De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

vrijdag 25 september 2015

Nieuws:

Omwonende: Brandweerkazerne bouwen aan Westersedrift? Dure optie voor gemeente.

Door: Redactie

Volgens omwonenden van de huidige brandweerkazerne is hen door de gemeente verteld dat er wel degelijk kosten voor rekening van de gemeente komen, mocht de keuze voor de nieuwe kazerne op de Westersedrift vallen. Dit in weerwil van de stelling dat de kazerne door de Veiligheidsregio wordt betaald.

Volgens één van de omwonenden die dit van de gemeente heeft vernomen zouden op kosten van de gemeente weer voorzieningen getroffen moeten worden om de afvalinbreng in stand te houden. Ook zou er een nieuwe kantine voor gemeentewerken moeten komen. Met andere woorden, zo is de angst van de omwonenden, als wordt besloten tot nieuwbouw aan de Westersedrift, zal de gemeente diep in de buidel moeten tasten.

Op 29 september om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over dit onderwerp.

 

20 reacties

Willem zegt:

Zoals eerder in deze krant weergegeven zal de afweging voor de brandweerkazerne locatie worden gemaakt op grond van de bereikbaarheid voor de brandweerlieden en de aanrijtijden naar de verschillende wijken in het dorp. Kosten zullen ook niet onbelangrijk zijn, maar vanuit de criteria van de Veiligheidsregio is dat geen primaire afweging. De bewoners van de (omgeving) Westerse Drift zien vanzelfsprekend de brandweerkazerne liever vertrekken dan dat hij behouden blijft op deze locatie, maar gelukkig wordt de afweging objectief gemaakt op grond van zo snel mogelijke brandbestrijding i.p.v. op emotionele aspecten.

25 september 2015 om 16:38
A. Hassing zegt:

De brandweer en huidige gemeentewerken staan tegenwoordig los van elkaar. De brandweer wordt tegenwoordig aangestuurd door de veiligheidsregio , terwijl de gemeentewerken nog een afdeling is van de gemeentelijke organisatie. Het beste zou zijn een nieuwe brandweerkazerne te bouwen naast de A28 bij het nieuwe transferium en anders op Felland. Dan hebben de meeste bewoners in Haren zelf het minste er last van. De bewoners van de Westerse Drift hebben ooit de toezegging gekregen dat de brandweerkazerne bij nieuwbouw verplaatst zou worden naar een geschiktere locatie. Op de plek van Tubantia tuincentrum lijkt mij geen geschikte locatie want dan bouw je hem weer tussen huizen in. De omwonenden zijn hier vast niet blij mee met rechtszaken tot gevolg. De huidige gemeentewerken verdiend ook een opknapbeurt,dan wel nieuwbouw of eventueel deze dienst onderbrengen bij gemeente Groningen nu een fusie met Tynaarlo niks lijkt te worden. Maar de veiligheidsregio en gemeente zou er verstandig aan doen de brandweer op een rustige plek onder te brengen zonder veel overlast voor omwonenden.

25 september 2015 om 19:24
Ben zegt:

De brandweer kazerne was en stond er al toen de meeste bewoners naar Haren trokken om een huis te kopen of in de nieuwbouw te gaan wonen.

Derhalve is het onbegrijpelijk dat mensen een aversie tegen de brandweer kazerne hebben op de locatie zoals deze nu is. Zeker met in achtneming dat de meeste bewoners in de omgeving recentelijk er zijn komen wonen.

De motiverende reden zal dan ook geheel andere gronden hebben dan men kan vermoeden op wat nu de geschetse drijfveer is. Geheel logisch als men bedenkt dat waarde en locatie gekopeld zijn met emotienele meerwaarde.

De brandweer kazerne was er lang geleden lang voordat de meeste mensen er kwamen of de nieuwbouw gepleegd werd. Men zou eerder verheudig moeten zijn dat er geinvesteerd wordt.

27 september 2015 om 07:44
Simon zegt:

@Willem, wel heel kort door de bocht om mensen die bezwaar hebben tegen een brandweerkazerne in hun buurt weg te zetten als emotioneel. Er is niets emotioneels aan als je die overlast niet wilt in jouw buurt. Wat denk je trouwens wat er met de waarde van je woning gebeurt met een brandweerkazerne vlak om de hoek?

Kiezen voor een brandweerkazerne in een woonwijk levert gegarandeerd weer een slepende procedure bij Raad van State op.

Maar Willem woont waarschijnlijk toch ergens anders….

27 september 2015 om 11:09
Piet zegt:

@Ben
Eindelijk iemand die geen nonsens spreekt….

28 september 2015 om 08:06
De Groot zegt:

@ SImon: je geeft zelf aan: ‘niet in mijn buurt die overlast’. Dat is zeker emotioneel want erinent niet rationeel. Dan zou je zeggen; ik heb er de lusten van dus neem ik ook (gedeeltelijk) de lasten.
Als iedereen zo redeneert kan er niks en gebeurt er niks.

28 september 2015 om 09:33
De Groot zegt:

@ redactie: heeft u dit gecheckt bij de gemeente? Als er nog geen bouwplan is lijkt me de stelling nogal prematuur. E.e.a. is afhanklijk van de precize bouwlocatie. Daarnaast geeft de schrijver zelf al aan dat de huisge opstallen gerenoveerd moeten worden. Ten slotte kan het ook zo zijn dat de veiligheidsregio deze voortvloeinde kosten voor haar rekening neemt.

28 september 2015 om 09:36
Paul van Weringh zegt:

@simon, wordt je er niet moe van van al dat negatieve gedoe? De mooiste plek voor de kazerne is aan de Kerklaan, pal naast het Zernike. Daar wonen weinig mensen en het Zernike kan dan leuke excursies doen naar de buren. Gezien er toch al verkeersregelaars staan zal dat met het uitrukken wel goed komen.

Verder is het mooi centraal gelegen, over de Jachtlaan direct toegang tot alle woonwijken. Vlak bij DHE, dicht bij het centrum maar toch niet midden in een woonwijk. Lijkt me beter dan op Felland.

Nesciopark is ook een goede optie maar dan wordt het wat ver fietsen voor de vrijwilligers uit Oosterhaar. Wel kan Helpman daar gebruik van maken. Het is dus verstandig om nog even te wachten tot dat we een wijk van Groningen zijn. En tot die tijd blijven we gewoon nog even aan de Westerse Drift Simon. 🙂

28 september 2015 om 09:39
Simon zegt:

@Paul van Weringh, ik word alleen moe van jouw leedvermaak. Jij schept er kennelijk behagen in om mensen te stangen die door gemeentelijk handelen de kwaliteit van hun leefomgeving drastisch aangetast zien worden. Inwoners waarmee de gemeente Haren niet of nauwelijks communiceert, maar die wel de gevolgen van de verkeerde beslissingen dagelijks moeten ondervinden worden door jou weggezet als zeikerds. Want het is duidelijk niet in jouw back yard, he? Als ik iets zeg over de drukte op de Molenweg of de Kromme Elleboog, dan kom jij weer aanzetten met de Oude Middelhorst. Die vergelijking gaat niet eens op. Maar dat maakt ook niet want jij wil graag je puntje scoren. Kinderachtig. Maar ondertussen ben jij waarschijnlijk ook één van de velen die dagelijks met een veel hogere snelheid van de max 30 km per uur door onze straten raast en om de fietsers heen zigzagt.

Bouw de kazerne maar bij jou in de achtertuin als je toch zo ruimdenkend bent!

28 september 2015 om 15:05
Willem zegt:

@Simon, slechte jeugd gehad? Problemen op het werk of in de relationele sfeer? Een beetje fatsoenlijk en volwassen gedrag op deze site lijkt me niet meer dan normaal. Resumerend kunnen we wel stellen dat eigenlijk niemand een brandweerkazerne naast de deur wil. En ja, iedereen wil wel graag dat de brandweer snel ter plaatse is als z’n huis in de fik staat. Net zoals de haat-liefde verhouding die de meeste mensen met de politie hebben. Daarom is het maar goed dat, zoals ik in mijn eerdere commentaar al aangaf, de veiligheidsregio op rationele gronden bepaald waar de brandweerkazerne uiteindelijk zal komen. En tenslotte, het zal u verbazen… ik woon vlakbij de brandweerkazerne!

28 september 2015 om 17:38
Paul van Weringh zegt:

Beste Simon, dit heeft niets met leedvermaak te maken. Er zijn binnen de gemeente en de gemeenteraad voldoende mensen die proberen het beste er uit te slepen voor alle partijen rekening houdende met de besluiten die door hun voorgangers zijn genomen. Veranderingen in genomen besluiten kunnen enerzijds boetes opleveren en anderzijds dusdanige hoeveelheden geld gaan kosten dat dat niet een haalbare kaart is of gaat worden. Er zijn nu eenmaal zaken die geen keer meer nemen. Daaromheen zullen de oplossingen bedacht moeten worden. Om goede oplossingen te kunnen bedenken zullen zij hier en daar concessies moeten doen.

Waar oplossingen bedacht worden zijn bepaalde groepen mensen tevreden en bepaalde mensen ontevreden. Dat is nu eenmaal zo. Nu heb jij het over mijn nimby instelling maar daar vergis je je hevig in. Ik zou het persoonlijk helemaal niet erg vinden dat er een brandweerkazerne gebouwd zou gaan worden waar nu het winkelcentrum van Oosterhaar staat. Als je in een woongemeenschap woont zul je genoegen moeten nemen met de voorzieningen die daarmee gepaard gaan. Daarnaast zul je rekening moeten houden met de beschikbare gelden.

Als jij je wat meer zou verdiepen in het ontstaan van de problematiek aan de Molenweg en wat meer uit de nimby doos zou kruipen snap je waarom het druk is aan de Molenweg. Jij wil gewoon een verbod op doorgaand verkeer in je straat. Maar helaas, zo werkt het niet. Als je trouwens over kinderachtigheid wilt spreken zijn dat wel de mensen die al jarenlang ellenlange klaagzangen spuien op dit forum zonder zich zelf bekend te maken en dan ook nog bij elk geplaatst artikel op deze site de kans grijpen om te klagen zoals je laatst deel bij een verhaaltje over een startende ondernemer op Felland. Dat is pas kinderachtig!

Oh ja, bijna vergeten, ik ga altijd via de Anjerlaan, Waterhuizerweg, Dr. Ebelsweg, Winschoterweg naar Groningen. Ik heb namelijk geen zin om in de file te staan aan de Oude Middelhorst, Molenweg en A28.

29 september 2015 om 07:51
ex buurtbewoner zegt:

Heb zelf jaren vlakbij de huidige brandweerkazerne gewoond en moet eerlijk zeggen dat ik er nooit last van heb gehad. Hoe vaak rukt de brandweer nu eigenlijk met loeiende sirenes uit? Volgens mij valt het allemaal wel mee. Of is de laatste 10 jaren het aantal uitrukken drastisch toegenomen?

29 september 2015 om 09:27
Harenaar zegt:

@Willem:
Dat van die rationele gronden valt te betwijfelen, want ik heb eerder op deze site gelezen dat de huidige werk- en woonplaatsen van de brandweerlieden zwaar zijn meegewogen bij het afserveren van Felland als serieuze optie.
Blijkbaar gaat de ratio niet zover dat men inziet dat brandweerlieden ook kunnen verhuizen of van werkplaats veranderen.

30 september 2015 om 08:24
Simon zegt:

@Paul van Weringh, je zegt het zelf al: je hebt geen zin om in de file te staan aan de Molenweg. Je zal er maar wonen…..

30 september 2015 om 08:44
Dorpsgenieter zegt:

correctie: het is de Harense gemeenteraad die de locatie kiest, niet de veiligheidsregio. Dat werd op de informatiebijeenkomst van 29-9 duidelijk. Er zijn 3 opties (Westers Drift, Stationsgebied en Tubantia), de criteria zijn keurig gerangschikt en vergelijkbaar gemaakt. De veiligheidsregio is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding en betaalt ook een deel mee. Aan elke keuze hangen bezwaren en zullen er inwoners zijn die het er niet mee eens zijn. Kennelijk zijn er mensen die graag willen dat de brandweer als de brandweer ter plekke is maar de kazerne moet zo ver mogelijk weg. Is dat nieuw? Is dat nieuws? Zoek brandweer en vervang door bussen, asielzoekcentra, treinen, feesten, politiebureaus, scholen en je krijgt hetzelfde patroon.

Ons democratisch stelsel gaat uit van zorgvuldige belangenafweging, debat en stemming zonder last of ruggenspraak. Als je bezwaar wilt maken, kan dat altijd nog in onze rechtstaat.

Het besluitvormingsproces duurt al een jaar of 20 en het zou de raad sieren als ze in oktober de keuze maken.

30 september 2015 om 10:30
Buurtbewoner zegt:

Wij wonen op nog geen 50m van de kazerne. Nooit last van. Af en toe rukt de brandweer eens uit. Maar ja, zou u dat niet willen als u in nood zit. Binnen 10 seconden is het lawaai weer weg en volgens mij wachten ze vaak met aanzetten van geluid tot ze de wijk uit zijn,. Laat ze lekker zitten waar ze zitten. Vind het wel prettig zo dichtbij.
Qua geluidsoverlast hebben wij meer last van de spoorlijn.

2 oktober 2015 om 12:31
Anne J. Hazenberg zegt:

Haren moet eigen boontjes doppen. 60 miljoen euro tekort . Geen fusie met Tynaarlo of Groningen.
Maar zoals immer is er geen tot bedenkelijk beleid bij B&W van Haren. Korte termijnwerk zonder visie. Een ijsbaan die is weggehaald, een nieuwe beloofd maar nee. Men is dus ook als Ben W niet te vertrouwen. Men heeft een groot aantal vrijwilligers en 2000 leden van onze IJsver. vernederd en in de steek gelaten. Het voetbalveld op die lokatie is niet te bespelen, alweer worden heel veel kosten gemaakt . Burgemeesters : kenmerk : Tijdelijk en weinig op met de bevolking. Dat hebben we woensdag onlangs nog eens kunnen voelen bij de bijeenkomst over het zoeken naar een nieuwe locatie voor de brandweergarage. Geen enkel mens werd aangehaald door de burgemeester in een vooral simpel voorgelezen verhaal. Ernstig. Deze brandweer kazerne moet vervangen worden , dat doen we natuurlijk niet op de huidige locatie. Dat is te duur, en te gemakkelijk, een tijd zonder en niet goed gelegen als we kijken naar de omvang en indeling intussen van ons dorp. Ook Tubantia is geen goede lokatie. Men beschadigd in dat geval rondom de bewoners , hun woningen en men zet werkgelegenheid ter discussie.
Oosterhaar 8600 inwoners , en ongeveer 10.000 aan de westkant van de Spoorlijn Gron-Assen vv. De brandweer is er niet alleen om branden te bestrijden, ook bij ongevallen van welke aard ook dient men op het appel te zijn. Zie onze scholen , verzorgingstehuizen , boerderijen , bedrijven etc. Een efficient aanrijden naar ongeval of brand heeft hoge prioriteit. En discussie over vervanging heeft al veel te veel tijd genomen. Aanvankelijk 30 Locaties aan de orde nu nog 3 of 4.
Oktober nu is niet rijp nog voor een besluit.

Laten we afspreken dat de politiek het huiswerk voorafgaand aan de plaats voor een nieuwe moderne Kazerne nog eens goed te bezien . De stationslocatie scoort verreweg het hoogst door met elkaar deze totaal kavel en mogelijkheden nog eens goed te bezien. Welke weg gaan we verleggen, welke gebouwen kunnen gesloopt en betrokken worden bij een nieuwe kazerne daar, hoe wordt dan de nieuwe uitrijroute, en is een adequate tunnel naar de wijk Oosterhaar , de helft van onze gemeente toch niet gewoon een algehele opwaardering voor de bereikbaarheid van onze ongeveer 20.000 inwoners . De brandweerregio in deze voorstellen opnieuw te betrekken, het is de moeite goed en degelijk hierover van gedachten te wisselen. Laten we met elkaar een half jaar benutten om tot een gedragen voorstel te komen dat voldoet aan de eisen van de brandweer , aan de eisen van onze inwoners, aan de gedachten van onze politiek, aan hen die het verder betreft, GEEN halve oplossing . Mensen kom op, wat is een half jaar op een mensenleven wanneer je tot een beter resultaat wil komen.

4 oktober 2015 om 15:46
Wim zegt:

Overigens heeft zo’n brandweer ook bestaansrecht? Ik lees eigenlijk nergens wat ze doen, daar mag toch ook wel ergens wat meer openbaar, makkelijk te vinden verslaglegging van zijn lijkt mij.

4 oktober 2015 om 16:43
Simon zegt:

@Anne, men kletst gewoon bewust richting Stationsgebied. Ligt allang vast. Nog even een schijnvertoning om inspraak te veinzen. Het maakt niet uit wie er in de gemeenteraad of in het college zitten, de ambtenaren maken de dienst uit. Dit wordt gewoon doorgedrukt. Wie verzint het om een brandweerkazerne midden in een woonwijk (overlast) en pal naast een spoorwegovergang (als ie dicht zit staat de brandweer ook met loeiende sirene te wachten)? Zoveelste staaltje onkunde.

Ook merkwaardig is dat de woonadressen vd brandweerlieden een rol spelen. Krijgen ze dan een verhuisverbod? Worden nieuwe brandweerlieden geselecteerd op woonadres? Quatsch!

4 oktober 2015 om 19:20
voetballand zegt:

Als het nieuwe voetbalveld (voormalige ijsbaan) niet te bespelen is lijkt me dat een perfecte locatie voor de nieuwe brandweerkazerne. Uitgang (met verkeerslicht) naar de Ebelsweg. Op deze manier kunnen beide kanten van het spoor snel bediend worden. Immers je kunt onder het spoor door naar Oosterhaar etc. en linksaf naar de Rijksstraatweg waar mee je o.a. ook dicht bij Glimmen bent.

7 oktober 2015 om 08:37

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.