De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 25 februari, 2020

dinsdag 05 november 2019

Nieuws:

Gemeenteraad buigt zich 6 november over begroting gemeente: 30 miljoen besparen

Door: Redactie

De gemeentebegroting voor volgend jaar met 30 miljoen euro aan besparingen. Daarover gaat het woensdag 6 november in 3 vergaderingen van raadscommissies van de Groningse gemeenteraad.
De eerste commissievergadering begint woensdag om 10.00 uur in de ochtend. Dat is een gecombineerde commissie Onderwijs & Welzijn & Werk & Inkomen. Daar hebben zich zes insprekers voor aangemeld.

De tweede gecombineerde commissievergadering is die van Beheer en Verkeer en Ruimte & Wonen. Die begint om 15.00 uur. En ’s avonds om 20.00 uur begint de commissie Financiën & Veiligheid. Dan gaat het ook over de belastingplannen van het college van B&W. Voor deze commissie hebben zich ook zes insprekers aangemeld, onder meer over de hondenbelasting.
Deze drie commissievergaderingen zijn als voorbereiding op het grote begrotingsdebat in de gemeenteraad van volgende week woensdag 13 november.

De raadscommissies over de gemeentebegroting zijn openbaar en dus vrij toegankelijk. Ze zijn ook live op internet te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook alle vergaderstukken, waaronder de concept-gemeentebegroting 2020 te vinden.

Bezuinigingen
Om de begroting van 2020 sluitend te maken heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingrijpende keuzes gemaakt: 30 miljoen euro aan besparingen. Géén sluiting van zwembaden en bibliotheken. Maar wèl verhoging van de OZB en uitbreiding van betaald parkeren. En bezuinigingen op sport, cultuur en onderhoud.Het college wil de pijn van de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk verdelen. Maar ook afspraken uit het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie zoveel mogelijk uitvoeren. Hoe het college dat wil doen, staat in de begroting 2020. Wat vinden de politieke partijen in de gemeenteraad van de keuzes van B&W? Daarover debatteren de 12 fracties woensdag 6 november in de 3 raadscommissies en volgende week woensdag 13 november in het begrotingsdebat.

Doorklikbare begrotingswebsite
De gemeentebegroting 2020 is gemakkelijk te bekijken op een gebruiksvriendelijke, doorklikbare website: groningen.begroting-2020.nl. Die maakt het voor inwoners veel gemakkelijker om te zien waar de meer dan een miljard euro op de begroting aan wordt besteed.

Begrotingsdebat
Na de drie commissievergaderingen op 6 november mei volgt op woensdag 13 november vanaf 15.00 uur het begrotingsdebat in de gemeenteraad. Daarin gaan de twaalf fractievoorzitters met elkaar en wethouder Paul de Rook van Financiën in debat over de gehele gemeentebegroting en het voorgestelde beleid. Aan het eind van de vergadering is het aan de gemeenteraad om de definitieve begroting 2020 vast te stellen, al dan niet gewijzigd.

Geen reacties

Wilt u reageren?




Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.