De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

zondag 25 maart 2018

Nieuws:

Waarom is er zoveel kritiek op zwembad Scharlakenhof?

Door: Redactie

Zwembad Scharlakenhof ligt onder vier vergrootglazen. Voorzitter Piter Bakker van de exploitatiestichting Zwembad Scharlakenhof (SEZS) is altijd bereid om uitleg te geven over de gang van zaken en het beleid van zijn stichting. Maar hij is ook op zijn hoede, want er wordt wel zeer kritisch op SEZS gelet. Soms té kritisch, vindt hij.

Waarom kritisch?
Sinds de stichting in 2013 het zwembad overnam (en in 2015 opende) met een gemeentelijke lening van 700.000 en een jaarlijkse subsidie van plm. 138.000, ligt het zwembad onder minstens vier vergrootglazen. Vaak worden kritische opmerkingen gehoord. “Zeer betrokken mensen. Een zwembad maakt altijd emoties los, omdat het een algemene voorziening is”, zegt Piter Bakker. “En er gaat gemeenschapsgeld naartoe, dat is ook een goede reden voor al die belangstelling.”

Vier vergrootglazen
Welke ‘vergrootglazen’ definieert Bakker zoal?

1- De politiek. “Die wil geen gedoe”, zegt Bakker. “De politiek heeft ingestemd met de lening en subsidie en wil om die reden geen moeilijkheden. Daarom let men extra goed op wat wij doen en is vaak erg kritisch.” Destijds was wethouder Theo Sieling (PvdA) niet erg enthousiast en voorspelde de VVD zelfs dat het op een drama zou uitlopen.

2-De ambtenaren in het gemeentehuis, die met de stichting ‘zaken’ moeten regelen. Bakker: “Men heeft vaak wel een mening over Scharlakenhof, maar heeft eigenlijk geen grip op ons. Ze zullen ons wel eigenwijs vinden.”

3-Mensen die vanaf de zijlijn toekijken en vinden dat SEZS het niet goed doet. Het gaat dan over financiën en bedrijfsvoering. “Het lijkt soms of die mensen eigen belangen hebben. Op zoek naar de eer om iets goed te doen voor hun zwembad, ik weet het niet precies”, zegt Bakker. Het klopt wat Bakker zegt. Er is een kritische groep Harenaars die klaar staat om het zwembad over te nemen als het mocht misgaan.

4-De 50 vrijwilligers, die zeer begaan zijn met het zwembad en hun bestuur kritisch volgen. “Volkomen begrijpelijk”, zegt Bakker. “Soms zijn ze het helemaal oneens met ons beleid. Ze willen het beste voor hun zwembad.” Ook dit klopt, want het zijn vaak vrijwilligers die hun twijfels delen in hun omgeving. Volgens Piter Bakker kan het bestuur niet altijd op alle vragen een antwoord geven, maar hij verzekert desgevraagd dat er niets gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen.

Tien kritische vragen
Uit verschillende hoeken van de samenleving wordt de redactie van deze krant benaderd met kritische vragen over Scharlakenhof. Het wordt dus tijd om deze nu eens in alle openheid rechtstreeks voor te leggen aan Piter Bakker, opdat discussies zich in de openbaarheid kunnen afspelen in plaats van in wandelgangen.

1.Veel mensen zijn argwanend, omdat ze niet begrijpen waarom Piter Bakker zich dag en nacht inzet voor Scharlakenhof, terwijl hij in Franeker woont. Hoe zit het?
Bakker: “Ik ben begaan met zwembaden. Ik wil in Haren bewijzen dat je met vrijwilligers een zwembad open kunt houden. Met deze ervaring kan ik later hetzelfde in andere gemeenten doen en dan hoef ik dat niet meer gratis te doen. In Haren ontvang ik geen cent salaris. Zo zit dat.”

2.Er wordt onder vrijwilligers soms flink gemopperd en er vertrekken vrijwilligers. Is dat alarmerend?
Bakker: “Dit is heel normaal en we hadden dit voorzien. Als bestuur voer je beleid uit en daarbij kun je niet iedere vrijwilliger zijn zin geven. Soms kun je ook niet op alle vragen een antwoord geven en je kunt ook niet altijd alle informatie direct delen. Je zoekt de gulden middenweg. Soms maak je keuzes waar iemand het helemaal niet mee eens is. Er vertrekken mensen en komen weer nieuwe bij. We moeten dat in balans proberen te houden.”

3.Laatst waren er douches een tijdje gesloten en gingen er geruchten over legionella. Hoe zit dat?
Bakker: “Er was een mankement aan de technische systemen, waardoor een aantal dagen de douches niet gebruikt konden worden. Voordat de douches weer in gebruik werden genomen hebben we een reguliere controle laten doen, waarbij in een paar leidingen legionella werd geconstateerd. We hebben dat volgens wettelijke regels opgelost en we hebben besloten hierover geen verdere berichten naar buiten te sturen om onrust te voorkomen. Communicatiebeleid dus.”

4.Er wordt al lang over het opknappen van de zonneweide gepraat, maar er is nog niks gebeurd. Waarom niet?
Bakker: “Dat klopt. We hadden het in 2017 willen aanpakken, maar dat is niet gelukt, mede om reden van geld en gebrek aan vrijwilligers die daar tijd voor hadden. Nu hebben we er wél budget voor, dus in 2018 zijn we van plan het opknappen alsnog uit te voeren.”

5. Mensen zijn bezorgd over ‘rommelige administratie’. Klopt dat beeld?
Bakker: “Ik moet toegeven dat het nog niet zo ordelijk verloopt als we zouden willen. Er slingeren wel eens bonnetjes en als facturen op verschillende adressen binnenkomen worden ze niet altijd op tijd betaald. Onze externe boekhouder is daar ook nog niet tevreden over. Vergeet niet dat ook de administratie door vrijwilligers gebeurt.”

6.De gemeente vraagt nu al jaren om een accountantsverklaring, waaruit moet blijken dat jullie financiën echt kloppen. Men trok zelfs voorlopig de subsidie in. Waarom is die verklaring er nog steeds niet?
Bakker: “Het was een bewuste keuze, want een accountant kost duizenden euro’s. Nu men het blijft eisen hebben we Noord 90 Accountants de opdracht maar gegeven. Het duurt allemaal wat langer dan verwacht, omdat ze nogal wat vragen hadden die we moesten beantwoorden. Ik verwacht dat het heel snel rond is, want alle vragen zijn intussen beantwoord.”

7. Er wordt gezegd dat het toezicht bij het zwembad soms ontbreekt.
Bakker: “Onze betaalde medewerkers houden toezicht. Als er nog een paar mensen in het water zijn gaat men soms alvast een ander klusje doen, zoals het reinigen van de toiletten. Daarbij kan men heel goed horen wat er in het zwembad gebeurt. Toch vinden zwemmers dat ongemakkelijk. Daarom zullen de toezichthouders in het vervolg even zeggen wat ze gaan doen en waar ze zijn.”

8. Zit het wel goed met de hygiëne? De tegelvloeren zien er niet schoon uit.
Bakker: “Dat is schijn, maar ik snap heel goed dat mensen er zo over denken. We maken alles schoon volgens de regels, maar het zijn heel oude tegels die er niet fris uitzien. Maar als je monsters zou nemen zul je zien dat ze helemaal schoon zijn.”

9. Veel mensen hebben de indruk dat jullie achterlopen met het onderhoud.
Bakker: “Daar zit een kern van waarheid in. Voorheen konden we in de begroting te weinig geld reserveren voor het onderhoud. Sinds de afgelopen zomer hebben we 20.000 budget en pakken we b.v. schilderklussen aan.”

10.Soms wordt er contant geld uit de kluis gehaald, waarom?
Bakker: “Het ziet er misschien vreemd uit als je de achtergrond niet weet, maar dat geld kan daar natuurlijk niet blijven liggen en moet worden afgestort bij de bank. Alle geldstromen zijn administratief keurig vastgelegd.”

Zwaard van Damocles: nota lekkend dak
Sinds twee jaar is er onenigheid tussen SESZ en de Gemeente Haren. Er was lekkage en de gemeente wilde de reparatiekosten (20.000) doorbelasten aan de stichting. Piter Bakker stelde zich op het standpunt dat hij als ‘huurder’ niet aansprakelijk was, omdat de lekkage het gevolg was van een constructiefout in het dak. Vorige week werd de uitkomst bekend van een bouwkundig onderzoek. Er is inderdaad een constructiefout gevonden, maar de directe lekkage is niet minder geworden door het klimaatbeheersingsysteem in het pand (‘overdruk’). “We hebben hiermee energie bespaard, maar nu blijkt dus dat dit systeem de buitenkant van het pand geen goed doet”, zegt Piter Bakker. De zaak krijgt dus nog een vervolg.

Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017
Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000
Inkomsten verenigingen: 49.000
Inkomsten subsidie: 138.000

Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000
Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000

Winst/verlies 2016-2017: + 50.000

Wat anderen zeggen over het zwembad

Michiel Verbeek, wethouder

Wethouder Michiel Verbeek (sport): “Wij hebben vorige week een goed gesprek gehad met het bestuur van het zwembad. Gezamenlijk hebben we opdracht gegeven voor een onderzoek naar de lekkageproblemen. De uitkomst van dit onderzoek is bindend voor beide partijen. Het rapport krijgt nog een paragraaf met een inschatting van kosten. Als we het definitieve rapport binnen hebben zullen we afspreken welke maatregelen er genomen worden en wie wat betaalt. En dan de jaarstukken: De jaarstukken van het zwembad liggen bij de accountant, die spoedig een samenstellingsrapport zal opleveren. Omdat het zwembad te laat was met het aanleveren van de jaarstukken hebben we de kwartaalbetaling van de subsidie opgeschort. Als we de jaarstukken hebben, wordt de subsidie weer betaalbaar gesteld. Financieel gaat het gelukkig goed met het zwembad. Dat komt mede door de enorme hoeveelheid werk wat door een grote groep vrijwilligers dagelijks wordt geleverd. Inwoners van Haren en de gemeente zijn daar ontzettend blij mee.”

Een kritische Harenaar, die helaas niet met zijn naam in de krant wil zegt: “Als een organisatie van publiek belang geen openheid van zaken geeft, dan is dat per definitie niet pluis. Als gemeenschap moet je dat niet willen, vandaar dat cijfers en controle daarop een eis is. Daarnaast doet de vrouw van de voorzitter de boekhouding, moet je ook niet willen, al is het maar om schijn te vermijden. Er is lang geen pin geweest en veel ging en gaat om in baar geld. Aanbesteding van inkoop wordt wellicht niet gedaan, maar nogmaals zonder openheid krijg je juist veel vragen.”

Oud-wethouder Theo Sieling zei ooit…

In 2013 werden de handtekeningen gezet, waarmee de doorstart van het zwembad werd vastgelegd. Bij die gelegenheid werd weer duidelijk dat Sieling grote twijfels had bij de risico’s voor de gemeente Haren. Hiermee is misschien verklaard waarom de gemeente zich als een horzel heeft vastgezet in de nek van de stichting SEZS. Sieling zei destijds (2013): “Mijn verstand als wethouder financiën zegt me dat er heel grote risico’s aan zitten voor de gemeente Haren”, zegt Sieling vandaag. “Maar mijn sporthart zegt me dat Haren in staat moet zijn om zo’n voorziening open te houden. Uiteindelijk heeft de raad de keuze gemaakt om door te zetten in een democratisch proces. Als ik daar echt niet mee had kunnen leven, dan had ik mijn consequenties moeten trekken en opstappen. Ik heb echter mijn sporthart laten spreken.” Overigens vond hij toenmalig raadslid Bernard Prenger van de VVD aan zijn zijde. Die vond het een slecht plan en voorspelde dat de geldlening de gemeente aan de bedelstaf zou brengen.

Walter Hoogesteger, af-en-toe-zwemmer
“Prima, het is een hele missie geweest om vrijwilligers aan te trekken en te behouden! Nu loopt er een team rond die goed op elkaar zijn ingespeeld, Rika Pater is zo’n vrijwilliger die breed delegeert. En dan de bekende gezichten van de badmeesters, altijd een vriendelijk gezicht. Mevrouw Helder is net vertrokken voor een fijn pensioen. Zij leidde honderden kleine kindertjes op voor de zwemdiploma’s. Het was aan voorzitter Piter te danken. Het blijft bijzonder jammer dat de praktische gangmaker Peter Venema verdween.
Vreemd dat op het dak al jaren de dakrollen zijn achtergebleven van een bedrijf die geen centen meer kreeg omdat het geld op was. Men is nog steeds niet van plan jaarrapporten in te leveren.  Ik begrijp niet dat het beleid van de voorzitter wordt geaccepteerd. Het uitblijven van de jaarrapporten geeft een onrust bij de medewerkers, vrijwilligers, zwemclub, aqua swimming en toeleveranciers.” (ingekort door redactie)

3 reacties

lanting zegt:

Raar verhaal, Ik was ook vrijwilliger en had commentaar over de financien en heb hier melding van gemaakt tijdens een werkoverleg. Gevolg, een mailtje van Rika Pater en Piter Bakker dat ik 2 week geschorst was, als VRIJWILLIGER!!!!! raar maar waar.

26 maart 2018 om 19:10
Peter zegt:

wethouder Verbeek: “. Omdat het zwembad te laat was met het aanleveren van de jaarstukken hebben we de kwartaalbetaling van de subsidie opgeschort. Als we de jaarstukken hebben, wordt de subsidie weer betaalbaar gesteld”

Wat is de huidige status van de jaarstukken en de al dan niet reeds weer betaalbaar gestelde subsidie?
In de kamer was er afgelopen week vaak te horen dat de subsidie is stopgezet…. Hoe zit het nu, heeft het zwembad inmiddels haar subsidie weer?

21 april 2018 om 22:57
Anoniem zegt:

Zie nu net dit verhaal over het zwembad en ook al is het even geleden lijkt het me toch goed om hier op te reageren. Aangezien het om 2018 ga ga ik er vanuit dat er in de tussentijd het nodige is verandert (ten goede).

Het zou mooi en goed zijn als er door de krant een update wordt geplaatst hoe de situatie, nu ook meer dan een jaar later, is en start met het nieuwe seizoen.

Afijn dat gezegd hebbende, even een reactie over een paar punten die me hierboven opvielen.

punt5: als de boekhouder bezorgd is lijkt me dat dit absoluut prioriteit heeft om dit in orde te maken, zeker als je ook verantwoording hebt naar de gemeente toe hebt. Weet je er kan gezegd worden dat het door vrijwilligers wordt gedaan, maar de vrijwilligers die het mogen doen die hebben er vast wel het nodige verstand van en lijkt me dan ook dat er een andere oorzaak is. Als men niet de kennis had dan mochten die zeer waarschijnlijk niet eens de administratie mogen doen. Zag dat het bad al een paar jaar draait dus de facturen zouden ook wel bij het goede adres moeten aankomen.

punt7: deze verklaring snap ik niet zo goed. Een toezichthouder zou sowieso het bad in de gaten moeten houden en het bad niet onbewaakt achterlaten om toiletten/schoonmaak te doen. De toezichthouder is op dat moment dan ook geen toezichthouder meer.. Er kan gezegd worden dat de persoon ‘t wel hoort maar dat vindt ik lariekoek. Een toezichthouder zou dat soort dingen niet moeten doen tijdens hun toezicht houden.. doe het er dan maar voor of na. een ongeluk ligt op de loer. Weet niet of men aan tijd is gebonden (uurtje factuurtje), maar vraag anders een vrijwilliger.

En dan het dak.. weet niet of dat al beslecht is, maar jeetje man wat een gedoe.. gemeente mag blij zijn dat het geheel nog draait en dan moeilijk doen over zoiets.. Tsja het is het kastje van de muur, maar toch.

Qua jaarcijfers zou ik graag een specificatie willen zien, wat zijn de kosten van het personeel., wat valt onder huur etc… ? moet ‘t zwembad ook nog huur betalen dan? Beetje dubbel dit

Afijn, zoals gezegd kan het in de tussentijd wel verbetert/aangepast zijn, zou wel goed zijn dus dat de krant hier een update plaatst.

16 september 2019 om 22:19

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.