De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

dinsdag 27 augustus 2019

Column:

Column Huub van ‘t Hek (augustus 2019)

Door: Redactie

Het kind is onschendbaar,
de ouders zijn verantwoordelijk

Huub van ‘t Hek

“De koning is onschendbaar, de minister is verantwoordelijk” is een belangrijk uitgangspunt in het staatsrecht. Zonder overleg met de minister kan de koning geen handelingen verrichten. De minister moet te allen tijde op de hoogte zijn van het doen en laten van de koning. Alleen op die manier is de bevolking beschermd tegen het wangedrag van de koning. Omdat het gedrag van de koning zich nu eenmaal niet exact laat voorspellen.
“Het kind is onschendbaar, de ouders zijn verantwoordelijk” zou een belangrijk uitgangspunt kunnen zijn in het Jeugdrecht. Zonder overleg met de ouders kan het kind geen handelingen verrichten. De ouders moeten te allen tijde op de hoogte zijn van het doen en laten van het kind. Alleen op die manier kan de maatschappij worden beschermd tegen het wangedrag van het kind. Omdat het gedrag van het kind zich nu eenmaal niet exact laat voorspellen.
“Wat het kind niet is voorgedaan of aangeleerd, kan het kind later nooit in praktijk brengen”. Ook dit uitgangspunt is van groot belang om het gedrag van kinderen te kunnen beoordelen. Het is ook van belang om te onderzoeken waar de ouders al dan niet hebben gefaald in het proces van de opvoeding.
Een zoon van 27 jaar pleegt drie moorden, een zoon van 21 jaar handelt in drugs,
een zoon van 15 jaar overvalt een woonboot, een zoon van 16 jaar pleegt een straatroof. Dit zijn de actueelste voorbeelden van recent crimineel wangedrag.
Aan ons de taak om op zoek te gaan naar het moment waarop het mis ging. Waar, wanneer en waarom heeft het bij deze jongens aan het goede voorbeeld ontbroken? Waarom willen wij zo graag meehuilen met het veroordelen van het wangedrag? Waarom zijn wij niet geïnteresseerd in de vraag waarom, wanneer en waar wij deze jongens in de steek hebben gelaten? Of denkt u echt dat een kind als crimineel geboren kan worden?

4 reacties

Helder zegt:

Ik weet niet of en zo ja wanneer mijnheer van ‘t Hek voor het laatst een luier in de handen heeft gehad, maar bovenstaande opinie lijkt mij niet geheel realistisch geschreven.

29 augustus 2019 om 08:42
InwonerVanHaren zegt:

Het artikel kan wel enige nuchtere redactie gebruiken.

29 augustus 2019 om 12:38
OPW zegt:

Eens met de heer van ‘t Hek. Ouders zijn verantwoordelijk. Door ze duidelijk te maken dat zij worden aangepakt dwing je ze beter naar hun manier van opvoeden te kijken.

1 september 2019 om 13:51
Betrokken ouder zegt:

@OPW, lijkt me wat kort door de bocht. Daarmee suggereer je dat kinderen volledig maakbaar zijn en dat je ze als ouders volledig kunt vormen en ten alle tijde kunt controleren. Dus als het kind wat uitspookt dan heb je als ouders gefaald? Zo werkt het natuurlijk niet. Ik ken voorbeeld uit het verleden van een volstrekt normaal gezin met prima ouders die met 1 kind vreselijk veel te stellen hadden en met de andere kinderen in het gezin totaal niet. Niet alles is maakbaar en er zijn genoeg oorzaken te bedenken waardoor het ene kind in de problemen komt en het andere niet en waar je als ouders soms werkelijk niets aan kunt doen. En hoe ouder ze zijn, hoe minder zicht je hebt op waar ze uithangen en met wie. Dat is inherent aan deze leeftijdsfase. Maar je bent als ouders wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen. Maar als dit goed wordt opgepakt dan zou dit het voor deze jongeren ook een keerpunt kunnen zijn waarna ze hun leven weer op het juiste spoor krijgen.

2 september 2019 om 15:00

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.