De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

maandag 12 augustus 2019

Nieuws:

OZB-regime Groningen wordt voelbaar. Voor tennisclub wordt het een zware dobber (met update 12-8-2019)

Door: Redactie

De eerste verzuchtingen over het OZB-regime van de gemeente Groningen zijn inmiddels ook in Haren hoorbaar. Met name sportverenigingen die zelf de eigenaar zijn van hun sportterrein worden vanaf nu hard geraakt in de clubkas. De stichting SETH (exploitant van het tenniscomplex aan de Oosterweg) is eigenaar van het clubhuis en heeft de grond in erfpacht van de gemeente. Men gaat 22.000 euro meer per jaar betalen aan OZB. Maar ook particuliere huiseigenaren zullen merken dat Groningen geld nodig heeft om haar ambities waar te maken.

In Haren de Krant van 28 augustus wordt aan dit onderwerp aandacht besteed aan de hand van het voorbeeld van tennisclub TSH in Haren. Haar exploitatiestichting SETH zag de waardebepaling van haar bezit de afgelopen jaren al stijgen van ruim 600.000 naar 2,5 miljoen euro. De gemeente Haren hanteerde echter voor sportverenigingen een coulant beleid en sloeg de stichting aan voor slechts ruim 2000 euro per jaar. Nu Haren is gefuseerd is de waarde van grond en gebouw opgehoogd met nog eens 70.000 euro en wordt de jaarlijkse aanslag verhoogd van 2000 naar 24.000 euro. Tezamen met andere lastenverhogingen wordt er een zware wissel getrokken op de clubkas. De voorzitter van SETH, Gert-Jan de Volder, is bezorgd.

Context: nieuwe OZB-verordening
Het OZB-regime van de Gemeente Groningen wordt gestuurd door hoge financiële ambities van de nieuwe coalitie (wijk- en dorpsvernieuwing, zorg, energietransitie). Men heeft dus geld nodig. Op 13 maart werden de nieuwe OZB-tarieven aan de raad voorgesteld en in het voorstel wordt expliciet gezegd: “Eén van de maatregelen om de investeringen uit het coalitieakkoord mogelijk te maken is het verhogen van de OZB-inkomsten uit woningen met 10%. De OZB voor niet-woningen laten we (afgezien van de inflatiecorrectie) op het niveau van de oude gemeente Groningen.” In het voorstel aan de raad wordt erkend dat in Haren de eigenaren van niet-woningen daardoor ‘aanmerkelijk meer OZB gaan betalen dan in 2018’. Om die pijn te verwachten wordt een stapsgewijze verhoging (stappen van 20%) mogelijk gemaakt. In het geval van de tennisclub zou men dus iets meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de flinke kostenverhoging. Dat Groningen haast maakte met het harmoniseren van de OZB-tarieven heeft te maken met de wet Arhi, die voorschrijft dat de nieuwe OZB-verordening binnen drie maanden na de herindeling moet worden ingevoerd.

Ook de hockeyclub GHHC zou de effecten van het nieuwe stelsel merken. Andere vereningingen, die sportvelden en -gebouwen huren, zullen ook te maken krijgen met nieuwe zakelijkheid. Daarover later meer in deze krant.

UPDATE
Update 12 augustus 16.30 uur: Sportverenigingen die in de Gemeente Groningen worden geconfronteerd met hoge (of verhoogde) waarden van hun gebouwen, zouden de gemeente eens kunnen aanspreken op die waardebepaling. Zij hadden overigens binnen zes weken hun bezwaar kenbaar moeten maken. Volgens het vastgoedbedrijf PreVicus in Boxmeer (gespecialiseerd in WOZ-procedures) maken gemeenten wel vaker de fout dat zij een sportgebouw taxeren als een woning of bedrijfspand. PreVicus zegt dat eigenlijk de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’ berekend moet worden (en die ligt veel lager) omdat er voor dit soort gebouwen geen markt is (incourant). In Haren zou je de vraag kunnen stellen: vind je ooit een koper van het clubgebouw en de tennishal van TSH aan de Oosterweg, die bereid is 2,6 miljoen te betalen? Het antwoord is waarschijnlijk: nee. De markt van tennis-exploitanten is klein en bovendien is het gebouw in Haren gedateerd. De kans bestaat dat meer sportverenigingen met eigen bezit hier tegenaan lopen.

17 reacties

Fred Dellebarre zegt:

Beste stichting SETH, gelukkig zitten er twee oud raadsleden van de voormalige gemeente Haren in de gemeenteraad van Groningen. Ietje Jacobs Setz VVD en Hans Sietsma GL. Deze twee mensen en hun fractie waren zo stellig dat herindeling voor Haren alleen maar voordelen had, alle tegenargumenten waren bangmakerij! De voormalig gemeente Haren zou veel beter af zijn bij een grotere gemeente. Daarom verwacht ik zeker vragen aan het Groninger college van de VVD en GL over deze situatie en verwacht ook dat ze met een oplossing komen….

13 augustus 2019 om 14:09
Prat zegt:

Ach wat snel is Fred Dellebarre zijn oud-collega Mariska Sloot vergeten, die ook in de raad van de gemeente Groningen zit en daar nu haar gezonde verstand gebruikt. Maar het is hem vergeven.

13 augustus 2019 om 18:03
Praatje zegt:

Ja, oh Dellebarre Fred
Zo is het maar net.
Waar jij niks meer doet
Weet Mariska hoe het moet
Je weet toch Mariska van GVH
Die zeg jij niet na
Ik zit in de Groninger raad
Dus zij weet ook hoe het gaat
Nee geen twee maar drie
Is het aantal Groninger raadsleden
dat ik zie.

13 augustus 2019 om 18:20
Hans Sietsma zegt:

Er zitten zelfs drie oud raadsleden van Haren in de nieuwe Raad, Fred! Nog wel een oud collega van je

14 augustus 2019 om 00:07
pll zegt:

Waarom de poll ‘vereningingen moeten beschermd worden tegen hoge OZB’. Waarom zou dit alleen voor verenigingen moeten gelden en niet voor burgers? Ook zij zijn immers de dupe van deze soap.

14 augustus 2019 om 12:31
Fred Dellebarre zegt:

Beste Prat, Praatje (jammer dat jullie niet met je echte naam reageren) en Hans, natuurlijk ben ik Mariska niet vergeten. Waar ik op doelde: deze twee raadsleden waren voorstander voor de herindeling . En verwacht daarom van deze twee ook vragen aan het college. Anders ben ik bang dat het niet alleen bij SETH zal blijven.

X praatje kan ik je tegen 5 dec. Om hulp vragen?

14 augustus 2019 om 12:47
Rene Valkema zegt:

Er is ruimte in de wet om sportverenigingen anders aan te slaan. Dus niet als woning. Daar moet de raad werk van maken. Dan komt het goed.

15 augustus 2019 om 13:18
groot genoeg zegt:

@ Rene Valkema,

Als afsluiting van uw reactie schrijft u “Dan komt het goed”. Wellicht kunt u dat wat meer onderbouwen?

In het bovenstaande artikel wordt het volgende gesteld:
“Context: nieuwe OZB-verordening
Het OZB-regime van de Gemeente Groningen wordt gestuurd door hoge financiële ambities van de nieuwe coalitie (wijk- en dorpsvernieuwing, zorg, energietransitie). Men heeft dus geld nodig.”

Wie moet volgens u het financiële gat gaan vullen als de verenigingen geen extra OZB hoeven te betalen?

15 augustus 2019 om 15:40
Mariska Sloot zegt:

De Stadspartij (en dus ondergetekend raadslid Sloot) heeft tegen deze belachelijke tariefsverhogingen én tegen de begroting 2019 gestemd.
Het is dus vooral aan partijen als GroenLinks, PVDA, D66 en ChristenUnie om hier iets aan te doen. Zij zitten in de coalitie en hebben een meerderheid.

Mariska Sloot

17 augustus 2019 om 12:11
Jaap Jan Vels zegt:

@ Rene:
Mooi dat jij de wet kent die een mogelijkheid voor uitzonderingen biedt. Verwacht jij werkelijk dat de Gemeente Groningen uitzonderingen voor de sportverenigingen in Haren gaat maken? Of is jouw reactie alleen bedoeld om iedereen te laten weten dat het wel mogelijk is dat er uitzonderingen te maken, zodat wij dan kunnen constateren dat de Gemeente Groningen dat niet gaat doen? Ik ben benieuwd.

19 augustus 2019 om 09:38
Rene valkema zegt:

@Vels
Het was bedoeld als oproep aan de politiek om op dit onredelijke punt een wijziging aan te brengen. Ik heb er slechts op gewezen dat die wettelijke ruimte er is. En het is de gemeenteraad die dat andere besluit kan nemen. Maar jij weet hoe het werkt in coalitieland met meerderheden in de raad.

20 augustus 2019 om 18:41
Jaap Jan Vels zegt:

@Rene:
Dank voor jouw toelichting. De Raad is daarmee aan zet, zou zo moeten zijn. Ik verwacht daar echter weinig meer van, denk dat eea al lang een gepasseerd station is. De Gemeente vindt het al een heel mooi gebaar van zichzelf dat er stapsgewijs opgebouwd gaat worden, dus aanpassen zal niet meer gaan gebeuren.

21 augustus 2019 om 11:42
Helder zegt:

@ Rene Valkema

Uiteindelijk zullen de Harense inwoners, instellingen, verenigingen etc. dezelfde lusten en lasten krijgen als de gehele gemeente Groningen. Ik weet niet of dit onredelijk is. Waarom zou Haren minder moeten betalen dan de rest van de gemeente Groningen? Zoals door u gewenst zijn wij tenslotte één grote robuuste gemeente. Ben benieuwd wanneer we de positieve gevolgen hiervan gaan merken, de negatieve lijken al onderweg te zijn…

21 augustus 2019 om 11:44
Jaap Jan Vels zegt:

Fijn dat de grasvelden van v.v. Haren en v.v.Gorecht deze zomer “erg goed onderhouden” zijn door de Gemeente Groningen. Voor een hogere OZB krijgen we daar slechts 3 weken speelverbod voor, vanwege een werklijk hele slechte staat van de grasvelden.

Dit is mogelijk ook nog het resultaat van het schrappen door de Gemeente Groningen van onze eerdere buitendienstman Egbert Harms van de Gemeente Haren. Dit was hem niet gebeurd.

Zo zie je een voorbeeld van minder dienstverlening voor meer geld. Dank hiervoor aan de raadsfracties van VVD en GroenLinks van de voormalige Gemeente Haren.

26 augustus 2019 om 15:19
Henk zegt:

@janjaapvels; het is natuurlijk extreem droog geweest. Wat had men dan moeten doen, leidingwater gebruiken voor velden? Met de v.v. Haren hebben jullie één van de allermooiste sportparken in de regio Noord.

@mariskasloot; ik zou zo zeggen, ga flink protesteren, maar onthoud ook dat het college van Haren 2 jaar geleden de OZB met 12% verhoogde. Volgens mij was jij wethouder destijds.

26 augustus 2019 om 21:16
Jaap Jan Vels zegt:

@Henk:
Het gaat niet om het sportpark dat inderdaad erg mooi is, maar het gaat om de bespeelbaarheid van de natuurgrasvelden. De droogte was er vorig jaar ook al en toen lagen de velden er toch prima bij. Ik weet niet of je de uitgebreide sproeiinstallatie met tractor en grote watercontainer nu hebt gezien bij het sportpark. Er wordt nu dus ook gesproeid, zoals dat eerder ook altijd gebeurde. Echter toen werd er eerder gesignaleerd door de buitendienst van de Gemeente Haren, en dus ook eerder gesproeid en ingegrepen. Nu is dat te laat gebeurd.

Regeren is vooruitzien, en dat is nu duidelijk niet gebeurd, met daardoor nu voor diverse teams en de wedstrijdsecretarissen vervelende consequenties voor de door de KNVB reeds ingeplande bekerwedstrijden in de komende 3 weken. En daarvoor mogen we meer OZB betalen.

27 augustus 2019 om 11:03
Q zegt:

Wat ik me afvraag is of de KNLTB hier geen rol in heeft en/of kan spelen

28 augustus 2019 om 11:46

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.