De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 30 Mei, 2023

maandag 20 juni 2022

Nieuws:

Al tien jaar schooltuinen Haren en groene vingertjes

Door: Redactie

Deze zomer is het tien jaar geleden dat het particuliere initiatief voor de schooltuinen bij zorgboerderij De Mikkelhorst startte.

Het leek de bedenkers een mooie manier om schoolkinderen te laten kennismaken met de teelt van groente. Het bleek een schot in de roos. De Stichting Kind & Groen is financieel gezond dankzij bijdragen van de deelnemende scholen (OBS de Wissel en OBS Brinkschool). De gemeente faciliteert ‘in natura’ met hand- en spandiensten. Door de inzet van een harde kern vrijwilligers zijn braakliggende gronden in cultuur gebracht, vaak door (letterlijk) spitwerk en geduld. Oud-onderwijzer Henk Diephuis, één van de vrijwilligers, wordt geroemd om zijn spitkracht en wekelijkse aanwezigheid. De ronde vorm van de tuinen maakt het mogelijk dat ieder kind zijn eigen ‘taartpunt’ onderhoudt zonder anderen in de weg te lopen. Inmiddels is er een werkschuur gebouwd om te schuilen en om het gereedschap ordelijk op te bergen.

Kikker
Vrijwilligers houden toezicht, geven adviezen en korte lesjes aan de kinderen. Ook leerkrachten en ouders begeleiden de kinderen, die allemaal erg enthousiast en gedisciplineerd aan de slag zijn. Een meisje komt met een potje aanlopen om een kikker te laten zien. Het dier beweegt niet meer. Vrijwilliger Ali Labberté zegt: “Leg hem maar bij de sloot, die is voor de reiger”. Tja, de Circle of Life ontdek je hier ook.

Oproep
De stichting zoekt nieuwe vrijwilligers en roept pensionado’s en jonge mensen met een groen hart op om te overwegen zich aan te sluiten. Vrijwilliger Dineke Hoekstra: “Het is zo belangrijk, zeker in deze veranderende tijden, dat kinderen leren om zelf groente en fruit en eetbare bloemen te kweken. Het is ontzettend dankbaar en gezond werk.” Belangstelling? Mail aan: d.hoekstra@kpnplanet.nl

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

De ongemaaide wegbermen langs de Rijkstraatweg...

Ga naar het Poll archief