De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 21 augustus, 2019

donderdag 18 oktober 2018

Nieuws:

Ouders van Brinkschool doen appèl op ouders van Peter Petersenschool: laten we niet tegenover elkaar staan

Door: Redactie

Vandaag sturen enkele ouders van leerlingen van De Brinkschool via deze krant een open brief, die is gericht aan de ouders van de Peter Petersenschool. Zij proberen in de brief vooral verbinding te zoeken tussen de beide scholen. Door de felle en emotionele discussies over de mogelijke verhuizing van De Brinkschool naar de Rummerinkhof ontstaat het beeld alsof de ouders van beide scholen tegenover elkaar staan. In de brief wordt gewezen op hun gezamenlijke belang: veiligheid voor hun kinderen.

De brief volgt op een tumultueuze informatie-avond, die gisteren plaatsvond in de Peter Petersenschool. Daar was wethouder Michiel Verbeek in het ‘hol van de leeuw’ en werd daar, volgens het verslag van RTV Noord, geroosterd. Hem worden veel verwijten gemaakt door geëmotioneerde ouders, die vinden dat de gemeente halsstarrig beleid voert en ‘zijn zin wil doordrukken’. De Peter Petersen School ziet de Brinkschool als buurman wel zitten, maar niet ten koste van alles. De verkeersdrukte (overigens vooral veroorzaakt door halende en brengende ouders) laat de verhuizing volgens hen niet toe. De gemeente wil de verkeersveiligheid verbeteren, o.a. door het fietspad tussen de beide scholen door te schrappen (stond gepland als verbinding van Oosterhaar naar de nieuwe wijken Harenerholt). De getergde ouders zien dat niet zitten.

Hieronder de brief van de ouders van De Brinkschool:

Open brief aan de ouders van de PPS,

Beste ouders,

Wij zien onszelf de laatste weken geconfronteerd met een vermeende tegenstelling. Een tegenstelling in belangen, in veiligheid en in standpunten. We zien onszelf geconfronteerd met een situatie waar we helemaal niet in willen zitten. We willen verbinding, we willen samen en we willen wat jullie ook willen; namelijk het beste voor onze kinderen. Die belangen zijn verenigbaar.

Als kinderen naar school komen, moeten ze kunnen rekenen op een veilige verkeerssituatie. Als kinderen naar school komen, moeten ze ook lekker buiten kunnen spelen en als kinderen naar school komen is het fijn als ze op diezelfde plek kunnen overblijven.

Wij maken ons zorgen over onze kinderen op het moment dat zij van locatie naar locatie gesleept moeten worden. Wij maken ons zorgen over de verkeersdrukte die dat gaat opleveren. Dat laatste is ook jullie zorg en we kunnen ons niet anders voorstellen dan dat jullie je – als ouders- kunnen inleven in onze eerste zorg.

Wij geloven als ouders oprecht dat de verkeerssituatie veiliger is op het moment dat ouders binnendoor kunnen fietsen naar school vanuit de nieuwe wijk, waar het grootste verzorgingsgebied ligt. Wij geloven als ouders oprecht dat het mogelijk is om afspraken te maken en te handhaven over spreiding van starttijden en mobiliteit.

Maar we geloven als ouders vooral in verbinding en gedeelde belangen. Dat die belangen met hand en tand verdedigd worden vinden wij dan ook heel begrijpelijk en we herkennen ons er in. Het gaat tenslotte om onze kinderen. Laten we daar over spreken met elkaar. Niet jullie en wij maar ons. Opdat we in alle opzichten een zo veilig mogelijke leefwereld voor ze kunnen creëren, met zo min mogelijk tegenstellingen.

Van betrokken ouders van de Brinkschool.

14 reacties

PPS ouder zegt:

Op zich een mooie beweging, deze poging tot verbinding. Die opstelling heeft de directie van de PPS in maart van dit jaar ook ingezet richting de Brinkschool. Zij zagen in het voorliggende vraagstuk een mogelijkheid om een samenwerking op te zetten tussen beide scholen, bijvoorbeeld een samenwerkingsschool met gedeelde voorzieningen. Die pogingen zijn door de directie van de Brinkschool en de Stichting Baasis systematisch afgehouden. Het probleem voor de PPS -naast het enorme verkeersinfarct dat dreigt- is dat de school de hoogste prijs betaalt voor het mogelijk maken van de ambities van de Brinkschool: haar eigen onderwijsconcept wordt voor een groot deel onmogelijk gemaakt. Jenaplan gaat over samenwerken, samen spelen, samen vieren en samen werken. Van ruimte om te spelen is straks nauwelijks sprake meer: er is geen plein meer waar je kunt rennen. Slechts een paar versnipperde tussenruimtes vormen straks de buitenruimte rond de school. Ruimte om te vieren (veelal feesten buiten): hetzelfde probleem. Een gepland gezamenlijk plein (overigens ook niet ruim in de huidige planvorming) lost dit probleem niet op. De BSO waar de PPS-kinderen naartoe gaan -nu in de oude Visio-school- wordt gesloopt om parkeerplaatsen te maken, dus onze kinderen worden straks weer vervoerd met busjes. 50% van onze pleinruimte wordt ingeleverd om parkeerplaatsen te maken. En groei van de PPS is nauwelijks meer mogelijk als deze plannen doorgaan.
Het is natuurlijk niet zo dat wij de Brinkschool geen fijn schoolgebouw gunnen. Graag zelf, van harte gegund. En dat meen ik. Maar niet ten koste van de ruimte en veiligheid van onze kinderen en niet ten koste van ons onderwijsconcept. Het is nooit de bedoeling geweest om te polariseren. Maar als de wethouder enkel oog heeft voor de wensen en ambities van de Brinkschool (1 groot integraal kindcentrum met kinderopvang, BSO, gymzaal, een onderwijsconcept met meer-en minderbegaafden etc en 400 kinderen aan de Rummerinkhof) en ons onderwijsconcept, de prijs die wij betalen voor deze ontwikkeling en de belangen die wij en onze kinderen hebben systematisch wordt genegeerd (en samenwerking uit de weg wordt gegaan), dan ontstaat er een nare situatie. Ik hoop van harte, dat er een oplossing komt die al onze kinderen recht doet.

18 oktober 2018 om 17:00
BS moeder zegt:

Gewoon een idee: is het mogelijk dat de PPS gaat uitbreiden/verbouwen richting het gezamenlijke schoolplein (oost kant)? Dan houden jullie er tenminste een groot plein op na, dat niet versnippert is, aan de westkant.

18 oktober 2018 om 17:16
Buurtbewoner zegt:

@PPS ouder, ook de buurtbewoners zien de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof niet zitten ivm nog meer overlast van verkeer. Eigenlijk ziet niemand het zitten, behalve de wethouder en de Brinkschool. Maar de gemeente Haren kennende zullen ze toch wel doordrukken.

Trouwens, interessant artikel gisteravond op de site van RTV Noord: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200223/Wethouder-weggehoond-tijdens-ouderavond-Harener-basisschool?r=nieuws

18 oktober 2018 om 17:20
oudervan2PPSkinderen zegt:

Ik waardeer deze open brief zeker en verwijt de ouders vd BS absoluut niks. Denk dat ze dit ook zeker niet hadden zien aankomen en uit de brief ook wel blijkt dat zij er hetzelfde in staan als menig ouder vd PPS.

Mijn inziens heeft de politiek hier gefaald, zij hadden veel meer regie moeten nemen om het intergraal aan te pakken met beide scholen, directies, ouders, kinderen en zeker ook de omwonenden. Zo nodig dwingend richting een directie die dat liever niet wil. Samen kijken of een plan realiseerbaar is dat voor iedereen acceptabel is en voordelen oplevert. Ook voor de buurt. de BS verdeelt over de huidige locatie en een andere elders in het dorp levert veel meer verkeersbewegingen met auto’s op dan een school op loopfiets afstand. Straks komt ruim meer dan de helft vd BS kinderen uit Harener Holt.
Misschien is er geen plan dat haalbaar is, maar dan was er in ieder geval gezamenlijk naar gekeken zonder verwachtingen te scheppen richting met name de BS ouders. En meer draagvlak gekregen dat het misschien geen goed idee is.

Ik schaam mij overigens diep voor menig PPS ouder die op loop-/fietsafstand woont en met de auto komt. Vooral omdat dat daar ook ouders tussen zitten die klagen over de verkeersdrukte / gevaar. Die er ook al was!!! Ook PPs ouders die klagen over straks parkeergebrek, drukte etc. Die vanuit de stad of vanuit Haren hun kinderen met de auto brengen, (wat op zich begrijpelijk is). Maar vervolgens met de ‘dikke’ auto na het afzetten vd kinderen (veel te) snel ons dorp weer uitrijden richting snelweg. Af en toe rakelings met te hoge snelheid langs andere PPS, PB, andere schoolkindjes en omwonenden racen. Schaam je! Ik kan je namen noemen vd klagers die dit doen, maar doe liever een beroep op 1 ieder……veiligheid begint ook hier bij jezelf! Ondanks de onveilige situatie.
Tenslotte, dit laatste geldt ook zeker voor klagende omwonenden, waar ik alle begrip voor heb. Maar ik fiets dagelijks deze route, ook direct omwonenden zie ik te hard en roekeloos rijden. Dat snap ik dan echt niet.

Hoop oprecht dat er voor iedereen een passende oplossing komt. En bovenal veilig. Zelf vind ik klein stukje schoolplein inleveren voor een veiligere omgeving geen bezwaar. Onveilig zonder de BS was het toch al.

18 oktober 2018 om 20:36
Sander zegt:

Nobel initiatief!

Wat me opvalt ligt in het verlengde van het verhaal van PPS ouder.

De PPS gaat dit schooljaar naar 12 groepen, deze uitbreiding van 4 groepen kon opgevangen worden door gebruik te maken van het Visio gebouw. Hiermee bespaarde de gemeente veel geld op eventuele andere noodvoorzieningen. Als de BS op de Rummerinkhof komt zal er voor deze groepen nieuwbouw plaats moeten vinden. Deze uitbreiding realiseren tussen beide scholen lijkt me wenselijk, maar dan kom je in de knoop met de fietsstrook en haar gebruikers.

Het is niet ondenkbaar dat de PPS ook nog meer groeit, maar daar is dan geen ruimte meer voor op deze locatie.

Bij het verbouwen zal er ook rekening gehouden moeten worden met de extra leerlingengroei, en ruimte waar gezamenlijk gebruik van gemaakt kan worden, voor ouderavonden, toneelspel, voorstellingen en andere festiviteiten. Hier moet ook ruimte voor gemaakt worden, maar die lijkt er niet te zijn. De gezamenlijke ruimte/aula van zowel de Wissel alsook de Nicolaasschool zijn prachtig.

De BSO maakt momenteel ook gebeuk van het Visiogebouw, deze zal dan ook moeten verhuizen.

Op dit moment is leent de pps ook het schoolplein dat bij het Visiogebouw hoort, dat dit ingeleverd moet worden is jammer, maar geen ramp. Maar laat dan in ieder geval het bestaande schoolplein over, als een aaneengesloten deel dat betrekkelijk overzichtelijk is en met beperkte man/vrouwkracht veilig gehouden kan worden. De normen voor m2 schoolplein per leerling erbij halen is een zwaktebod, deze is bedacht voor stadsscholen.

Het zou toch raar zijn als de PPS straks het kleinste schoolplein van alle scholen in Haren heeft.

Het grootste struikelblok is en blijft de verkeersafwikkkeling, op de kruising, maar meer nog op de plek waar de auto’s het parkeerterrein op en af moeten.

Daarnaast zou, met gespreide schooltijden, waar ik gemakshalve even uitga van een half uur spreiding, dus PPS start om 815u, de BS om 845u, er het eerste half uur van de dag drukte om het gebouw heen zijn van parkerende auto’s, afgezette kinderen en fietsers. Dit herhaalt zich nogmaals tussen de middag, in totaal dus 3x drukte om de PPS heen.

Het plan is sinds november vorig jaar al meerdere malen teruggegeven of terug genomen om verkeerstechnische redenen. Telkens kwam er een nieuwe variant, met elk z’n onmogelijkheden. Zelf deze week is het rapport van Haskoning kritisch over de voorgelegde plannen, zo kritisch zelfs dat ze met een eigen variant gekomen zijn.(waar natuurlijk ook weer onmogelijkheden in zitten)

Waar moeten de kinderen langslopen van de parkeerplaats naar de scholen, hoe kruizen ze de fietsroute, of mocht die route vervallen, de fietsers die van de parkeerplaatsroute gebruik gaan maken. (Waarbij ik wel denk dat het fietspad tot aan de parkeerplaats uit DHE kan blijven bestaan, waardoor die 42% van de ouders/kinderen gewoon binnendoor naar school kan.)

Mooi dat de ouders van de BS de dialoog aan willen gaan, maar met de huidige houding van het bestuur en de directie kan deze dialoog nooit tot een resultaat leiden waar de PPS mee verder kan. Het kan toch niet zo zijn dat de BS een mooi nieuw gebouw heeft, met inpandige opvang, een eigen sporthal, ruimte om te vieren en daarnaast nog overcapaciteit om potentiële groep inpandig op te lossen. En dit alles terwijl buurman, de PPS, die er al jaren zit inlevert op;

* Speelruimte buiten
* Toekomstbestendige huisvesting op de huidige locatie zonder een weg of fietsroute te moeten oversteken
* gezamenlijke binnenruimte
* een inpandige BSO
* de verkeerssituatie, deze zal om de school een stuk onveiliger worden, met daaraan gekoppeld de hierboven beschreven overlast

18 oktober 2018 om 21:11
PPS ouder elfje zegt:

Nou ouders van de Brinksschool, wellicht dat jullie vanaf maart 2018 dit aan jullie schooldirectie en van stichting Baasis hadden kunnen melden, ipv nu we al 10 maand bezig zijn en alle plannen zijn afgeschoten door PPS, kantoren, omwonenden en raadsleden van verschillende politieke partijen (muv D66, VVD en CU). Vanaf dat moment was de PPS op de hoogte, wilden ze de kans benutten om op de rummerinkhof, net als in Hoogezand een gezamelijke nieuwbouw voor 2 verschillende scholen te bouwen, gezien het daar hartstikke goed gaat. Helaas hield de gemeente vast aan de fietsweg (ook richting de 2nd opinion, waar Verbeek ineens niets van wist?), waardoor een gezamelijke nieuwbouw of een gezamelijk schoolplein onmogelijk werd geacht. (tot de ouderavond maandag, Verbeek ineens voor een gezamelijk schoolplein zou pleiten?). Daarbij wilde de directie van de Brinksschool en van stichting Baasis ook geen gezamelijk gebouw en ook geen gezamelijk schoolplein, zij zagen namelijk op de nieuwe plek al hun wensen mbt lokalen, gymzaal, voor/tussen/na schoolse opvang , mogelijke groei in vervulling gaan.
De PPS levert in alle plannen gedurende de schooldag als de kinderen moeten werken of spelen rust en veiligheid in, omdat naast onze school of om onze school het verkeer blijft rijden van en naar de kantoren (waarvan sommige raadsleden het bestaan niet wisten tot de ochtendbijeenkomst in september, en die in alle plannen onbereikbaarder worden en aldus wethouder Verbeek pech hebben), het haal en breng verkeer van de Brinksschool en hun vso/bso/tso, en als de fietsstraat er komt, alle fietsbewegingen. We leveren enorm veel schoolplein in waardoor gezamelijke vieringen (een speerpunt van Jenaplanonderwijs) onmogelijk worden, waardoor spelen (een speerpunt van Jenaplan) onmogelijk wordt, en waaruit uit onderzoek blijkt dat kleine versnipperde schoolpleinen bevordelijk zijn voor pestgedrag en dat wil geen enkele school. Meer leraren moeten in hun pauze pleinwacht gaan doen, dus de werkdruk voor hun wordt ook hoger. Ook is voor de PPS bedacht dat de kinderen naar het grasveld bij DHE zouden kunnen, maar dan moeten we in de pauze over de parkeerplaats en fietsstraat. Daarbij wil de gemeente Haren (en Groningen en binnenkort de regering) sport, spel en bewegen faciliteren, maar hoe dan? Nog een aandachtspunt mbt het schoolplein, er wordt buiten enorm veel geleerd, dmv hinkelpaden tafels oefenen, dmv opdrachten om insecten of bloemen of groenten die in de klassentuinen zijn na te tekenen of poten van een pissebed te tellen, waar moet dat gebeuren als we dat inleveren? Kan niet op dat grasveld vlakbij dhe, of op het plein wat overblijft.
De PPS levert de gymzaal van het Visio gebouw in, de onderbouw gebruikt dat als gymzaal, en vaak buiten de gymlessen om wordt er ook veel gebruik van gemaakt om spelletjes te doen door alle klassen. Waar moeten die kinderen heen? Bam, Buut en Meent zitten zover ik begreep vol, en de Brinksschool wil hun gymzaal ook niet delen.
De PPS levert inpandig BSO in (zit ook in het Visio gebouw).
Daarbij als de PPS blijft groeien, dan kan in de huidige plannen er geen uitbouw meer plaatsvinden. De wethouder riep maandagavond dat de PPS dan wel lokalen in de Brinksschool op de rummerinkhof kon gebruiken, maar zover ik begreep wil de directie van de Brinksschool/Stichting Baasis geen samenwerking met de PPS.
In alle plannen gaat de Brinksschool er op vooruit terwijl de PPS, de kantoren en de omwonenden gedupeerd worden.
Volgens Veilig Verkeer Nederland is zowel de kruising als de fieststraat niet veilig te maken. Ook Haspro van de 2nd opinion geeft hetzelfde aan, alhoewel zij aangeven dat verkeersdeelnemers maar moeten omgaan met frustratie.
Ook in de plannen en communicatie van de gemeente gaat er nogal wat verkeerd. Ene moment kan de fietsstraat zeker niet worden verplaatst, dan weer misschien, dan weer wel, dan weer zeker niet. En nu ineens na 10 maand vond wethouder Verbeek dat een gezamelijk schoolplein mogelijk was en zijn voorkeur genoot, terwijl dat dus 10 maand niet het geval was en onmogelijk werd geacht? Komt echt over van wethouder, ouders en directie van de Brinkschool als wanhoopsactie, om er maar vandaag door te krijgen dat de Brinkschoool aan de rummerinkhof komt!

19 oktober 2018 om 08:55
meike zegt:

Waarom zo vreselijk moeilijk doen terwijl er ook al jaren een school heeft gezeten (Zernike).
Ouders moeten gewoon de kinderen op de fiets naar school brengen en niet allemaal met de auto, want dat is het grootste gevaar.
Beetje geven en nemen, dan moet het toch lukken ?

19 oktober 2018 om 09:51
harry de Vries zegt:

Een school creëert al een verkeerschaos laat staan twee, heeft meneer Verbeek een plaat voor zijn hoofd of wordt hem een worst voorgehouden door externe partijen waardoor zijn “heldere visie” vertroebeld

19 oktober 2018 om 14:25
rene valkema zegt:

Wethouder Verbeek heeft honoreert de Brinkschool voor hun onderwijsvisie, maar ‘vermoord’ tegelijk het onderwijsconcept van de Peter Petersen school. Dat is slecht voor leerlingen.
Het probleem is niet goede huisvesting voor de Brinkschool.
Het probleem is dat twee scholen in een te kleine ruimte worden gedrukt. Met als gevolg chaos en problemen.
het draagvlak ontbreekt.
Ik zou zeggen terug naar de tekentafel.

19 oktober 2018 om 15:28
Nimby zegt:

Wat mij zo ontzettend verbaasd is dat alles wat PPS heeft/had (ruimte voor eigen visie onderwijs, BSO op eigen locatie, gymlokaal op eigen locatie en groeimogelijkheden) wordt ingeperkt of afgenomen om de Brinkschool juist dat alles wel te bieden (ruimte voor openbaar onderwijs, BSO op eigen locatie, gymlokaal op eigen locatie en groeimogelijkheden) ten koste van de PPS. Schokkend dat het onderwijsbeleid in Haren op deze wijze vormgegeven wordt. Ik begrijp dat er een verplichting is voor het bieden van openbaar onderwijs, maar dat we dat hier zo parasitair vormgeven vind ik zorgelijk!

19 oktober 2018 om 21:06
bert zegt:

De Harener Holt heeft de gemeente miljoenen opgeleverd. Miljoenen die niet zijn gebruikt om de Bovenwijkse voorzieningen als wegen en scholen mee te bekostigen. Ze zijn gebruikt om richting de provincie vol te kunnen houden dat Haren financieel op eigen benen kan staan. Nu de provincie anders heeft besloten zou de wethouder deze onnodige reserveren alsnog doelmatig kunnen inzetten. Door en te investeren in scholen en in de Oosterweg, die niet geschikt is als wijkontsluitingsweg.

25 oktober 2018 om 12:58
Buurtbewoner zegt:

@bert, helemaal mee eens. De gemeente Haren heeft indertijd bij de Raad van State-procedure tegen de ontwikkeling vd Harenerholt ook als argument gegeven dat er een verbindingsweg zou komen tussen de Oosterweg en de Kerklaan, ter ontlasting vd bestaande wegen. Kom die tot dusver loze belofte maar eens na en zoek ook een goede oplossing voor de steeds maar groeiende hoeveelheid blik. De huidige coalitiepartijen steunden indertijd de buurt tegen de bouw vd nieuwe wijk. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd het ineens verdacht stil, maar wij zijn het nog niet vergeten….

25 oktober 2018 om 16:02
Peter zegt:

@bert,
Welke miljoenen? Het meeste geld is naar de projectontwikkelaars gegaan. Enkel bouwleges zijn direct naar de gemeente gegaan.
Een nieuwbouwwijk ontwikkelt door, en op gronden van, projectontwikkelaars levert een gemeente (op korte termijn) vaak niet veel geld op.

25 oktober 2018 om 21:40
Buurtbewoner zegt:

@Peter, ik neem aan dat de gronden voor een deel eigendom van de gemeente waren en zijn aangekocht door de projectontwikkelaars? Dus daar is wel het een en ander aan verdiend.

26 oktober 2018 om 09:11

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.