De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

woensdag 06 september 2017

Nieuws:

Harm-Jan Verweij overleden – lees meer…

Door: Redactie

Eén van de meest nauwgezette en trouwe ‘reageerders’ op deze website, Harm-Jan Verweij, is naar ons nu pas bekend wordt, op 6 augustus jl. in het UMCG overleden aan de gevolgen van keelkanker. Verweij was 57 jaar oud. Hij boeide de afgelopen jaren onze lezers met (weliswaar) lange en doorwrochte opinies en analyses over Harense onderwerpen. Met name de debatten en strijd rond de herindeling zaten hem hoog en in die discussie probeerde hij meestal ordening en nuancering aan te brengen.

verweij-haren

Echter, het stoorde Harm-Jan Verweij dat veel andere reageerders anoniem en soms nogal agressief schreven op dit forum. Enerzijds vond hij dat daardoor de nuancering zoekraakte, anderzijds voelde hij zich door groffe taal ook kwetsbaar en soms beledigd. Daarom besloot hij in november 2016 het forum vaarwel te zeggen. Hij heeft de redactie hierover ingelicht en heeft zijn besluit toegelicht (zie onder).

In Haren was Harm-Jan een bekende verschijning, omdat hij zich inzette voor de stadsduiven die ook in Haren terechtkwamen, nadat die uit de stad werden verdreven door politieke beleid. Het kwam Harm-Jan ook op scheldpartijen te staan, omdat veel mensen meenden dat hij door duiven te voeren deze populatie in Haren in stand hield. Vele jaren was hij dagelijks actief om duiven en ook ganzen te voeren (nabij het Paterswoldsemeer).

LAATSTE BERICHT VAN HARM-JAN VERWEIJ OP ONZE WEBSITE (november 2016)

Door Harm Jan Verweij

Aan de lezers van Haren de Krant,

Ik heb jarenlang deelgenomen aan het forum van Haren de Krant maar heb nu besloten te stoppen met het leveren van bijdragen, ik heb de redactie al in een eerder stadium hiervan op de hoogte gesteld. De reden is mijn onvrede over het gebrek aan moderatie op dit forum waardoor “een ieder vrij is zijn eigen fatsoensnormen te hanteren bij het plaatsen van reacties,” zoals de redactie dat formuleert.

Dit zet de deur wijd open voor inzendingen die niet op een integer forum thuishoren en die inmiddels veel voormalige contribuanten van dit forum hebben vervreemd. Ik heb het met name over de vergaande verhuftering van de omgangsvormen, inzendingen die op geen enkele manier pogen een bijdrage te leveren aan welke inhoudelijke discussie dan ook maar slechts bedoeld zijn om mensen te beschadigen. En natuurlijk betreft de schrijvers ervan altijd min of meer anonymi.
In tegenstelling tot de redactie accepteer ik dergelijke zaken niet, het gaat in wezen om pogingen tot digitaal pestgedrag waar momenteel zowel scholen als de sociale media grote inspanningen leveren om dit fenomeen uit te bannen.

Binnen en buiten het forum van Haren de Krant is mij vaak te verstaan gegeven dat mijn bijdragen invloedrijk waren en veel werden gelezen, recentelijk ging het met name om publicaties over de herindelingskwestie. Ik heb inmiddels afspraken gemaakt om mijn visie op ontwikkelingen in deze kwestie via alternatieve kanalen onder de aandacht te kunnen blijven brengen van mijn belangrijkste geestverwanten in Haren maar van enige transparantie door publicatie op het forum zal niet langer sprake zijn.
Tenslotte, ik dank de vele Harenaars die inmiddels hun begrip en sympathie voor mijn besluit hebben uitgesproken.

Harm Jan Verweij

2 reacties

Wil Legemaat zegt:

Ach, dat is snel gegaan. De laatste keer dat ik Harm Jan sprak was hij nog vol goede moed.
De inhoudelijk sterke bijdragen van onze ‘duivenman’ heb ik altijd zeer gewaardeerd. Harm Jan wist als geen ander goed gestructureerde betogen te leveren. Wij hebben veel aan zijn heldere uiteenzettingen en veelzijdige kijk gehad, met name in de herindelingsdiscussie.
Zijn besluit om te stoppen op fora waar anoniem lukraak op zijn woorden geschoten werd, was goed te begrijpen. Harm Jan speelde zelf altijd de bal, nooit op de man. Gelukkig was er ook discussie via individuele mails mogelijk. Daar zal ik met respect en waardering aan terugdenken.
Wil Legemaat

6 september 2017 om 21:13
jopie zegt:

jammer om te horen, sterkte voor de nabestaanden.

7 september 2017 om 10:05

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.