De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

maandag 02 december 2019

Nieuws:

VOLE daagt luchthaven GAE voor het gerecht wegens overtredingen

Door: Redactie

Dinsdag 3 december wordt luchthaven Groningen Airport Eelde voor de rechter gedaagd door Vole. Er zou in mei en juli 2018 gevlogen zijn buiten de daarvoor vastgestelde tijden (6.30-23.00 uur).

GAE overtrad volgens VOLE ‘willens en wetens’ driemaal de wettelijk vastgestelde sluitingstijden. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) diende daarover klachten in bij het Ministerie I&W, Inspectie Leefomgeving en Transport. De klachten werden na herhaald aandringen onjuist door de Inspectie beantwoord. Pas na een formeel bezwaarschrift stelde de Inspectie VOLE in het gelijk ten aanzien van één van de drie overtredingen. VOLE heeft beroep ingesteld bij de rechtbank omdat zij vindt dat ook de andere overtredingen overtuigend zijn bewezen.

Woordvoerder Jan Wittenberg stelt in een persverklaring: “Een ongestoorde nachtrust is erg belangrijk voor omwonenden. Daarom vindt VOLE dat overtredingen van de sluitingstijden niet ongestraft kunnen blijven. De luchthaven is gesloten van 23.00 uur tot 6.30 uur. In uitzonderlijke gevallen kan de luchthaven toestemming geven voor landingen of starts na 23.00 en voor 24.00 uur. Daarvoor zijn regels opgenomen in de zogenaamde extensieregeling. Aan de voorwaarden van deze regeling is niet voldaan.”

Uit het verloop van de procedure maakt VOLE op dat de Inspectie vooral opkomt voor het luchtvaartbelang. Het Ministerie heeft ter voorbereiding van de behandeling van het beroep door de rechtbank een verweerschrift ingediend. Hierin stelt de Inspectie VOLE ook in het gelijk ten aanzien van de tweede overtreding.

De behandeling door de rechtbank zal zich waarschijnlijk richten op de twee overgebleven punten:

1. De vraag of taxiënde vliegtuigen vallen onder het geluidregels van de Wet Luchtvaart. De Raad van State heeft dat in een andere zaak bevestigd. Taxiën is volgens VOLE dus buiten de openingstijden niet toegestaan en GAE heeft hiervoor onterecht toestemming gegeven.

2. VOLE vindt verder dat een waarschuwing aan GAE onvoldoende is om herhaling te voorkomen en dat er sancties moeten worden opgelegd.

VOLE vraagt aan de rechtbank de beslissing op bezwaar te vernietigen en verlangt van de Inspectie dat zij sancties aan GAE oplegt om herhaling te voorkomen. VOLE verzet zich tegen het bestaan van de luchthaven in haar huidige vorm en probeert te bewijzen dat de luchthaven geen bestaansrecht heeft en bovendien regels overtreedt.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.