De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

maandag 25 februari 2019

Nieuws:

Hoger beroep Henk en Marian L. inzake uitbuiting bejaarde Harense

Door: Redactie

De rechtbank in Groningen was helder: Henk en Marian L. hebben tussen 2009 en 2013 misbruik gemaakt van de dementieproblemen van een hoogbejaarde Harense dame aan de Botanicuslaan. Ze zouden haar verzorgen, maar plunderden volgens de rechtbank vooral haar banktegoeden. L. dacht er anders over. Volgens hem was er niets mis met de zorg die hij en zijn vrouw aan mevrouw hebben geleverd. Ze kregen waar ze recht op hadden: geld en goed. Ze gingen tegen hun veroordeling (celstraf en terugbetaling van 300.000) in beroep en dat dient vandaag in Leeuwarden.

Buren waarschuwden in 2014 de politie, omdat ze vonden dat de bejaarde dame onder erbarmelijke omstandigheden leefde en totaal geen goede zorg ontving van het Harense echtpaar. Henk L. teerde op de roem van zijn vader, die voor de bejaarde vrouw een vertrouwde verschijning was geweest en haar financiën verzorgde. Zoon Henk nam die rol spelenderwijs over met alle gevolgen van dien.

Hieronder een eerder artikel met reconstructie (juli 2016), dat wij publiceerden over deze zaak.


Argwaan leidde tot aangifte wegens uitbuiting Botanicuslaan. In 2010 sloeg de irritatie om in argwaan bij de buren van de bejaarde mevrouw Rosingh aan de Botanicuslaan. Zij zagen hoe het Harense echtpaar Henk en Marian L. mantelzorg verleende bij de dementerende buurvrouw. Maar die mantelzorg zag er ‘vreemd’ uit en was in de ogen van buren gebrekkig. Het ontaardde volgens hen zelfs in verwaarlozing. Klap op de vuurpijl was dat zij er achter kwamen dat op naam van de vermogende buurvrouw geldleningen waren aangevraagd. De maat was vol, in oktober 2013 deed de buurvrouw aangifte bij de politie. Zo kwam de zaak aan het rollen. Het slachtoffer overleed in 2015. In april 2016 werden Henk en Marian L. veroordeeld tot 22 maanden cel wegens het verduisteren van 290.000 euro van de oude dame. Ze gaan in hoger beroep.

RECONSTRUCTIE

In 10 stappen van irritatie naar argwaan
1.De ongetrouwde mevrouw Rosingh woonde al 85 jaar aan de Botanicuslaan. In de loop der jaren werd ze minder toegankelijk. Wilde geen pottenkijkers en wantrouwde bijna iedereen.
2.In 2009 begonnen gezondheidsproblemen, dementie. Ze leefde binnenshuis, vooral in haar keuken. Achterstallig onderhoud zorgde voor o.a. defecte radiatoren. Ze kreeg thuiszorg. Huisvriend Henk L. uit Haren werd gevolmachtigd om haar financiën te gaan beheren. Hij en zijn vrouw worden mantelzorgers.
3.In 2010 raakt Henk L. overspannen en heeft geldzorgen. Uit mededogen zou mevrouw Rosingh hebben gezegd dat zij hem financieel zou steunen. L. beschikt over de bankpas en doet legio privé uitgaven van die bankrekening.
4. De buurvrouw vond het vreemd dat de tuinman na tientallen jaren trouwe dienst de laan werd uitgestuurd door de mantelzorgers. In 2011 en 2012 begon de verwaarlozing. Ze liet soms het gasfornuis branden, omdat dit goedkoper zou zijn dan normale stookkosten. Gevaarlijk. De mantelzorgers weigeren hier iets aan te doen, zegt de buurvrouw. De CV-ketel was 36 jaar oud en al acht jaar niet onderhouden. Ging defect. Brandweer keurde de ketel af wegens gevaar. De mantelzorgers wisten dit, maar deden volgens de buurvrouw niets.
5. De thuiszorg krijgt niet meer voldoende geld om boodschappen te doen voor hun cliënt. De matras uit 1933 waar de dame op slaapt wordt pas na een jaar aandringen van de thuiszorg vervangen. Het beeld van verwaarlozing krijgt concrete vormen, vinden de buren.
6. In 2012 ontstaat lekkage door de verwarming. De oude dame plaatst dagelijks bakken om het water op te vangen, maar de oorzaak wordt niet aangepakt. De zoon van Henk L. plakt een lekke leiding met plakband. Boven blijven de tapijten nat liggen, er ontstaat schimmel.
7.In een gesprek krijgt de buurvrouw van de mantelzorgers te horen dat er een nieuwe notaris was aangesteld en dat notaris Kuin aan de kant was gezet. De buren vroegen zich af waarom en vinden het een vreemd verhaal. Zij denken dat een nieuwe notaris misschien gemakkelijker te misleiden was.
8.In augustus 2012 rijst het vermoeden dat het zilverwerk door de mantelzorgers thuis in bewaring is genomen. Buren zien meer spullen plotseling verdwijnen en worden achterdochtiger.
9. De buren komen er achter dat mevrouw Rosingh de Stichting Johan Dröge Fonds heeft opgenomen in haar testament. Dat vinden ze vreemd, omdat ze nooit over die stichting had gesproken. Wel blijkt dat de mantelzorgers Henk en Marian L. de enige bestuurders waren van die stichting.
10. In 2013 is op naam van de vermogende oude dame een hypotheek van 64.000 euro afgesloten bij de SNS-bank in Winschoten. Daarvan werd 49.000 euro overgemaakt naar de mantelzorgers. De buren vroegen zich af waarom die lening nodig is, want de oude dame had voldoende geld.
11. Het is nog 2013. De thuiszorg zegt dat mevrouw alleen in haar huis kan blijven wonen als er verbouwingen plaatsvinden en er 24-uurs thuiszorg geboden kan worden. Marian L. zegt dat er geen geld meer is en dat mede daarom het huis verkocht zal moeten worden. De buren geloven het niet.
12. Oktober 2013. Bij de buren is de maat vol. Er blijkt een verhuizing te zijn gepland naar een verpleeghuis waar de dame niets van weet, geld dat voor privédoelen wordt gebruikt, verwaarlozen (in hun ogen) van het huis en van de oude dame. Geldleningen met het huis als onderpand. Het woord verduistering valt als de buren met elkaar de situatie bespreken. Daarom wordt besloten aangifte bij de politie te doen. In de aangifte worden harde noten gekraakt: “Er is sprake van ongecontroleerde belangenverstrengeling en absoluut liefdeloos omgaan met mevrouw Rosingh. De familie L. is alleen maar uit op geldelijk gewin.”
De aangifte in oktober 2013 was een doorbraak. De politie nam de zaak hoog op en ging onderzoek doen. Daarin werd duidelijk dat de familie L. sinds 2009 vermoedelijk de volmacht had misbruikt voor onduidelijke doelen en eigen belangen. Mevrouw Rosingh zelf heeft de ontknoping niet gehaald, ze overleed in de zomer van 2015. Tegen de veroordeling tot 22 maanden cel gaat het echtpaar in beroep.

Wat is de grens?

De politie waardeert de alertheid van de buren. De buren sinds 2010 een dossier bijgehouden en hebben actie ondernomen. Ze hebben onder ogen gezien dat er iets niet klopte en dat is lastig. Want waar gaat mantelzorg over in strafbare feiten. Waar verandert de liefde in hebzucht? Met dit dilemma worstelen veel mensen, ook in de hulpverlening. Bij vermoedens van uitbuiting van kwetsbare mensen is een gesprek met een vertrouwenspersoon (zoals een huisarts of politie) een optie.

5 reacties

InwonervanHaren zegt:

Hopelijk doet de FIOD ook nog een controle op de boekhouding.

25 februari 2019 om 11:18
Annemarie zegt:

Wat een walgelijk volk, deze oplichters. In het gachot en er nooit meer uit s.v.p.

27 februari 2019 om 13:18
Henk zegt:

Triest, wat is tegenwoordig eigenlijk de verkeerde kant van het spoor………

28 februari 2019 om 21:29
InwonervanHaren zegt:

@Henk,
Er is geen verkeerde kant van het spoor!

Vroeger is er wel gesproken over gegoede kant, dat zegt iets over vermogen\afkomst. Helaas is dat in de spreektaal verworden tot ‘goede kant’. Of je wel of niet goed bent zit tussen de oren en niet in je postcode.

1 maart 2019 om 11:46
Harenaar zegt:

@InwonervanHaren

Iedereen (nou ja, bijna iedereen) weet wat bedoeld wordt met “de verkeerde kant van het spoor” en dus bestaat het.

4 maart 2019 om 08:53

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.