De krant die je leest van A tot Z
Maandag 6 december, 2021

donderdag 22 juni 2017

Nieuws:

GVH roept Haren op om zich te verzetten tegen afblazen brandweerkazerne. Ook D66 ‘not amused’

Door: Redactie

De fractie van GVH is ontstemd over het besluit van de Provincie om de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Westersedrift in Haren af te blazen. Meinard Wolters vindt dat dit besluit aan alle kanten rammelt.

Haren praat al tien jaar over een nieuwe brandweerkazerne, omdat de oude niet meer voldoet aan nieuwe (arbo)eisen. De nieuwbouw wordt betaald door de Veiligheidsregio Groningen, maar de bijkomende kosten zijn voor de gemeente. Omdat de huidige locatie moet worden losgeknipt van de gemeentewerf, worden extra kosten voor de gemeente voorzien (ruim 500.000 euro). De gemeenten Groningen en Ten Boer, de beoogde fusiepartners van Haren, hebben ook een stem gehad in het stopzetten van dit project. Zij kijken nu al mee met de financiën van Haren en hebben van de provincie zeggenschap gekregen over ‘grote uitgaven’ van Haren. De kwestie van de kazerne kan ook worden gezien in het licht van de fusie, want je zou het kunnen uitleggen als een statement: de fusie gaat door. Echter, veel mensen in Haren, waaronder het college van B en W, zeggen dat de fusie niet zal plaatsvinden. Vanuit dat perspectief bezien zullen zij het besluit over de brandweer uitleggen als een ongewenste intimiteit bij een autonome gemeente die haar zaken financieel op orde heeft. Precies dat is dan ook de toon van de reactie van coalitiepartner (en tegenstander van fusie) GVH.

Inhoudelijk vindt GVH het ook vreemd dat een streep wordt gezet door het project. Wolters: “Dit besluit
was het resultaat van jarenlang overleg tussen de gemeente Haren en de
Veiligheidsregio. Dit raadsbesluit had de instemming van de Veiligheidsregio,
waarvan de burgemeester van Groningen voorzitter is en waarin ook de
burgemeester van Ten Boer zitting heeft. De Veiligheidsregio heeft zelfs de
huidige locatie van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift al gekocht van
de gemeente. Toch hebben Groningen en Ten Boer aan de provincie laten
weten dat zij het niet eens zijn met dit besluit. De provincie laat nu de wens van
deze beide gemeenten tot herindeling met Haren zwaarder wegen dan de
zorgplicht van de gemeente Haren voor de werkomstandigheden van haar
medewerkers en van de vrijwillige brandweer. Door zo inbreuk te maken op de
autonome positie en verantwoordelijkheid van de raad van Haren worden de
medewerkers van de vrijwillige brandweer en van de gemeentelijke uitvoeringsdienst ernstig benadeeld.”
meinard-wolters

Foto: Meinard Wolters, GVH

Volgens de fractie van Gezond Verstand Haren gaat de provincie voorbij aan de
zorgvuldige afwegingen van de raad van de gemeente Haren, mede ingegeven door
de adviezen van de veiligheidsregio en de medewerkers van de vrijwillige brandweer
en bureau woonomgeving. De noodzakelijke verbetering van hun
werkomstandigheden duldt volgens deze fractie geen uitstel. Daarom roept zij het
College van B&W van Haren met klem op gebruik te maken van de mogelijkheid
beroep in te stellen tegen het besluit van de provincie op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van het besluit van de
provincie.

D66 ‘hoogst verbaasd’

De fractie van D66 is ook niet blij met de inmenging. In een verklaring laat fractievoorzitter Marjan Bachman het volgende weten.

“Met verbazing nam de fractie van D66 kennis van het definitieve besluit van het Groningse Provinciebestuur goedkeuring te onthouden aan de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de renovatie van de gemeentewerf. Met dit besluit zetten de Provincie en de Veiligheidsregio Haren in de achteruitstand en duperen zij onze gewaardeerde brandweervrijwilligers en gemeentewerkers. De motivatie van dit besluit is uiterst merkwaardig. Er zijn volgens de Provincie teveel onzekerheden, de gekozen locatie kan ‘achteraf’ weleens niet de meest geschikte zijn en er is onvoldoende afstemming geweest met de betrokken partijen. Als vijftien jaar wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. Herhaaldelijk gaf de Veiligheidsregio daarbij aan dat er snelheid geboden was wegens ‘de onvoldoende staat van de huidige kazerne’. In 2014 lag er een keus uit vier locaties, die alle aan de eisen van de Veiligheidsregio voldoen. In een brief maakte de Veiligheidsregio de gemeente Haren complimenten voor het gedegen onderzoek dat ‘… u in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio heeft gedaan’. De gemeenteraad koos voor de locatie Westerse Drift. De Veiligheidsregio eiste wel totale ontvlechting van de gemeentewerf. Jammer, omdat gedeelde faciliteiten tot kostenbesparing kan leiden. Met de Veiligheidsregio werd een contract afgesloten voor overname van de benodigde grond. De gemeenten Groningen en Ten Boer maakten echter bezwaar tegen de investeringen voor de ontvlechting en de renovatie van de gemeentewerf. Bij een mogelijke herindeling is het blijkbaar al duidelijk dat Haren de gemeentewerf kwijtraakt. De Provincie steunt dit bezwaar. Daarmee geen ontvlechting en zonder ontvlechting is het contract met de Veiligheidsregio waardeloos. Ondertussen onderzoekt de Veiligheidsregio of de aanrijtijden van de brandweer in Groningen verbeterd kunnen worden, waarbij ook Haren wordt betrokken. Het kan zijn dat daaruit zal blijken dat de locatie Westerse Drift niet de meest geschikte is! De Veiligheidsregio stelt een voorkeur te hebben voor het Stationsgebied. Hoe daarmee de aanrijtijden van de Harener brandweerwagens richting Groningen verbeterd kunnen worden, is een groot raadsel. De onzekerheden waarvan de Provincie rept, worden door de Veiligheidsregio opgeworpen, niet door de gemeente Haren! Bijzonder is dat ook dat de Veiligheidsregio na jaren van druk-op-de-ketel opeens beweert dat de bouw van een nieuwe brandweerkazerne rustig kan worden uitgesteld tot na de herindelingsdatum van 1 januari 2019. Met dit besluit wordt duidelijk dat de belangen van het door de Provincie zo vurig gewenste GrootGroningen voorgaan boven en zelfs ten koste gaan van de brandweervrijwilligers en gemeentewerkers. Zij moeten blijven werken onder omstandigheden die bij lange na niet voldoen aan bouwkundige en Arbo-eisen. En Haren is terug bij ‘Af’ of eigenlijk nog verder van huis.”

 

bachman

Marjan Bachman, D66__________________________________________________________________________________

8 reacties

henk m. zegt:

De Harense gemeentepolitiek bewijst andermaal haar onmacht. Ruim 15 jaar heeft men geen besluit kunnen nemen en juist in deze periode wordt in financieel moeilijke tijden de duurste oplossing bedacht en komt men ook nog met het rampzalige plan om een brandweerkazerne midden in een woongebied te plaatsen.
Het moet toch ook bekend zijn dat Haren nu onder de Wet Arhi valt en dat besluiten BUITEN de begroting goedkeuring behoeven van de beoogde herindelingspartners. Je kunt erop wachten dat men die plannen afkeurt.

Het was veel verstandiger geweest als de gemeente Haren ook spoor 2 (overleg met toekomstige herindelingspartners) had aangehouden.
Maar ja, met partijen als Geen Verstand Haren roep je dit soort problemen op je af.
De grote verliezers zijn de vrijwillige brandweerlieden; met dank aan de Harense politiek

22 juni 2017 om 19:09
Johan zegt:

helemaal eens Henk M.

Nieuwe inzichten van de veiligheidsregio en verplaatsing van de kazerne aan de Sontweg zijn aanleiding voor het niet verlenen van de goedkeuring. Althans niet op dit moment.

Een logisch en verstandig besluit. Alle ophef hier in Haren is m.i. onterecht doordat men enkel naar de belangen van Haren kijkt en vergeet naar het grotere geheel te kijken. De veiligheidsregio, het woord zegt het al, REGIO, kijkt naar de regionale veiligheid en niet enkel van het dorp of de gemeente Haren.

Totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen aanpalende gebieden zal Haren even geduld moeten zodat alles goed op elkaar kan worden afgestemd. Hoe vervelend ook voor de huidige medewerkers van de brandweer.

Betreurenswaardig dat politieke partijen een kort en beperkt denkbeeld verspreiden en niet opgaan voor het grotere belang. We zien dit naar voren komen in de reacties van GvH en D66 waarin men blijft afgeven op de provincie. Ook het zelf niet deelnemen aan fusiegesprekken zorgt ervoor dat men niet serieus genomen kan worden.

Op het moment dat je echt de verantwoordelijkheid neemt voor de inwoners van de gemeente zorg je ervoor dat je zelf aan tafel zit, daar worden immers de besluiten genomen! Een politiek statement maken door niet deel te nemen klinkt stoer maar getuigd dus niet van verantwoordelijkheid en visie.

23 juni 2017 om 11:48
Martin zegt:

Vreemd. GVH en D66 maken zich nu sterk voor het personeel. Dit om goede sier te maken.
Nog niet zolang geleden bij het personeelsconvenant met Groningen en ten boer lieten zij het voltallige personeel in de steek! Ondanks een oproep vanuit de MR. Negeerden deze partijen de wens van het personeel.

Volstrekt ongeloofwaardig deze berichtgeving.

23 juni 2017 om 19:31
Ben zegt:

@Martin

Denk dat je voorbij gaat aan dat in deze kwestie van de Brandweer de arbeidsomstandigheden in het gedrang zijn en niet voldoen aan de wettelijke eisen. Al jaren niet al de berichtgeving klopt.

in het andere geval alles voldoet aan de wettelijke eisen en blijkt er uit de berichten er zelfs een wettelijke overgang is naast dat de arbeidsomstandigheden niet in het gedrang zijn

geen vergelijkbare situatie en erg wrang te noemen is dat de province , veiligheidsregio, Groningen en Ten Boer de brandweer in de kou laten staan door geen tussen oplossing te bieden waardoor onze zeer gewaardeerde brandweermensen een werkomgeving krijgen die voldoet aan de gestelde eisen.

de paar euro zijn belangrijker dan geode werkomstandigheden en de gezondheid van de mensen.
Dat is pas echt wrang te noemen wb wwb ciirbide als je je bedenk dat het echte kapitaal van een organisatie de werknemers zijn (mensen). Een voorbode van he het zal vergaan met de harenaar na de opgelegde fusie?

24 juni 2017 om 17:47
Henk zegt:

Het draait in de politiek in Haren alleen om de eigen baantjes, groen links, d66 en gvh zijn hier het voorbeeld van.
De boel lekker vertragen, verontwaardigd zijn, alleen denken in problemen en niet in oplossingen. Baantje, baantjes, baantjes, de zakken rechts vullen en lekker links blijven lullen.

25 juni 2017 om 20:50
Wil Legemaat zegt:

Beste Henk, weet u al wel hoe oud ik ben? Nog een baantje na deze raadsperiode? Dat wilt u mij toch niet aandoen?!
Wil Legemaat, raadslid D66

26 juni 2017 om 22:01
Piet zegt:

Weten jullie wel dat dit gebouw 1 grote asbest bende is…… kan we wat herinneren van een gemeentehuis waar een beetje in zat … en oja een zwembad waar ineens door de gemeente heel snel de handjes van werden afgetrokken…

27 juni 2017 om 06:50
Henk zegt:

@Wil Ha ha je hebt helemaal gelijk maar vergeet jullie slogen niet he. D66 Nu Vooruit. Gas geven Wil en niet vertragen Oom Alexeander P is jullie slogan ook al vergeten geef jij dan het goede voorbeeld

28 juni 2017 om 19:56

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.