De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 12 augustus, 2022

donderdag 21 december 2006

Nieuws:

Oosterhaar kan ‘op de schop’

Door: Redactie

De wijk Oosterhaar zal een ‘open hart operatie’ ondergaan aan de Anjerlaan. Winkels, koopwoningen en appartementen zullen worden gebouwd op en rond de plaats van het huidige winkelcentrum. Het project heeft een naam: Van Spoor tot Steeg. Deze naam verwijst naar de ligging van het gebied tussen de spoorlijn en de Mellenssteeg.Woonborg, t Gooregt en gemeente hebben definitieve afspraken gemaakt over het project Van Spoor tot Steeg, de herstructurering van het gebied rond het winkelcentrum van Oosterhaar. Het resultaat: 66 koopappartementen, 7 koopwoningen waarvoor een startersregeling zal gelden, minstens 5 extra sociale huurwoningen boven de reeds bekende 34 huurwoningen en 30 appartementen verzorgd wonen. Het plan om buurthuis De Mellenshorst ook naar het nieuwe centrum te verplaatsen gaat niet door.

De planvorming rond het nieuwe winkelcentrum is nagenoeg afgerond. Op 30 november heeft de gemeente afrondende afspraken gemaakt met Woonborg en t Gooregt over de planontwikkeling. Die afspraken waren nodig omdat er nog geen definitief besluit was genomen over een mogelijke verplaatsing van De Mellenshorst naar het nieuwe centrum. Verder moest een definitief besluit worden genomen over het stedenbouwkundig plan (bebouwing en openbare ruimte) en er lag een politieke wens om meer sociale huurwoningen in het plan te realiseren.

Stedenbouwkundig plan

Gedurende het afgelopen jaar is het plan voor de openbare ruimte met een delegatie van bewoners (het panel) opgesteld. Daarnaast zijn tussen gemeente, Woonborg en het Buurtcomite Wijkverbetering Oosterhaar (BWO) gesprekken gevoerd over het stedenbouwkundig plan. Daarbij is onder andere gesproken over mogelijkheden tegemoet te komen aan de bezwaren van 600 bewoners zoals die zijn verwoord in een brochure (Stadse fratsen of de dorpse maat) die voor de zomer van dit jaar in de buurt is verspreid. Er zijn een aantal alternatieve stedenbouwkundige varianten besproken. De gemeente is met Woonborg tot de conclusie gekomen dat het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan de beste garantie biedt zowel het woon/winkel/zorg – programma als een aantrekkelijke groene long te realiseren. Het totaal aan openbare groen zal zelfs flink toenemen. De architectonische vormgeving wordt in samenwerking met bewoners – nog verder uitgewerkt

Wonen, winkels en zorg

Het plan bevat nu 66 koopappartementen voor senioren met een prijs tussen 235.000 en 300.000 en 7 woningen voor starters van 199.000. Wij zullen binnenkort aan de gemeenteraad voorstellen voor de 7 woningen (boven het medisch centrum) een aantrekkelijke startersregeling in te stellen.

De gemeente is met Woonborg overeengekomen dat Woonborg minstens 5 extra sociale huurwoningen zal bouwen naast de 34 die gebouwd worden ter vervanging van de woningen die zullen worden afgebroken.

In het plan zal t Gooregt 30 appartementen verzorgd wonen met een 24-uurs steunpunt realiseren. Vanuit het steunpunt worden zowel diensten aan de bewoners van de 30 appartementen aangeboden als aan de bewoners in de wijk Oosterhaar. Men kan daarbij denken aan maaltijdbezorging, alarmering, huishoudelijke zorg en verpleging. De combinatie van zon steunpunt met De Mellenshorst in de vorm van een multifunctioneel centrum (MFC) bleek volgens de gemeente financieel niet haalbaar. Men heeft daarom besloten af te zien van verplaatsing van De Mellenshorst.

De invulling van de winkels en het medisch centrum is ook nagenoegd gereed. In het winkelcentrum komen in elk geval de C1000, de groenteboer, de drogist, een bakker, een bloemist en een geldautomaat. In het medisch centrum komen een huisarts, Lab Noord, een apotheek en een fysiotherapeut. Voor Bodyfit zal elders nog een onderkomen moeten worden gezocht. Voor het winkelcentrum komt een horecagelegenheid met een mooi terras.

Voorlichting en procedure

Op 10 januari 2007 zal het plan worden gepresenteerd aan de raadscommissie Grondgebiedszaken. Een ieder die dat wil kan op die avond inspreken. Op 19 januari zal Woonborg een inloopdag organiseren waarbij iedereen informatie kan krijgen over het plan en de verdere procedures.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.