De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 9 Juli, 2020

donderdag 10 oktober 2019

Nieuws:

Bewoners Maarwold in verzet tegen verwijderen speelplek (met update)

Door: Redactie

De afdeling Stadsbeheer van de Gemeente Groningen heeft zich de verontwaardiging op de hals gehaald van buurtbewoners van de Leo Polakweg en de Bollandweg in Haren. In een brief van 3 oktober, die de bewoners van de gemeente ontvingen, wordt aangekondigd dat een openbare speelplek in hun wijk binnenkort wordt verwijderd. “Wij maken hier ernstig bezwaar tegen”, zeggen de buurtbewoners in een brief op poten aan de gemeente. Ze vinden de gang van zaken niet in de haak. Wat is er aan de hand?


Irritatie
De wijk werd begin jaren 70 gebouwd en in die periode is op het grasveld van de Leo Polakweg een gemeentelijke speelplaats aangelegd. Anno 2019 functioneert deze plek volgens de omwonenden nog steeds, ondanks vergrijzing. “Veel kinderen uit onze straat en de aanliggende straten spelen in deze speeltuin”, aldus de bezwaarden. Maar er zijn meer redenen waardoor zij zo geïrriteerd zijn. Men claimt in de brief dat reeds in 2004 een afspraak met de Gemeente Haren is gemaakt, waarin de bewoners de zandbak ‘adopteerden’. Dit houdt niet in, dat men juridisch eigenaar werd, maar wel onderhoudsplicht op zich nam. “Dat liep prima”, zegt buurtbewoner Mariska Sloot, tevens raadslid van de Stadspartij in Groningen. “Met buurtbewoners schepten we de bak jaarlijks leeg en dan kwam de gemeente om nieuw zand te storten en het oude op te halen.” De bewoners vinden dat deze samenwerking nu abrupt eenzijdig wordt opgezegd. Het speelhuisje, dat nu nog steeds in gebruik is, werd destijds door de buurtbewoners bekostigd en in overleg met de Gemeente Haren geplaatst.

Een tweede reden van irritatie is de communicatie over het plan om de speelplek te verwijderen. In juli ontvingen de buurtbewoners een brief van de gemeente, waarin de suggestie werd gewekt dat de speelplek zou worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Over opheffing werd niet gesproken. Een paar maanden later schrijft de gemeente dat er overleg is geweest met andere buurtbewoners en dat de speelplek beter kan worden gesitueerd nabij de Hemsterhuislaan. De bezwaarde bewoners hebben het gevoel dat hen de speelplek is ontfutseld. Per saldo laat de gemeente weten de speelplek van de Leo Polakweg te verwijderen. Om de pijn wat te verzachten kondigt de gemeente aan deze plek in te richten als ‘straattuin’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De verbolgen buurtbewoners vinden dat geen goed alternatief voor de speelplek.

Update 10 oktober 2019: Reactie van de Gemeente Groningen
Een woordvoerder van de Gemeente Groningen kent het dossier en zegt hierover: “Het speeltuintje is verouderd en is nodig aan renovatie toe. Gemeente Groningen kijkt tegelijkertijd naar het feit of dit wat bereikbaarheid en veiligheid een geschikte plek is. En ook waar er in de buurt (nieuwe) speelplekken komen. Beleid is ook om te voorkomen dat er willekeurig overal speelpleintjes komen.” Zij benadrukt dat er nog geen besluit is genomen, het gaat om een voornemen. Ze zegt: “Wat de Léo Polakweg betreft is er het voornemen om het speeltuintje iets te verplaatsen. Hierover worden zowel bewoners van de huidige omgeving als de nieuwe omgeving meegenomen. Er vindt een uitgebreid communicatietraject plaats. Zowel met bijeenkomsten met betrokken omwonenden, brieven en diverse terugkoppelingen, ook voor die mensen die niet aanwezig kunnen zijn.” Uit deze toelichting valt op te maken, dat de bewoners aan de Leo Polakweg iets te snel reageren en dat zij mogen rekenen op voldoende contactmomenten. De woordvoerder zegt daarover: “Er is nog niets besloten. En iedereen mag er nog iets van vinden en ideeën aandragen. Vraagstelling aan betrokkenen is eigenlijk: weten we een betere plek (veiligheid/bereikbaarheid) als we deze opheffen?”

2 reacties

Bezorgde inwoner zegt:

Ik ben bang dat Haren steeds verder achteruit gaat met de ‘regeltjes’ van de stad..
Haren heeft niks meer in te brengen en zal helemaal volgebouwd worden..
Bedankt kiezers..!

12 oktober 2019 om 08:58
E. Venema zegt:

Misschien verstandig geweest om eerst met de buurt in gesprek te gaan. Een speeltuin in de straat maakt ook ‘levendig’ zo’n straat. Denk dat de mensen dat juist leuk vinden zeker als de straat vergrijst. Grootste nadeel zijn al die hondendrollen grasveldjes en de eigenaren ruimen dat niet op? Misschien ook leuk om de wijk wat meer aan te kleden met bloemperken? Het is verder wel groen maar erg saai in het openbaar groen.

12 oktober 2019 om 23:02

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.