De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

donderdag 29 augustus 2019

Nieuws:

Groningen wil weten hoe inwoners denken over afval-inzameling

Door: Redactie

Hoe moet het afval in Groningen worden ingezameld? De gemeente Groningen wil afval optimaal scheiden, inzamelen en recyclen. Alle inwoners kunnen meedenken over het afvalbeleid. Hun mening wordt de komende weken gepeild in een enquête.

De antwoorden van de inwoners zijn van invloed op het nieuw vast te stellen afvalbeleid. Dat is nodig omdat in Haren en Groningen nu verschillende manier van inzamelen gelden.
Iedere inwoner van de gemeente Groningen kan zich voor het panel opgeven en zo deelnemen aan actuele enquêtes. Om een nog hogere respons te krijgen, wordt de enquête over afvalbeleid bovendien verspreid via dag- en weekbladen en sociale media. Link: http://bit.ly/afvalgro

Naar aanleiding van fusie
Aanleiding voor de enquête is de samenvoeging, op 1 januari van dit jaar, van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De wijze waarop het afval wordt ingezameld en de afvalstoffenheffing wordt bepaald, verschilt nu nog. Zo kennen de voormalige gemeenten Ten Boer en Groningen vaste afvaltarieven, maar wordt in de voormalige gemeente Haren afgerekend op gewicht.
De bedoeling is dat er voor de huidige gemeente Groningen een nieuw, eenduidig beleid komt. In de enquête wordt onder meer gevraagd hoe de inwoners denken over afvalinzameling, over de mogelijkheden en voorzieningen om afval te scheiden en over de manier waarop de afvalstoffenheffing nu is geregeld.

Meedenken kan tot 8 september
Wethouder Glimina Chakor hoopt op een hoge respons: ‘Iedereen heeft te maken met afvalinzameling. We vinden het waardevol om de mening van de mensen te kennen en hier rekening mee te houden, voor we aanpassingen van het afvalbeleid overwegen.’ De gemeente Groningen streeft samen met haar inwoners naar optimale afvalscheiding en heeft de ambitie om op termijn alle afval opnieuw te gebruiken of te recyclen. De enquête loopt vanaf vandaag, tot 8 september. De gemeenteraad van Groningen zal vervolgens – mede op basis van de resultaten van deze enquête – worden betrokken bij de opstelling van een nieuw afvalbeleid en de opbouw en structuur van de afvalstoffenheffing per 2021.

6 reacties

Groot genoeg zegt:

Diftar in Haren werkt volgens mij prima.

In Groningen is er enige tijd geleden voor gekozen om geen diftar in te voeren. Met name omdat men bang was dat diftar niet goed zou werken door de vele hoogbouw die er is in de wijken rondom de stad.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat er juist geen eenduidig beleid dient te komen inzake het afval. Door de herindeling is er een grotere diversiteit aan landschap en woningbouw ontstaan, die juist vraagt om flexibel beleid inzake het afval. Wat goed is, gewoon goed houden.

Aan een aanzienlijke verhoging van het tarief zullen we in Haren in ieder geval wel niet kunnen ontkomen.

31 augustus 2019 om 11:27
hell no zegt:

De OZB gaat omhoog, afvalheffing gaat omhoog, etc…. Ja, die koopkrachtverbetering die de VVD ons voorschotelde kan het riool in. En inderdaad, we gaan zeker ook meer rioolheffing betalen. Die peperdure ringweg, dat Forum, nieuw stadhuis, nieuw cultureel centrum moet allemaal betaald worden. Oh ja, dan zullen de salarissen van de wethouders ook wel omgaan gaan. Wat als we daar eens een paar dingen niet van gaan doen en de mensen eens even op adem laten komen? Jammer dat de salarissen van ‘de gewone burger’ gelijk blijven.

Kunnen we als Harenaars niet gewoon weigeren? Ik stel voor dat wij als Harenaars gewoon hetzelfde gaan betalen als vorig jaar en geen cent meer. En aangezien het Noordelijk Belastingkantoor (de instantie die de belastingen voor de gemeente int) toch al een zootje is zal men hier nooit achter komen.

2 september 2019 om 14:32
Q zegt:

Wat ik alleen niet snap is waarom in Groningen alles in 1 container gaat (ondergrondse) terwijl wij in Haren nog gescheiden afval hebben. Dit terwijl het bij de Vagron toch op 1 bult beland. En ja dit is paar jaar geleden aangetoond in een verslag op tv

4 september 2019 om 12:23
Stefan zegt:

Ik roep alle Harenaren op om deel te nemen aan het panel. Het gaat niet goed met Haren onder de nieuwe gemeente Groningen. Problemen worden niet aangepakt (zoals verzakkingen Walstroweg, verkeerssituaties Oosterweg en Ebelsweg). Sportclubs worden duurder gemaakt. B&W hadden beloofd het OV te verbeteren, maar daar is niets van te zien. Er zijn verkeerde betaalautomaten (nl vooraf betalen) in de parkeergarage geplaatst. Etc. Ondertussen wordt wel alles duurder.
De nieuwe gemeente is een feit. Laten we nu proberen daar wat van te maken. Tot nu toe is het een drama voor Haren. Wellicht helpt het als we massaal deelnemen aan het panel.

4 september 2019 om 13:35
Q zegt:

@stefan op de parkeerautomaten moet ik je corrigeren! In een ander artikel heeft de oude Gemeenteraad van Haren ook gezegd dat deze vooraf betalen automaten er onder hun ook al zouden komen.

5 september 2019 om 16:08
Ben zegt:

@stefan,

Wat denk je er mee te bereiken?

De buit is binnen.

Waar voor gewaarschuwd over de herindeling werd is gaande of gebeurt. De tegenstanders van de herindeling met Groningen zijn uitgemaakt voor rotte vis of aan de schandpaal genageld.

Velen zijn met goede voorzeinjngn in de gemeente Haren zijn nu tussen schip en wal gekomen en hebnen ma 9 maanden nog steeds noet de ondersteuning die ze in de Gemeente Haren wel hadden.

Laag drempeligheid is weg en de regenten besturen van uit hun torens.

De voormalige gemeente is Haren een klein percentage aan stemmen. Voor de gemeente, wijteam, dorpswethouder en burgemeester die doen toch waar ze zin in hebben.

Denkt u nu echt dat erecht dat er nog enig invloed kan worden uitgeoefend?

Voormalige gemeenten Groningen en Haren verschillen als dag en nacht. Ambetenaren kunne aan de telefoon al horen of ze met iemand uit de voormalig gemeente Groningen te maken hennem of de voormaligr gemeetne Haren. De nieuwe gemeente Groningen heeft hiervoor de weg niet gevonden en dat zal nog wel een hele tijd duren.

De gevolgen die moeten we nu dragen.

8 september 2019 om 17:14

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.