De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 30 Mei, 2023

donderdag 16 juni 2022

Nieuws:

Harenaar wordt wethouder in Drenthe; Drijfveren van een betrokken burger

Door: Redactie

Tien jaar geleden liep deze Harenaar 24 uur achterelkaar. Waarom? Aan alles merk je dat Jacob Boonstra een betrokken inwoner van Haren is. Of moet je zeggen: een betrokken wereldburger? Hij wordt namens het CDA wethouder in de Drentse gemeente Westerveld.

Het valt op dat hij altijd de handen uit de mouwen steekt voor maatschappelijke doelen. Dat doet hij voor de kerk, gemeente en provincie en hij doet het ook voor ontwikkelingslanden. Onlangs werd hij in de Drentse gemeente Westerveld geroepen voor het ambt van wethouder (CDA). Hij heeft er zin in, al moet hij dus zijn pas aangekochte woning in Haren spoedig weer verkopen. Wat drijft hem? “Als je iets wilt veranderen in de wereld, laat het dan zien”, zegt hij als samenvatting van zijn levensmotto. Maar hoe doe je dat?

Afrika
Hij maakt met World Servants al zeven jaar reizen naar ontwikkelingslanden om er (heel letterlijk) te helpen met de bouw van scholen. Precies tien jaar geleden kwam hij voor het eerst in de krant met een verhaal over een gesponsorde wandeltocht (24 uur non-stop) om geld in te zamelen voor zo’n reis van World Servants. Later zouden stamppotbuffetten volgen met hetzelfde doel. “Het brengt me heel veel”, zegt Boonstra. “Ik ben bijvoorbeeld al vaker in Malawi geweest dan op Schiermonnikoog, bedacht ik me laatst. Ik heb al veel van de wereld mogen zien.” Zijn bijdrage aan ontwikkelingshulp is een manier om de wereld iets beter te maken en daar helpt hij dus graag aan mee.

Politiek
De politiek is voor Jacob Boonstra ook een manier om mee te doen aan de samenleving. Hij zat jaren in de gemeenteraad van Haren en is nu lid van Provinciale Staten van de provincie Groningen. Daar gaat veel tijd in zitten en het levert slechts een bescheiden honorarium op. Dat maakt hem niets uit. “Ik stoor me er altijd aan als mensen alleen maar kritiek uiten op de politiek, zonder zelf een bijdrage te leveren aan de samenleving”, zegt hij. “In de politiek kun je helpen met het besturen van je gemeente of provincie.”

Boonstra’s motieven zijn duidelijk, maar hoe kun je het beste woorden omzetten in daden? Hij zegt hierover dat het hebben van één of meer netwerken handig is. “Als je deel uitmaakt van een netwerk gaan veel dingen vanzelf. Als je een initiatief neemt, sluiten meestal mensen aan.” De vraag is: hoe word je een onderdeel van een netwerk? Boonstra: “Als je bij een kerk hoort, dan ben je al snel onderdeel van een groot netwerk in je directe omgeving. En dat geldt ook als je je aansluit bij een politieke partij, zoals ik bij het CDA. Wat het ontwikkelingswerk betreft was er het netwerk van World Servants Haren.”

Stap naar voren
Uiteindelijk heeft al die maatschappelijke betrokkenheid Jacob Boonstra ook veel teruggegeven. Hij zegt: “Als 24-jarige ben ik bij World Servants Haren begonnen en ik heb veel geleerd van het organiseren van onze reizen. Wat mij enorm motiveerde is de waardering die we in Afrika kregen voor dat werk. Het dorp groeide, ze werden door de samenwerking geïnspireerd. We zagen hoe het dorp vooruit ging en het maakte me heel gelukkig dat ik daar een onderdeel van mocht zijn.” Voor Jacob Boonstra is World Servants een veelzeggend voorbeeld van wat er kan gebeuren als je niet alleen kritiek hebt op de wereld, maar zelf een stap naar voren zet en zegt; ‘ik doe mee’.

foto boven: Jacob Boonstra in Malawi

foto onder: Aankomend wethouder

 

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

De ongemaaide wegbermen langs de Rijkstraatweg...

Ga naar het Poll archief