De krant die je leest van A tot Z
Maandag 6 december, 2021

dinsdag 27 oktober 2015

Nieuws:

Achtergrond: Waarom mogen burgers niets weten over geldzaken rondom brandweerkazerne?

Door: Redactie

Gisteren is het besluit gevallen. De nieuwe brandweerkazerne wordt op de huidige locatie gebouwd, ook al vond het college dat deze plaats de duurste was. Bouwen nabij het station zou goedkoper zijn uitgepakt. Verder dan deze vage aanduidingen komt het niet, althans in de openbaarheid. De gemeente heeft raadsleden precies ingelicht over kosten, maar de buitenwacht mag de cijfers niet weten, omdat daarmee zakelijke belangen van de gemeente worden geschaad.

Betrouwbare bronnen melden dat de nieuwbouw aan de Westersedrift de gemeente wel 1,3 miljoen euro gaat kosten. Loskoppeling van de gemeentewerf, deels herbouwen gemeentelijke bebouwing aldaar en het herhuisvesten van vier mensen. De raad heeft de kosten meegewogen, maar burgers konden dat niet. Welke grote belangen zijn er om burgers buiten de boeken te houden? De gemeente antwoordt:

Waarom kon er in de raadscommissie over de brandweerkazerne niet open over geldzaken worden gesproken?
Openbaarmaking van een deel van de financiële informatie kan de economische of financiële belangen van de gemeente en/of Veiligheidsregio schaden. Er zijn twee belangrijke redenen waarom deze financiële informatie niet openbaar wordt gemaakt.
1. Het bekend worden van kostenramingen voordat de opdracht voor het project is verstrekt kan grote gevolgen hebben voor de prijsvorming. Als in het bedrijfsleven de raming bekend is kan de aanneemsom hieraan getoetst worden. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Om het risico van het bekend worden van kostenramingen te minimaliseren, hebben wij de opgestelde ramingen als vertrouwelijke informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

2. Het vooraf bekend maken van onze inschattingen van mogelijke planschade en uitkoopkosten kan leiden tot anticiperend gedrag van belanghebbenden. Als de gemeente op voorhand deze inschattingen bekend maakt, dan zou ze daarmee haar positie verzwakken.

Voor zover het openbaar maken van financiële informatie de economische of financiële belangen van de gemeente en/of Veiligheidsregio niet kunnen schaden, kan deze informatie in het openbaar worden besproken. Wij hebben deze informatie zoveel mogelijk in het raadsvoorstel verwerkt. Naar aanleiding daarvan had de raad een aantal vragen aan ons. Voor zover wij deze in de openbaarheid konden beantwoorden hebben wij dat gedaan. Deze vragen en antwoorden vind je bij de raadsstukken locatiekeuze brandweerkazerne op http://www.raadsnetharen.nl/

Hoe kan de raad een besluit nemen over de brandweerkazerne als niet duidelijk is welke kosten voor rekening van de gemeente komen?

Er is uitgebreide financiële informatie aan de raad verstrekt. Ook zijn alle financiële vragen vanuit de raad beantwoord. Uit de informatieverstrekking en onze antwoorden blijkt hoe wij de kosten en risico’s voor rekening van de gemeente en Veiligheidsregio inschatten. In het raadsvoorstel is onder het kopje financiën een totale inschatting van kosten en risico’s voor de gemeente opgenomen. Bij voordoen van risico’s kan zich dit vertalen in meer kosten. De locatie met voor de gemeente de minste kosten en minste risico’s scoort daarbij het best. De locatie met voor de gemeente de meeste kosten en meeste risico’s scoort daarbij het slechtst. Enerzijds is hierin opgenomen dat de gemeente bij de slechtst scorende locatie (Westerse Drift) meer eigen middelen moet vrijmaken dan bij de andere twee locaties. Anderzijds is hierin opgenomen dat de gemeente bij de best scorende locatie (stationsgebied) minder risico’s loopt dan bij de andere twee locaties. De raad kan het thema financiën laten meewegen in haar keuze voor een locatie en afwegen tegen de andere thema’s rondom locatiekeuze.

3 reacties

G.D.Kuipers zegt:

Nu nog het naspel.
Jammer dat het besluit van gisteren niet eensgezind uitgevoerd kan worden.
Dit besluit, met al zijn voors en tegens, zo goed mogelijk uitvoeren met alle voor en nadelen van deze plaats.
Jammer dat de burgemeester kijkend naar de verschillende oordelen in de gemeenteraad van gisteren, de weg naar verzet tegen dit en de andere mogelijke besluiten aan zag komen.
Vervelend voor onze gemeenschap, voor de brandweer en de brandweer regio.
G.D.Kuipers

27 oktober 2015 om 18:50
Joop zegt:

Mooi verhaal van de journalist maar in het geval van het dossier gemeentehuis hebben veel burgers getracht de gemeentelijke boekhouders te bewegen om hun cijferreeksen te laten toetsen door externe deskundigen. Dat is toen niet gebeurd. Met alle gevolgen! Meer dan EUR 8.000.000 verdampt geld, een gemeentelijke onderzoek met zware conclusies, een zweem van ondeskundigheid en veel beschadigde ambtenaren.

Welke ezel hoor ik nu balken…..?

27 oktober 2015 om 21:33
Geldterug zegt:

Eind goed al goed, blij dat we straks we vrijwilligebrandweer kazerne behouden in ons dorp.
Kost wat maar dan heb je ook wat.

29 oktober 2015 om 13:28

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.