De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 16 April, 2021

vrijdag 19 maart 2021

Nieuws:

Voetbalclubs Haren en Glimmen vormen front tegen gemeentebeleid (met update: reactie gemeente)

Door: Redactie

De voetbalclubs in de voormalige gemeente Haren zijn niet blij met de voorgenomen ‘harmonisatie’ van de sporttarieven na de gemeentelijke herindeling. In de praktijk betekent dit namelijk dat ‘Harense’ clubs meer moeten betalen, zodat de tarieven gelijke tred houden met Groningse verenigingen. Klaas Hommes, voorzitter van vv Glimmen, zegt namens de clubs: “Als voetbalverenigingen in de voormalig gemeente Haren, VV Haren, VV Gorecht en VV Glimmen, zijn wij niet blij met dit voorstel. De wethouder kiest er voor wel de sporttarieven te harmoniseren maar niet dan ook het Gelijk Speelveld op te pakken, omdat niet alles tegelijkertijd kan. In onze ogen kun je dit niet los van elkaar zien en zou dit zelfs eerder andersom moeten. Want vindt u ook niet dat het logisch is om eerst te praten over wie waarvoor verantwoordelijk is voordat je gaat praten over wat je hiervoor gaat betalen? Wij zouden graag zien dat dit wel gebeurt en dat het voorliggende voorstel wordt aangepast zodat er tijd wordt genomen om het Gelijk Speelveld op te pakken. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen om de gemeenteraad te helpen en ons voorstel verwerkt in een amendement.” Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Wethouder Inge Jongman van Sport.

Reactie gemeente: “Voor het aankomende seizoen 2021/2022 blijven de tarieven ongewijzigd voor Haren en Ten Boer; er is daarmee dus specifieke aandacht voor deze voormalige gemeenten.” Lees voor de gehele reactie de update onderaan dit artikel.

Wat is dat: Gelijk Speelveld?
Wat is dat precies: ‘Gelijk Speelveld’? Het Gelijk Speelveld is één van de opdrachten uit het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen. Er zijn in het verleden verschillende werkafspraken gemaakt met verenigingen over eigendom en vergoedingen. Hierdoor is een ongelijkheid ontstaan tussen de buitensportverenigingen. Het is de wens van de clubs, de Groninger Sportkoepel en de gemeente, om de ongelijkheid tussen vergoedingen en de onduidelijk van eigendomssituaties recht te trekken en een Gelijk Speelveld creëren. Het Gelijk Speelveld bestaat uit twee onderdelen: namelijk vergoedingen en eigendom. De gevolgen van het Gelijk Speelveld zijn voor verenigingen verschillend. Sommige verenigingen gaan door de afschaffing van bestaande regelingen en de invoering van de twee nieuwe er financieel op vooruit, andere verenigingen gaan er (fors) op achteruit. Bestaande regelingen zijn per 1-1-2018 afgeschaft.

Harense clubs dienen amendement in

De drie voetbalclubs in de voormalige gemeente Haren, vv Glimmen, vv Haren en VV Gorecht, hebben de handen ineen geslagen tegenover de plannen van de gemeente Groningen om de sporttarieven te harmoniseren. De clubs kijken tegen een forse huurverhoging aan tot wel 300%. Dit is op basis van kengetallen want de werkelijk huur kan nog niet berekend worden door de gemeente. De gemeente heeft in eerdere gesprekken met de clubs aangegeven dat het beleid voor Gelijk Speelveld niet op tijd klaar is om te worden ingevoerd bij de clubs uit de voormalige gemeente Haren. Ondanks dat de gemeente dit belangrijk vindt, geven ze in het raadsvoorstel aan niet alles tegelijkertijd te kunnen. Klaas Hommes: “Nu wel de huren drastisch verhogen en toch niet weten waar je aan toe bent, is echter onacceptabel voor de clubs.”

Nu de raad 30 maart over dit onderwerp gaat praten, leek het de verenigingen een goed idee om de raad een handje te helpen. Een amendement is een voorstel om beleid te wijzigen en daarvoor geven de clubs alvast wat suggesties. Tekst gaat verder onder de foto.

Klaas Hommes (rechts) is voorzitter van vv Glimmen. Links bestuurslid Bjorn Tielen

De goeie ouwe tijd
De clubs waren tevreden over de kwaliteit van het complex en de velden geboden door de voormalig gemeente Haren. De gemeente Groningen maakt alles volgens de sporters duurder maar onduidelijk is of het daarmee per definitie beter wordt. Hommes: “Sinds de herindeling hebben de clubs te maken met forse lastenstijgingen door onder andere OZB verhogingen en extra kosten voor afval. De huren nu ook nog verhogen zonder dat duidelijk is wat het Gelijk Speelveld voor hen financieel gaat betekenen zou desastreus zijn. De clubs hebben immers ook al bijna een jaar te maken met enorme teruglopende inkomsten wegens corona.”

Uitstel
De voorzitters van de clubs denken dat het aannemen van dit amendement de clubs én de gemeente zal helpen. Klaas Hommes van vv Glimmen: “Met dit amendement maken we het eerlijker voor de clubs, we willen dat de gemeente de verhoging pas vaststelt bij de bespreking van de komende begroting en pas als duidelijk is wat het Gelijk Speelveld voor ons gaat betekenen. We zien het liefst dat beide regelingen dan pas ingaan per 1 augustus 2022. Wij vragen hiermee niet meer geld ten opzichte van het voorstel van het college, wij vragen alleen een deugdelijk proces waarin niet alleen gekeken wordt naar de harmonisatie van de sporttarieven maar ook naar Gelijk Speelveld. Het is toch niet zo gek om eerst te praten over wat je krijgt voordat je gaat praten over wat je hiervoor betaalt?”

Update 19 maart 14.45 uur: 

Reactie van Gemeente Groningen

Haren en Ten Boer worden ontzien, geen directe verhogingen

Manon Hoiting reageert namens wethouder Inge Jongman op de grieven van de verenigingen en geeft een toelichting op de situatie: “Ook de sporttarieven dienen te worden geharmoniseerd na de herindeling van januari 2019. Wetende dat er verschillen zijn tussen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke keuzerichtingen om te harmoniseren. Daarbij is op meerdere momenten gesproken met de sportverenigingen, de gemeenteraad, de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport.

We hebben op basis van deze onderzoeken en gesprekken een raadsvoorstel uitgewerkt waarbij extra rekening is gehouden met sportverenigingen in Haren en ten Boer. Wij kiezen ervoor om deze verenigingen met een ingroeiregeling van zes jaar ruim de tijd te geven om zich aan de nieuwe tarieven aan te passen, daarbij ook rekening houdend met de impact van corona. Voor het aankomende seizoen 2021/2022 blijven de tarieven daarom ongewijzigd voor Haren en Ten Boer; er is daarmee dus specifieke aandacht voor deze voormalige gemeenten.
Tevens vormt vervanging en investering onderdeel van de nieuwe tarieven, zodat velden ook vervangen kunnen worden als deze afgeschreven zijn. Volgende week is er een meningsvormende sessie over dit onderwerp in de raad en de definitieve besluitvorming is op 31 maart tijdens de gemeenteraad.”

3 reacties

Niels zegt:

Je zou dezelfde politici eens moeten horen als een huisjesmelker in de stad een huurverhoging van 300% doorvoert met een “ingroeiregeling” van 6 jaar. Maar goed, wat wil je met een sportwethouder die blijkbaar meer met op de bank hangen heeft dan met beweging (“liefhebber van muziek, films en series en het lezen van een goed boek”).

20 maart 2021 om 15:28
Arend zegt:

Kunstgras in glimmen is al jaren tie aan vervanging! Waarom trouwens niet Glimmen naar het sportpark in Haren (de koepel) laten verhuizen?

22 maart 2021 om 07:55
Rolf zegt:

@arend, daar is totaal geen ruimte meer voor nog een Derde voetbalvereniging.

26 maart 2021 om 14:25

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.