De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 30 Mei, 2023

maandag 15 augustus 2022

Nieuws:

Zonnepanelen op dak van manege in Onnen

Door: Redactie

De Opwek Coöperatie Duurzaam Onnen wil zonnepanelen leggen op Pensionstal de Onneresch aan de Dorpsweg 5 in Onnen. Deze is eigendom van Peter Knol, eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf.

Er komen ongeveer 260 zonnepanelen. Omwonenden uit Onnen en omliggende dorpen kunnen meedoen in dit project en zo mee profiteren van de inkomsten van het zonnedak. Daarnaast wordt er een bijdrage geleverd aan een duurzame leefomgeving.

Geïnteresseerden kunnen één of meer participaties aanschaffen. Bewoners kunnen meedoen vanaf 1 participatie van €250,-. Het maximale aantal participaties per deelnemer is 40. De inleg wordt annuïtair afgelost in 15 jaar. De deelnemers aan dit project ontvangen een rentevergoeding van 4% over het door hen ingelegde bedrag. De inschrijving start op 1 september 2022, maar belangstellenden kunnen zich nu reeds laten registreren voor de nieuwsbrief. Inwoners uit Onnen hebben voorrang op andere inwoners in het postcoderoos gebied. Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Onnen (9755), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Glimmen (9756) en Groningen-Zuid (9722, 9723).

Het project combineert het verwijderen van asbest met verduurzaming. Het is een alternatief voor zonneparken op maaiveld in een kwetsbaar landschap. Dat past goed in het beleid van de gemeente Groningen. De dak eigenaar krijgt een jaarlijkse vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Het dak is onderzocht op draagkracht en is geschikt gebleken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie beschikbaar gesteld en het Fonds Nieuwe Doen is bereid een deel van de investering te financieren. Zowel de Provincie Groningen, Duurzaam Haren als de Zonneweide Glimmen hebben een bedrag beschikbaar gesteld voor opstart kosten.

De coöperatie heeft als wens meerdere projecten in en om Onnen te realiseren. Mocht iemand een geschikt dak kennen in de buurt van Onnen dan hoort Duurzaam Onnen dat graag. De coöperatie is in 2022 opgericht en wordt bestuurd door vrijwilligers uit de omgeving van Onnen. Zij zijn ook bestuurslid van Duurzaam Haren. Er wordt nog gezocht naar extra bestuursleden die in Onnen wonen. Wil je meedoen met dit project, je direct aanmelden of meer informatie? Kijk eens op www.duurzaamonnen.nl of neem contact op via info@duurzaamonnen.nl.

Op de foto een ander recent project waar Duurzaam Haren bij was betrokken. De zonneweide in Glimmen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

De ongemaaide wegbermen langs de Rijkstraatweg...

Ga naar het Poll archief