De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

woensdag 19 augustus 2015

Nieuws:

Achtergrond: Welke factoren zijn beslissend bij locatiekeuze brandweerkazerne?

Door: Redactie

De locatiekeuze voor een nieuwe brandweerkazerne (op kosten van Veiligheidsregio Groningen) houden de politieke gemoederen in Haren weer bezig. De locaties Tubantia, Westersedrift en Stationsgebied zijn doorgedrongen tot de eindronde, zo lijkt het. De vraag is: waarom? Wat zijn de criteria en wie bepaalt? 

Wie betaalt, bepaalt

De Veiligheidsregio Groningen betaalt en bepaalt. De gemeente Haren helpt mee. Daarmee is de rolverdeling wel duidelijk gemaakt. In maart 2014 heeft Nico Koomans van den Dries van de Veiligheidsregio Groningen een vrije vertaling gegeven van onderzoek door bureau AVD Falck naar de meest geschikte locaties in Haren. Koomans van den Dries adviseerde klip en klaar dat de voorkeur uitgaat naar nieuwbouw nabij het NS-station of op de locatie Tubantia. Op basis van brandweerbelangen.

Criteria

De criteria hebben te maken met bereikbaarheid en uitruktijden, niet direct met de voorkeuren van burgers. Hierbij gaat het niet alleen om de tijd die verloren gaat om vanaf de kazerne naar alle uithoeken van de gemeente Haren te komen. Nee, ook van belang is hoe lang het duurt voordat brandweermensen van huis of werk in de brandweerkazerne kunnen zijn. Onderzoekers hanteren daarvoor twee tijdsblokken: werktijden en ‘avond, nacht, weekend’ (ANW). Overdag moeten brandweermensen vaak vanaf hun werkplek komen. In ANW-tijd vanaf huis en haard. In Haren heeft men dus ook de werk- en woonlocaties van de vrijwillige brandweermensen bekeken. Veel brandweermensen werken overigens bij de gemeente Haren. Een bouwkavel moet minimaal 3000 m2 zijn voor gebouwen en parkeerplaatsen.

De resultaten en vergelijkingen

De resultaten van deze rekenmethode worden in percentages weergegeven. Bij 100% is de dekking optimaal. In een tabel heeft de onderzoeker laten zien hoe de drie overgebleven locaties scoren. Wij vullen dat aan met de beletsels, voor zover bekend:

Tubantia: 
Overdag: 90%
ANW: 78,7%
Gemiddelde score: 82,1%
Beletsels: Omwonenden niet blij.
Beschermd dorpsgezicht. Huurcontract met ondernemer.

Westersedrift:
Overdag: 75,3%
ANW: 43,8%
Gemiddelde score: 53,2%
Beletsels: Omwonenden fel tegen.

Stationsgebied:
Overdag: 62,9%
ANW: 80,5%
Gemiddelde score: 75,3%
Beletsels: Omwonenden tegen. Raad niet blij.

Tubantia zou dus de eerste keuze zijn vanuit brandweerbelang. Veel lezers zeggen dat de locatie Felland hen ook een goede optie lijkt. Minder overlast, geen spoorwegovergang en snelle verbindingen met zowel Oosterhaar als de rest van de gemeente Haren (Onnen, Noordlaren, Glimmen). Die locatie is ook gewogen.

Felland:
Overdag: 22,0%
ANW: 71,3%
Gemiddelde score: 56,6%
Beletsels: Nog niet bekend.

De locatie Felland is dus zelfs gunstiger dan de huidige locatie Westersedrift en lijkt bovendien op veel minder bezwaren van omwonenden te zullen stuiten. Echter in percentages scoort Felland lager dan Stationsgebied en Tubantia.

En nu verder…

De gemeente Haren, die braaf haar huiswerk doet voor de Veiligheidsregio Groningen (die immers betaalt en bepaalt) moet nu schipperen tussen belangen van omwonenden en brandveiligheid. Voor dit spel heeft men nu al meer dan dertien jaar nodig gehad en nog steeds is het spel niet uit. Burgemeester Pieter van Veen, die namens Haren deze kar trekt, kan zelfs in september de raad nog geen voorstel doen, zoals eerder was beloofd. Het onderzoek vraagt meer tijd, zegt hij.

8 reacties

Harenaar zegt:

Klinkt allemaal goed doordacht. Maar heeft men er ook rekening mee gehouden dat mensen wel eens kunnen verhuizen of van baan wisselen? Dat doen vrijwillige brandweerlieden vast ook wel eens.
Het kan dus best zijn dat de huidige percentages na een paar van die wijzigingen heel anders zijn. Voor een beslissing die gevolgen heeft voor tientallen jaren wel iets om rekening mee te houden.
Daarnaast hoeft de brandweer niet per sé op de plek met de hoogste score te zitten: zodra aan de normen wordt voldaan is elke plek prima en worden andere factoren belangrijk. (er van uitgaand dat de normen verstandig zijn opgesteld)

19 augustus 2015 om 13:05
InwonervanHaren zegt:

Aan wat Harenaar zegt, zou ik het onderstaande willen bijvoegen.

Heeft een eventuele gemeentelijke herindeling invloed op de criteria?
Wat is de invloed van eventuele grootschalige bouwplannen in de gemeente dit in relatie met dekking.

19 augustus 2015 om 17:42
Ernst zegt:

Is de rekenmethode die de Veiligheidsregio Groningen hanteert een landelijke? Als dat zo is, waarom staat dan de brandweerkazerne in Gieten aan de overkant van de N34? Dus niet aan de kant van het dorp? Of worden er daar andere criteria gehanteerd? Of zijn daar andere afwegingen (geen kazerne middenin het dorp bijvoorbeeld) gemaakt?
En dan nog iets. Hier wordt over de burgers beslist. Krijgen de inwoners hierin nog een stem? Vinden de inwoners een brandweerkazerne middenin het dorp wel een goed plan? Of willen de burgers het uiterst geringe risico wél nemen dat een brandweerkazerne op een andere plek in theorie ooit tot een ongeluk zou kunnen leiden? Het gaat toch om onze veiligheid? Typisch iets voor een gemeentelijk referendum zou ik zeggen…

20 augustus 2015 om 22:05
Rene valkema zegt:

Helder overzicht. Bezwaren van omwonenden moeten het zwaarste wegen. De keuze voor stationsgebied was een voorkeur van de brandweermannen en de vorige burgemeester. Het blijft bizar dat voor de brandweer steeds wordt gezocht naar een locatie binnen de bebouwde kom.
Dat is niet meer van deze tijd. Felland blijft de beste optie.
Die 22% overdag lijkt mij erg laag. Omdat daarbij nog geen rekening is gehouden met de verhoogde frequentie van treinen op het spoor.
Wie betaalt, bepaald. Dat is de grootste onzin. Democratisch beslist de gemeenteraad. Dat het proces zo lang duurt komt, omdat de gemeenteraad besluiten voortdurend vooruit schuift.
De vorige burgemeester heeft het ook niet eenvoudiger gemaakt door persoonlijk voor de locatie stationsgebied te kiezen. De burgemeester vertegenwoordigd haren in de veligheidsregio. Omdat de veiligheidsregio voor het stationsgebied is, was de vorige burgemeester ook voor die keuze. Is hier sprake van belangenverstrengeling?
Dat staat het democratisch proces in de weg. Laat de gemeenteraad een keuze maken, zonder voorstel van het college. College zorgt alleen voor de feiten op basis waarvan de raad kan kiezen.
Het is harensgrondgebied. Dus de raad bepaalt. En daarmee moet de veiligheidsregio het doen.

20 augustus 2015 om 22:59
De Groot zegt:

@Harenaar: als je rekening moet houden met MOGELIJKE verhuizingen dan kun je dat argument net zo goed niet meenemen.
@Inwoner van Haren: zoals het artikel zegt gaat het ober de veiligheidsregio die beslist. En die opereert boven de gemeenten.
@ Rene: elke burger die het nu als buurman gepresenteerd krijgt is fel tegen. Als we jou redenatie volgen komt er dus nergens een kazerne. Want ook op het het industrieterrein en aan het Felland zelf wonen inwoners van Haren!

23 augustus 2015 om 10:10
Willem zegt:

Opmerkelijk dat van de drie genomineerde locaties juist de omwonenden van de Westerse Drift het felste tegen het aanhouden van deze locatie zijn, terwijl de brandweer daar al vele decennia zit en de meeste mensen daar dus een huis hebben gekocht met de brandweer naast de deur. Goed dat de afweging objectief wordt gemaakt op basis van het algemeen (veiligheids)belang en niet op basis van de mensen die het hardste roepen. Wie niet naast de brandweerkazerne wil wonen staat het immers vrij om te verhuizen.

23 augustus 2015 om 22:39
Harenaar zegt:

@De Groot: Dat is precies wat ik bedoel: Omdat woon- en werkadressen van brandweerlieden waarschijnlijk behoorlijk variabel zijn in de loop van tientallen jaren is dat een slecht gegeven om deze beslissing op te baseren.

24 augustus 2015 om 10:30
Kritische Noot zegt:

@Willem, mede daarom is het ook geen argument om dan de kazerne maar te verplaatsen naar een andere woonbuurt. De mensen aan de Westerse Drift hebben hun huis gekocht, wetende dat die kazerne daar zit. De mensen in bijv. de Stationsbuurt wonen er al en krijgen nu mogelijk ongevraagd een kazerne in de buurt. De gemeente Haren presteert het bij ieder bouwproject weer om haar eigen inwoners te schofferen en waar mogelijk buiten spel te zetten. Het maakt niet uit welke poppetjes er op de raadszetels of in het college zitten. Dan is wel duidelijk wie het hier in het Haren echt voor het zeggen heeft…#4emacht

24 augustus 2015 om 11:11

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.