is nu via een fietspad verbonden met de Rummerinkhof. Als dit een autoverbinding zou worden, met op het braakliggende grasveld een parkeerplaats, dan is de kou voor een groot deel uit de lucht, zeggen Van der Voet en Huting. Het meeste verkeer zal uit Harenerholt komen en moet nu omrijden via de Oosterweg. Al het verkeer moet zich dan in de trechter van de Rummerinkhof persen. “Helaas is het idee van de doorsteek voor auto’s door de gemeente van tafel geveegd”, stelt Huting. Maar argumenten daarvoor kennen ze niet. Ze vinden de communicatie met de gemeente niet optimaal. Of deze suggestie inderdaad door de gemeente is afgewezen konden we nog niet verifiëren.

In augustus heeft de gemeente gesprekken gepland met buurtbewoners. Huting en Van der Voet hopen dat dan serieus kan worden gekeken naar de opties die de buurt aandraagt, zeggen ze.


Luister vanaf minuut 18 naar het interview in De Tafel van Haren: https://www.harendekrant.nl/nieuws/luister-hier-naar-de-nieuwste-aflevering-tafel-van-haren/ (hoofdgerecht in het programma)

Foto onder: de oude Brinkschool aan de Oude Brinkweg.

11 reacties

Harenaar zegt:

De gemeente zou ook wel knettergek zijn als ze de nieuwe school per auto bereikbaar maken vanuit Harener Holt.
Hemelsbreed woont iedereen daar binnen 1000 meter van de school. Zelfs lopend is dat prima te doen. Onbegrijpelijk dat er ouders zijn die dat met de auto willen doen. (uitgezonderd medische redenen uiteraard)
Ik denk dat een aanmoedigingsbeleid van de school om met de fiets te komen veel beter werkt.

8 juli 2021 om 10:55
Rolf zegt:

Zit de omgeving zo te klagen dat de doorgang bij de rummerinkhof te gevaarlijk is voor de schooljeugd, maar dan wil je nu wel weer de auto’s en schooljeugd door elkaar hebben. Dat snap ik dus niet. Bovendien is het helemaal niet zo ver omrijden in de huidige situatie.

8 juli 2021 om 13:33
Buurtbewoner zegt:

Wat een gek idee om juist een weg te creëren in de wijk en dan nog wel op het speelveld. Dit idee is al lang afgeschoten en er is destijds beloofd dat dit speelveld zou blijven. Ik zou er als buurtbewoner helemaal niet blij mee zijn als dit parkeerplaatsen worden. Kinderen uit de wijk kunnen toch gewoon op de fiets of lopend naar school. Dit zou beleid moeten zijn of iig gestimuleerd moeten worden vanuit beide scholen.

8 juli 2021 om 18:54
Omwonende zegt:

Het gekke is dat ik toch echt een (directe) omwonende ben. Wij zijn door de gemeente goed meegenomen in de plannen. Zowel voor de school als het parkeren en verkeer.

Echter, van deze heren heb ik nog nooit iets vernomen. Dit is dus absoluut geen actie vanuit de omwonenden. Jammer dat er op deze manier gedoe blijft. De school komt er (en dat is hard nodig). Het verkeer gaan we met elkaar regelen. Zoals eerdere reacties ook al aangeven zal er met name stimulering voor

9 juli 2021 om 11:45
Omwonende zegt:

Het gekke is dat ik toch echt een (directe) omwonende ben. Wij zijn door de gemeente goed meegenomen in de plannen. Zowel voor de school als het parkeren en verkeer.

Echter, van deze heren heb ik nog nooit iets vernomen. Dit is dus absoluut geen actie vanuit de omwonenden. Jammer dat er op deze manier gedoe blijft. En jammer dat dit uit naam van de omwonenden gaat. De school komt er (en dat is hard nodig). Het verkeer gaan we met elkaar regelen. Zoals eerdere reacties ook al aangeven zal er met name stimulering voor lopen en fietsen moeten zijn.

En dan zul je zien dat het allemaal best goed komt.

9 juli 2021 om 11:46
Rene valkema zegt:

Dom en nog eens dom. Geen parkeerterrrein, trekt alleen maar meer verkeer aan. Ik heb als bewoner ingesproken en bezwaren gemaakt. De wethouder heeft beloofd. Fietdpad blijft fietspad. Grasvfld blijft gras. Wie zijn deze mensen. Ik heb niets gehoord.

9 juli 2021 om 22:57
prat zegt:

Wat een bijzonder idee van enkele bewoners om het fietspad tussen de wijk Harener Holt en de Rummerinkhof
te veranderen in een auto-ontsluiting. Hier is duidelijk sprake van eigen belang. Natuurlijk mag dat, maar wie zoals ik zelf in de ochtend de stromen fietsen van kinderen met helm tot en met bakfiets vaak heeft gezien kan niet anders constateren dan dat het nu prima functioneert. En die paar ouders die dan met de auto moeten en/of willen gaan? Daarvoor geldt of eerder opstaan of de kinderen eerder leren fietsen en het vertrouwen in hun fietskunde accepteren. Nee de autolobby mag dan wel krachtig zijn, maar dit voorstel is te ridicuul om te realiseren cq er er aandacht aan te besteden. Eigenlijk zou het parkeerterrein achter de Jenaplanschool ook moeten worden afgesloten. Zeker nu er geen busjes voor de vroegere Visioschool langskomen.

11 juli 2021 om 17:29
prat zegt:

Natuurlijk het was te verwachten: je brengt je kinderen graag met de auto naar school. Maar je woont vlakbij en de weg is een fietspad. Dit is geen probleem zie ik met enige regelmaat want er stromen kleien en grotere kinderen allen of samen met hun bakfietsouders naar de scholen. Maar ja wij zijn auto-ouders en dus moeten wij er ook langs kunnen. Nee dus dat kan terecht NIET. Dus heren ga lopen of fietsen. Zorg dat uw kinderen geen uitzondering zijn in de klas. Bezorg uw kinderen een gezonde blos op de wangen en zeur niet over juridische maatregelen waar niemand op zit te wachten. Eigen belang gaat hier niet op! Eigen belang is hier zelfs bijna een onrecht door U aangedaan aan alle andere inwoners van uw wijk die WEL lopen en fietsen mede vanwege het welzijn van ons allen .

11 juli 2021 om 17:46
Casper zegt:

Er zitten beentjes onder? Lekker lopen.

14 juli 2021 om 23:09
Cees zegt:

Nu alle plannen worden uitgewerkt en DHE is volgebouwd, is het te laat om nog onderdelen te wijzigen. je trekt een steen uit de muur en het bouwwerk gaat schuiven, waardoor weer elders problemen ontstaan.
Oorzaak van alles is dat dat bij DHE optimaal is ingezet op het uitgeven van kavels en er veel ontheffingen op het bouwplan zijn gegeven om ook maar alles zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Het vermogen van Haren moest opgekrikt worden om argumenten tegen de fusie te krijgen. Het was een uitverkoop van ruimte. Er is gewaarschuwd dat er geen rekening werd gehouden met alle gevolgen van dat scenario. Ontsluiting van de wijk, roofbouw op de omgeving werd als probleem weggewuifd. Ook zie je de eerste pompen verschijnen omdat de ondergrond door afsluitende leemlagen slecht waterdoorlatend is en zo kan je nog even doorgaan. Dat er geen rekening werd gehouden met een toenemend aantal leerlingen doordat er vooral jongere gezinnen zouden komen wonen is ook genoemd . Daar betaald de omgeving nog steeds de prijs voor door toenemende drukte, verloren gaan van het karakter van
de PP-school ( veel minder een bewuste keuze, maar gewoon lekker dichtbij) en verlies van een mooi uitloopgebied. Dat achteraf proberen teniet te doen is een gevaarlijke piste. De schade zal dan weer ergens anders neerdalen en niet in DHE, wat de oorzaak van alle problemen is.

19 juli 2021 om 10:33
Cees zegt:

Een oplossing kan nog zijn om parkeren op de Rummerinkhof alleen toe te staan voor de bewoners, die indien nodig , een eigen parkeerhaven met laadpaal kriigen. De bedrijven achter de school zijn niet locatiegebonden, waarschijnlijk moeilijk te verduurzamen en kunnen niet uitbreiden. Ze worden verplaatst zodat het terrein kan dienen voor parkeren en wijkgebonden activiteiten. Een fatsoenlijk sluitstuk van DHE.

19 juli 2021 om 10:54

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.