De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 6 Juli, 2022

woensdag 18 december 2013

Nieuws:

Ook vijfde rotonde geadopteerd door hoveniersbedrijf

Door: Redactie

In Haren worden vier rotondes onderhouden door hoveniersbedrijven, in ruil voor bekendheid en aandacht van passanten. De gemeente Haren kan daardoor bezuinigen op de onderhoudskosten. Morgen wordt de vijfde rotonde (Molenweg-Rijksstraatweg) geadopteerd door hoveniersbedrijf De Natuurtuin, die zich ook al twee jaar ontfermt over de rotonde bij de Rabobank.

 

Omgeven door verkeer, werken aan de rotonde...

Omgeven door verkeer, werken aan de rotonde…Hier is de Natuurtuin bezig bij de rotonde Rabo.

Achtergronden

Vanwege het succes wordt de samenwerking over de adoptie van de rotondes door Harense hoveniersbedrijven uitgebreid. Groenstudio De Natuurtuin gaat op de rotonde aan de Rijksstraatweg/Molenweg/Vondellaan nieuwe beplanting aanbrengen en het ook onderhouden. In het begin van het jaar was de rotonde al voorzien van oranje violen om de troonswisseling kracht bij te zetten. Het vergroenen van de rotonde is zo goed bevallen dat Groenstudio De Natuurtuin een mooi ontwerp voor deze rotonde heeft gemaakt. De adoptie van vijfde rotonde is in goed overleg tot stand gekomen met de andere hoveniersbedrijven waarmee een samenwerking is aangegaan: Bartelds Hoveniersbedrijf, Hooft Hoveniers en Hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf Nuver. Tevens wordt gekeken en besproken met Harense groenbedrijven of andere rotondes in aanmerking komen voor adoptie, bijvoorbeeld de rotonde bij de afrit van de A28.

 

Win-winsituatie

Zowel de hoveniersbedrijven als gemeente hebben voordeel bij de adoptie. De ingerichte rotondes dienen als een visitekaartje en etalage voor de hoveniers. Doordat er weinig randvoorwaarden aan de hoveniers zijn meegegeven, hebben zij al hun creativiteit kunnen inzetten om tot een ontwerp te komen dat hun bedrijf representeert. De gemeente hoeft het onderhoud van de rotondes niet meer te verzorgen. Het laten uitvoeren van het onderhoud levert de gemeente geen besparing op. De hoveniers ontvangen een vergoeding die gelijk is aan de kosten die de gemeente zou maken als zij het onderhoud zou uitvoeren. De winst is vooral te halen bij het mooie beeld dat de rotondes maken en is daarmee ook een visitekaartje voor de gemeente.

 

Samenwerking sinds 2010

Sinds 2010 zijn al vier rotondes in Haren geadopteerd door Harense hoveniersbedrijven.

Op verzoek van de hoveniers is de samenwerking destijds aangegaan. Zij hebben een ontwerp voor de rotonde gemaakt en na de inrichting ervan voeren zij zelf het onderhoud uit. En het resultaat mag er zijn: vier totaal verschillende rotondes, maar dragen allemaal bij aan de groene uitstraling van de openbare ruimte. Deze uitstraling wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gewaardeerd door de inwoners van en bezoekers aan Haren.

 

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.