De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

maandag 04 november 2019

Nieuws:

Gemeente zegt: we hebben geen invloed op alle tariefsverhogingen sport

Door: Redactie

De fracties van Stadspartij, CDA, PVV, SP en VVD hebben het College van B en W van de gemeente Groningen opheldering gevraagd over de pijn die op dit moment wordt geleden door sportvereniging in de gemeente. Zij worden geconfronteerd met forse verhogingen van OZB en veld- en zaalhuur door de gemeente en ze dreigen hierdoor in financiële problemen te geraken. Haren de Krant lichtte er onlangs twee uit: TSH (tennis) en VV Glimmen (voetbal). Hieronder de gestelde vragen door de raadsfracties en de antwoorden (in samenvatting).

Vraag:
Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek waar
(sport)verenigingen mee te maken hebben? Zo ja, heeft u een beeld
wat de (mogelijke) gevolgen zijn van deze problemen voor
(sport)verenigingen? Zo ja, kunt u dit delen? Zo nee, bent u bereid dit
inzichtelijk te maken?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van de problemen en heeft de signalen
ontvangen. Wij hebben nog geen integraal beeld van de geschetste
problematiek. Een deel van de problematiek wordt veroorzaakt door externe
factoren zoals het landelijk besluit over de BTW regeling en ook een stijging
van de energiekosten. Hier hebben wij geen invloed op. Bij de harmonisatie
van de tarieven, proberen wij alle veranderingen inzichtelijk te maken.

Vraag:
Op dit moment is het college bezig om de begroting 2020 samen te
stellen. Wij hebben begrepen dat voor het sportseizoen 2019-2020 de
tarieven voor de sportclubs bevroren zijn. In de begroting 2020 zullen
echter ook de OZB-tarieven en algemene sporttarieven mogelijk
worden aangepast. Is de Sportkoepel op voorhand betrokken bij deze
aanpassing? Onze fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk
duidelijkheid moet komen voor alle sportverenigingen. Wat is de
planning van het college als het gaat om nieuwe sport- en OZB-
tarieven?

Antwoord:
Wat de OZB-tarieven betreft zullen we in de begroting van 2020 nog geen
besluiten nemen over een tariefdifferentiatie in afwachting van duidelijkheid
over het amendement-Omtzigt. Naar verwachting zal dit nog 2 jaar duren. De
komende jaren is de compensatieregeling voor de OZB van kracht zoals
vastgelegd in de OZB-verordening. De eerste (ambtelijke) bijeenkomst over de harmonisatie van de tarieven voor
sportaccommodaties vindt begin oktober plaats. We willen een integrale
afweging maken waarbij alle kosten en baten meegenomen moeten worden
(huidige tarieven, werkzaamheden die door de clubs worden gedaan,
bestaande contracten et cetera). De Sportkoepel zal hierbij betrokken worden.
Wij streven er naar het gehele traject van harmonisatie van tarieven en de
invoering daarvan in de loop van 2020 te hebben afgerond. Tot dat moment
zullen de oude tarieven, met de gemeentelijke indexering, worden
gecontinueerd.

2 reacties

Stefan zegt:

Ik snap niet goed waarom ze in de stad betaalbare sport niet belangrijk vinden. Wij hadden dat in Haren veel beter geregeld, terwijl goedkope sport in ons rijke dorp minder belangrijk is dan in de arme stadswijken.

4 november 2019 om 18:01
antoine zegt:

@Stefan: Ik snap niet goed waarom ik in dit ‘rijke’ dorp – waar lang niet iedereen rijk is – al jarenlang meebetaal aan het laag houden van de ozb van tennis-, hockey- en andere sportclubs. Iedereen kan naar hartelust wandelen, joggen, rennen en fietsen in deze mooie omgeving. Iedereen kan dus (bijna) gratis aan sport doen.

5 november 2019 om 13:17

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.