De krant die je leest van A tot Z
Zondag 21 Juli, 2019

donderdag 06 december 2018

Nieuws:

Is de Emmalaan wel officieel 30 km/zone?

Door: Redactie

De vernieuwde Emmalaan wordt door de Gemeente Haren aangeduid als een 30 km/zone. De reacties op berichtgeving hierover laten zien dat de Emmalaan de gemoederen bezighoudt. Het is de vraag of de weg nu inderdaad voldoet aan de criteria van een 30 km/zone. Ja, zegt de gemeente.

Veilig Verkeer Nederland omschrijft deze zones als volgt: “Een 30 km-zone bestaat uit erftoegangswegen. Een erftoegangsweg is een weg om te verblijven. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Toch zie je soms uitzonderingen op deze richtlijnen.
Er wordt vaak beweerd dat het zebrapad ook niet thuis hoort in een 30 km-zone. Dat is onjuist. Zeker bij belangrijke oversteeklocaties, is een zebrapad soms juist gewenst. Vooral als een 30 km-zone sober (met minimale snelheidsremmende maatregelen)is ingericht.”

De Emmalaan kan moeilijk als een erftoegangsweg worden gezien. Toch is er niets bijzonders aan de hand, zegt verkeerskundige Arne Dijk van de Gemeente Haren. “Ja, het is juridisch een 30 weg. Strikt genomen wordt dat bepaald door de 30 km borden (bordcode A0130zb en A0130ze). Op basis van dat bord kan er ook bekeurd worden. Het CROW* (en dus niet VVN) heeft richtlijnen opgesteld voor de inrichting van 30 km-wegen: o.a. gelijkwaardige kruispunten (rechts gaat voor), gemengd verkeer (fiets en auto over dezelfde rijbaan) en een geschikte rijbaanbreedte. Doorgaans proberen wegbeheerders bij de inrichting van wegen zoveel mogelijk aan deze richtlijnen te voldoen, echter blijven het wel richtlijnen en is het geen wettelijke verplichting. Overigens is op de Emmalaan gewoon sprake van gelijkwaardige kruispunten, gemengd verkeer en een passende rijbaanbreedte en voldoet dus aan deze punten.”

*Wat is CROW? CROW is een stichting zonder winstoogmerk die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. Op haar website vermeldt men: “CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. Dit gebeurt op not-for-profit basis, dus zonder winstoogmerk. De stichting is erop gericht om voldoende inkomsten te genereren om de kosten die wij maken te dekken. Lees hier hoe wij gefinancierd zijn. In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid.”

 

6 reacties

Josien zegt:

Zebrapaden zijn altijd gewenst. Dat is voor blinden en slechtzienden de enige plek waar zij over kunnen steken. Afgelopen 15 oktober werd daar nog actie voor gevoerd in Groningen: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200097/Blinden-en-slechtzienden-in-actie-vanwege-verdwijnen-zebrapad

En dan de kinderen, ouderen, mensen die slecht ter been zijn … Maar natuurlijk geldt voor elke voetganger die over wil steken dat een zebrapad wel heel erg handig is.

6 december 2018 om 17:09
Boer zegt:

Dus een 30 km weg dient gelijkwaardige kruisingen te hebben…..Ga maar eens kijken bij de Jachtlaan. Allemaal voorrangskruisingen.

Redactie zegt: Dit klopt, wij deden daar voor een eerder artikel al navraag naar. Hiervoor bleek de gemeente een soort van vrijstelling te hebben.

6 december 2018 om 20:06
Piet zegt:

Emmalaan mag in z’n handen wrijven. Was het ook maar zo aan de racebaan Vondellaan aangepakt. Die drempels moeten net zo hoog als de Emmalaan.

6 december 2018 om 20:30
Harinees zegt:

30 km zones zijn in Haren een wassen neus. Kijk maar eens op de waterhuizerweg/ tussenziel/kerklaan. kromme elleboog/oosterweg/ (oude) middelhorst/stationsstraat. 95% van de auto’s rijdt hier gewoon 50 en houdt zich totaal niet aan de 30 km zone. En controlles ho maar

7 december 2018 om 13:04
Steven zegt:

En niet te vergeten de Nieuwlandsweg, waar dagelijks vele auto’s met een rotgang doorheen rijden. Niet zelden afgeleid door telefoon. Je zal maar door zo een stuk verdriet worden aangereden.

11 december 2018 om 20:02
Sjoertje zegt:

30 km wegen werken alleen als er sporadisch gebruik van wordt gemaakt. Een heel dorp 30 km werkt naar mijn mening nooit.

13 december 2018 om 11:39

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.