De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

zondag 20 oktober 2019

Nieuws:

Allerzielen 2 november in katholieke kerk Haren – “Wij branden een kaarsje voor jou”

Door: Redactie

Bericht van de Rooms Katholieke parochie in Haren.

Mensen komen en gaan. Hiervan zijn wij allemaal doordrongen, maar wat kunnen wij onze dierbaren die ons zijn voorgegaan in het einde missen. Hoe mooi is een dag waarop terugkijken mag, die voelt als een omarming die versterkt. Een dag waarop wij onze dierbaren doden herdenken. Dit doen wij op Allerzielen.

Allerzielen is een gedenkdag uit de katholieke traditie. Wie niet vertrouwd is met de katholieke traditie vraagt zich misschien wel af wat gebeurt er nu precies op die dag. Ieder jaar op 2 november gedenkt de kerk alle overleden gelovigen. In parochiekerken is er dan vaak een viering waarbij stil wordt gestaan bij de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een kaars aan. Aan het einde van de viering krijgt familie van de overledene de kaars mee naar huis.

Het vieren van Allerzielen is een uitdrukking van verbondenheid. We geloven dat we door de dood heen met elkaar verbonden blijven. De viering van Allerzielen heeft niet het karakter van een dodenherdenking, we vieren in het licht van Pasen. En dat betekent dat er uitzicht is op een nieuw leven.

Bij de Allerzielenviering is iedereen welkom. Ze is niet alleen bedoeld voor hen die het afgelopen jaar een verlies geleden hebben. Er wordt ook een kaars aangestoken voor alle overige overledenen. En tijdens de viering wordt aan iedereen de gelegenheid geboden om zelf een kaarsje op te steken.

In Haren is de Allerzielenviering dit jaar op zaterdag 2 november om 19.00 uur in de Nicolaaskerk. U bent van harte welkom. De kerk zal ongeveer een half uur voor het begin van de viering open zijn.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.