De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 19 Maart, 2019

maandag 12 maart 2018

Nieuws:

‘Bomenkwestie’ Glimmen berust op misverstand

Door: Redactie

Het groene geweten van de Gemeente Haren, Wilbert Antonissen, vindt het jammer dat er onrust is ontstaan over het kappen van bomen aan het Waardeel (oude locatie Deen) in Glimmen. Groen Links stelde onlangs via een persbericht kritische vragen en beschuldigt de gemeente van ‘het kappen in strijd met haar eigen groenbeleid’. Zie onder..

Volgens Wilbert Antonissen heeft hij op verzoek van een perceeleigenaar advies gegeven over de aanwezigheid van groen in diens tuin. Volgens het bestemmingsplan moeten er bomen en groen gehandhaafd blijven en dat staat volgens Antonissen ook helemaal niet ter discussie. Echter, van de dertien bomen waren er elf te slecht om te blijven staan. Deze bomen zijn nog dun en vallen niet onder de vergunningplicht voor het kappen van bomen. Het is vervolgens aan de particuliere eigenaar om te beslissen of hij in strijd wil handelen met het bestemmingsplan en niet aan de gemeente. Volgens Wilbert Antonissen is de betreffende bewoner overigens zeer correct en niet van plan het bestemmingsplan te negeren. Integendeel.

“Jammer dat Groen Links me niet even heeft gebeld om te vragen hoe de vork in de steel zat”, zegt Antonissen.

Dit zei Groen Links (Hans Sietsma) over de kwestie: “De gemeente Haren werkt actief mee aan het kappen van bomen in een groenstrook waar kappen en rooien van bomen niet is toegestaan. In 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Waardeel in Glimmen (lokaal bekend als ‘Garage Deen’) vastgesteld. Daarbij is op verzoek van omwonenden een strook groen tussen bestaande woningen en de nieuwbouw een extra beschermde status gegeven. Je mag er niets kappen of rooien. Alleen ‘onderhoud’ is toegestaan.” Volgens Sietsma wordt er nu tóch gekapt: “Nu blijkt de gemeente actief mee te werken aan het aanwijzen van bomen die in het kader van ‘onderhoud’ toch verwijderd mogen worden. Dat gaat niet meer om een enkele zieke boom, maar om een fors aantal. Wat GroenLinks betreft heeft dit niets meer met onderhoud te maken. Maar alles met het pleasen van kopers van
ongetwijfeld dure woningen.”

1 reactie

Harenaar zegt:

Ben wel benieuwd of met “dun” de oude omtrek van 60cm of de nieuwe van 100cm wordt bedoeld.

De opmerking “Het is vervolgens aan de particuliere eigenaar om te beslissen of hij in strijd wil handelen met het bestemmingsplan en niet aan de gemeente.” is een bijzondere. Heeft een gemeente geen handhavingsplicht voor wat betreft het bestemmingsplan?

redactie zegt: De vraag is logisch. Het zou natuurlijk de bedoeling zijn dat de gemeente vervolgens gaat handhaven. Echter, dat kan pas als men daadwerkelijk een regel overtreedt, denken we.

12 maart 2018 om 10:45

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.