De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 Mei, 2019

dinsdag 03 juli 2018

Nieuws:

In aangezicht van fusie: oogsttijd en pakjesavond in Harense raadszaal

Door: Redactie

Tussen 8 en 10 juli wordt het definitieve besluit over fusie (ja of nee) verwacht in de Eerste Kamer, maar maandagavond werden alvast de eerste oogsten binnengehaald. Het was pakjesavond. Tijdens de raadsvergadering werden vier belangengroepen door de raad op hun wenken bediend: de stichting in Noordlaren die het oude schoolgebouw De Rieshoek met gemeentelijke hulp wil kopen, de winkeliers van Haren, Torion en de Culturele Raad. Allen verlieten in juichstemming de raadszaal.

De Rieshoek kan nu worden aangekocht door burgers
Het oude schoolgebouw is sinds 2014 niet meer als school in gebruik en de gemeente was voornemens het tegen een commerciële prijs (300.000) te koop te zetten. Inwoners van Noordlaren, verenigd in een stichting, willen de school gaan gebruiken als dorpshart, waar cultuur, jeugd en nog veel meer maatschappelijke belangen worden gediend. De stichting heeft weinig geld en veel energie (en creativiteit). Maar men bleek in staat een flink deel van de prijs te kunnen opbrengen. De afgelopen jaren probeerde men de gemeente zover te krijgen het gebouw voor een aanzienlijk lagere prijs te verkopen. Men noemt dat: tegen de boekwaarde. Daartoe blijkt de gemeente bereid en daarmee subsidieert men de stichting feitelijk met ruim een ton. Maandagavond kwamen de Noordlaarders om te pleiten voor nóg meer. Zij hebben vastgesteld dat er voor nog minstens 40.000 euro achterstallig onderhoud is aan dak en riolering. Bovendien zouden ze het op prijs stellen als ze minder overdrachtsbelasting zouden moeten ophoesten (6000,-). De raad was in opperbeste stemming en steunde de Noordlaarders. Men vond het logisch dat een gebouw in goede staat wordt verkocht en dat het riool goed werkt. Kwestie van zakelijk fatsoen. Wethouder Mathilde Stiekema stribbelde voor de vorm nog wat tegen. Kort gezegd vond ze dat de Noordlaarders het onderste uit de kan wilden: Een gebouw tegen boekwaarde, minder overdrachtsbelasting en ook nog alles in perfecte staat. Ze vroeg zich af of de stichting niet zelf ook nog wat kosten kon dragen. Cryptisch besloot ze haar betoog dat het deal echter vast niet zou afketsen op een paar duizend euro. Berber Keidel (foto boven aan de microfoon) van de stichting refereerde aan het gedoe met de gemeente, die ooit zou hebben gezegd dat het onmogelijk is om alle gebouwen op deze manier af te stoten aan burgers. Maar zij zei: “Wees juist blij met zoveel burgerinitiatief”. Instemmend gemompel in de raad. Toen het amendement (wijzigingsvoorstel op een plan) van CDA, D66, PvdA, CU en VVD in stemming werd gebracht werd dit unaniem aangenomen. De Noordlaarders applaudisseerden blij en verlieten letterlijk juichend de zaal. Het bleef nog enige tijd rumoerig in de foyer van het gemeentehuis, zodat de vergadering binnen even stil viel. Waarop de burgemeester snedig opmerkte: ‘Tja, dat heeft u zelf veroorzaakt hoor…” De sfeer bleef de rest van de avond ontspannen.

De winkeliers verwachten weer meer klanten door gratis parkeren
Na een jarenlange strijd voor gratis parkeren werd door alle partijen (behalve GL) een motie ingediend om per 1 november 1,5 uur gratis parkeren in te voeren in het hele centrumgebied. Hans Sietsma (GL) noemde het ‘losse flodder beleid’ en een ‘blanco cheque’. Ietje Jacobs (VVD) pareerde: “Nee, dit is het sluitstuk van consistent beleid, we waren al jaren voor gratis parkeren, maar we moesten wachten op de centrumvisie.” Later in de wandelgangen zei Jacob Boonstra (CDA): “We wilden dit allemaal al lang, en het was nu of nooit.” Hij doelde op de mogelijke fusie met Groningen. Hij verwacht niet dat de gemeente Groningen en de provincie dit plan zullen tegenhouden, omdat in Helpman ook 1,5 uur gratis parkeren wordt ingevoerd. De motie werd met 15 stemmen voor en 2 (GL) tegen aangenomen. Daarop verlieten de winkeliers opgetogen (maar minder rumoerig) de zaal. Gert Bruns (Astoria en Intermezzo) was één van hen. Hij heeft de laatste weken intensief contact gehad met de politiek en een vurig pleidooi gehouden voor afschaffing van betaald parkeren. Toen de ondernemers weg waren was de publieke tribune bijna leeg.

Torion hoeft niet meer te beknibbelen op budget
Op Torion (maatschappelijke dienstverleners in Haren) zou 45.000 worden bezuinigd. Maar in een motie van CU en GL werd erop gewezen dat de budgetten in het Sociaal Domein van de gemeente (9 miljoen) nergens worden overschreden en dat daarmee de grond voor een bezuiniging niet meer aanwezig was. Het College maakte geen bezwaar en liet de keuze aan de raad, die vervolgen instemde. Tegenstemmers waren GVH en vier leden van D66. Daarmee is de bezuiniging in 2018 van Torion van de baan. Er waren geen mensen van Torion in de zaal aanwezig, maar zou dat het geval zijn geweest, dan zouden ook die opgetogen zijn weggegaan.

Culturele Raad komt weer wat ruimer in zijn jas
Tegen 23.00 uur zat Marco In ’t Veldt, voorzitter van de Culturele Raad, nog eenzaam en geduldig te wachten op zijn ‘finest hour’ in de eindeloze vergadering. Maar ook hij kreeg waar voor zijn geld. De motie van alle partijen behalve GVH wilde dat de Culturele Raad bovenop de bestaande 13.500 euro subsidie per jaar, er nog eens structureel 5.000 euro per jaar bij krijgt. De raad roemde de Culturele Raad om haar productiviteit en benoemde de aanjaagfunctie in cultureel Haren. Er werden weinig woorden meer aan vuil gemaakt. De motie werd aangenomen. In ’t Veldt was tevreden, want ook hij had achter de schermen flink wat lobbywerk verzet.

Groenonderhoud
Minder opvallend, maar wél van belang was een motie van D66. In die motie kreeg het College de opdracht om eens uit te zoeken waarom het groenonderhoud in Haren zoveel klachten oplevert. Voldoet Haren wel aan de norm? Wat is de oorzaak van het achterstallige onderhoud: een gebrek aan mensen, geld? Of is het beleid? Dit najaar moet het College de raad hierover informeren.

Actie ‘geld terug’
Zeer opvallend, maar van aanzienlijk minder belang was de proefballon van GVH, die in een motie had voorgesteld om het positieve saldo van de gemeente in 2017 (2,4 miljoen) integraal te verdelen onder de 20.000 inwoners van de gemeente Haren. Het zou neerkomen op 120,- per inwoner. Was het een serieus plan of was het een publiciteitsstunt? Feit is dat de raad al hoofdschuddend liet weten er niets in te zien. Er werden kritische vragen gesteld: als dit doorgaat, mag Groningen dan straks tegenvallers ook verhalen op Harenaars? En vilein was CU: Hoe kan het dat GVH nu al vooruitloopt op de fusie? Heeft men de hoop soms opgegeven? Hier reageerde Mariska Sloot (GVH) fel en getergd op: ‘Waar staat dat wij het opgeven. Wijs me aan waar het staat?’ Dit was een politieke stuiptrekking, want geschrokken van de negatieve reacties trok Meinard Wolters (GVH) de motie al in voordat deze in stemming zou worden gebracht. Hij nuanceerde het plan en zei dat GVH niet had gezegd dat ze het geld zomaar zouden storten op de rekening van inwoners. In de motie staat evenwel: “Geef het terug! 120,00 euro per inwoner, netto! (2,4 miljoen : 20.000 inwoners). Het is het geld van Haren en haar inwoners, weggeven aan de stad zou diefstal zijn!”

Burgemeester Pieter van Veen knikte Wolters na het intrekken van de motie vaderlijk toe: ‘Dat is een goede zaak’. De burgemeester had het plan eerder namelijk nog een fopspeen genoemd.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.